Opći uvjeti za narudžbe i rezervacije kod persolog GmbH

Status: 12.07.2023

I. Opseg

 1. Sve ponude, isporuke i druge usluge u vezi s narudžbama/rezervacijama robe kod nas podliježu sljedećim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu samo „Uvjeti”) u verziji koja je važeća u trenutku narudžbe/rezervacije.
 1. Roba u smislu ovih Uvjeta jesu svi proizvodi, seminari i usluge koje je moguće kupiti/rezervirati kod nas kao dio narudžbe/rezervacije.
 1. Primjenjuju se isključivo naši uvjeti. Ne priznajemo nikakve proturječne, odstupajuće ili dopunske odredbe i uvjete ugovornog partnera/kupca (u daljnjem tekstu "Kupac") osim ako smo izričito pristali na njihovu valjanost u pisanom obliku. Naši uvjeti i odredbe također će se primjenjivati ako naše usluge pružamo bez rezerve znajući za proturječne ili odstupajuće odredbe i uvjete Korisnika.
 1. Naši uvjeti i odredbe primjenjuju se samo na tvrtke u smislu § 310 I BGB (Njemački građanski zakonik), kao i na pravne osobe javnog prava i posebne fondove javnog prava.

II. Sklapanje ugovora

 1. U slučaju narudžbi/rezervacija putem naše internetske trgovine ili odredišnih stranica, predstavljanje i oglašavanje robe u našoj internetskoj trgovini ne predstavlja obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora, već samo poziv kupcu na davanje obvezujuće ponude. Ako je roba dostupna, kupac može dati obvezujuću ponudu za narudžbu robe koja se nalazi u košarici za kupnju samo nakon registracije i uspješnog postavljanja korisničkog računa u skladu s odjeljkom VI ovih uvjeta slanjem narudžbe aktivacijom “ narudžba podložna plaćanju” ili “registracija podložna plaćanju” nakon prolaska kroz proces online naručivanja. Ponuda se može predati samo ako je kupac prethodno prihvatio ove Uvjete klikom na odgovarajuću tipku i time ih uvrstio u svoju ponudu. Zatim ćemo kupcu e-poštom poslati potvrdu narudžbe/rezervacije. Potvrda narudžbe/rezervacije predstavlja prihvaćanje ponude. U slučaju rezervacija seminara, kupac će dobiti potvrdu rezervacije ako ima mjesta za seminar. Prilikom narudžbe proizvoda sadržaj ugovora i okvirni rok isporuke proizlaze iz potvrde narudžbe, u koliko je isporuka potrebna prema karakteristikama kupljene robe.
 1. Izvan narudžbi/rezervacija u našoj online trgovini, upiti kupaca, usmeni ili pismeni, putem telefona, faksa ili e-maila, predstavljaju obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora. Zatim kreiramo potvrdu narudžbe/rezervacije koju šaljemo kupcu e-poštom. Potvrda narudžbe/rezervacije predstavlja prihvaćanje ponude. U slučaju rezervacija seminara, kupac će dobiti potvrdu rezervacije ako ima mjesta za seminar. Prilikom naručivanja proizvoda, sadržaj ugovora i okvirni rok isporuke proizlaze iz potvrde narudžbe, u koliko je isporuka potrebna prema karakteristikama kupljene robe.
 1. Obveze sadržane u odredbama članka 312i (1) rečenica 1 br. 1 do br. 3 i rečenica 2 BGB su isključeni.

III. Isporuka robe

 1. Ukoliko je dostava potrebna prema karakteristikama kupljene robe, rok isporuke koji smo naveli u potvrdi narudžbe računat će se od trenutka potvrde narudžbe.
 1. Datumi isporuke i rokovi isporuke uvijek se smatraju okvirnim. Smatrat će se da su ispunjeni ako je roba otpremljena prije isteka roka trajanja.
 1. Ukoliko kupac nakon sklapanja ugovora zahtijeva izmjene ili dopune narudžbe koje onemogućuju poštivanje roka isporuke, rok isporuke će se sukladno izmjenama i dopunama produžiti za vrijeme koje je razumno za provedbu ovih izmjena i dopuna.
 1. Imat ćemo pravo zadržavanja za daljnje isporuke dok sve prethodne isporuke ne budu plaćene.
 1. Ukoliko kupac u okviru jedne narudžbe naruči više roba za koje vrijede različiti rokovi isporuke, robu (ukoliko nije drugačije dogovoreno) šaljemo zajedničkom isporukom. U tom slučaju rok isporuke koji vrijedi za robu s najdužim rokom isporuke odnosi se na narudžbu robe u cjelini.
 2. Pri isporuci robe imamo pravo izvršiti djelomične isporuke u razumnom opsegu te ih zasebno fakturirati.
 1. Rizik se prenosi na kupca kada se roba preda brodskoj tvrtki. Otprema se uvijek vrši u ime kupca.
 1. Ukoliko nismo u mogućnosti poštovati obvezujuće rokove isporuke iz razloga za koje nismo odgovorni (nedostupnost robe), o tome ćemo bez odgađanja obavijestiti kupca i ujedno ga obavijestiti o očekivanom novom roku isporuke. Ako roba također nije dostupna u novom roku isporuke, imamo pravo odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično; kupcu ćemo odmah nadoknaditi sve naknade koje je kupac već platio. Slučajem nedostupnosti robe u ovom smislu smatrat će se osobito nepravodobna samoisporuka od strane dobavljača ako smo zaključili transakciju usklađene zaštite, niti mi niti naši dobavljači nismo krivi ili nismo obvezni nabaviti u pojedinačnom slučaju.

IV. Rezervacija seminara

 1. Persolog nudi sljedeće vrste seminara:
  1. Grupni seminari i interni seminari:
   Seminari se nude ili kao otvoreni grupni seminari ili kao interni seminari koji se individualno prilagođavaju zahtjevima kupaca, odvijaju se u zatvorenim grupama i mogu se rezervirati isključivo kod Tvrtke. Otvoreni seminari i interni seminari održavaju se kao seminari licem u lice ili kao online seminari koji se prenose video zapisom pomoću "Zoom" ili sličnog alata.
  2. Digitalni seminari:
   Putem naše platforme za e-učenje “persolog Academy” nudimo dopunske seminare, kao i napredne tečajeve i treninge, koje korisnik ili sudionik može započeti i provoditi online u bilo kojem trenutku (u daljnjem tekstu samo “digitalni seminari”).
  3. Seminari kombiniranog učenja:
   Osim toga, nudimo tečajeve prema „konceptu mješovitog učenja“ kao kombinaciju digitalnih seminara i online seminara ili seminara licem u lice (u daljnjem tekstu samo „Seminari mješovitog učenja“).
 1. Ciljna skupina i sadržaj pojedinih seminara, kao i usluge koje se pružaju u okviru istih, mogu se pronaći u opisu seminara ili programa. Prateća dokumentacija seminara izdaje se naručitelju odnosno sudioniku u papirnatom obliku ili se šalje u elektroničkom obliku ako je to izričito navedeno u opisu pojedinog seminara. Ukoliko se seminarski dokumenti izdaju ili šalju, to se obično čini prije ili na početku seminara, u pojedinim slučajevima i tijekom ili na kraju seminara.
 2. Sva potrebna putovanja na i sa seminara klijent mora organizirati o vlastitom trošku.
 3. U cijenu seminara uključeni su catering za goste ili sudionike u pauzama seminara (npr. grickalice, piće) ako je to izričito navedeno u opisu seminara.
 4. Ukoliko i ukoliko je to izričito navedeno u opisu seminara, kupac ili sudionik će nakon pohađanja seminara dobiti potvrdu o sudjelovanju. Potvrda o sudjelovanju dostavlja se korisniku ili sudioniku na kraju seminara u elektroničkom ili papirnatom obliku, šalje se u elektroničkom obliku u roku od 7 radnih dana na e-mail adresu koju je kupac ili sudionik naveo tijekom postupka rezervacije ili dostupan za preuzimanje.
 5. Zadržavamo pravo jednostranog opoziva potvrde o rezervaciji seminara (potvrde rezervacije) te otkazivanja ili pomicanja seminara. U tom slučaju kupac ili sudionik može prisustvovati novom ili drugom datumu/seminaru ili otkazati rezervaciju. U potonjem slučaju klijentu će biti vraćena već plaćena cijena seminara. Daljnji zahtjevi su isključeni.
 6. Predavač naveden u opisu seminara nema pravnih zahtjeva za vođenje rezerviranog seminara. Zadržavamo pravo da imenovanog govornika zamijenimo drugim našim govornikom iz zadanih razloga, poput bolesti ili drugih preventivnih razloga.
 7. U slučaju seminara licem u lice ili online seminara, pravo sudjelovanja na našim seminarima stečeno sklapanjem ugovora nije prenosivo. U slučaju digitalnih seminara i seminara mješovitog učenja, svaki kupac ili sudionik dobiva osobni pristup od nas. Korištenje sadržaja na našoj platformi za e-učenje ograničeno je na ovog korisnika ili sudionika i na razdoblje navedeno u opisu seminara. Prijenos pristupnih podataka trećim stranama koje od nas nisu dobile osobni pristup nije dopušten.
 8. Imamo pravo održavati naše seminare licem u lice kao online seminare ako je održavanje seminara licem u lice ograničeno ili zabranjeno službenim naredbama. U tom slučaju korisnik ima isključivi izbor između ponovnog rezerviranja seminara licem u lice za kasniji datum ili sudjelovanja u online seminaru koji zamjenjuje seminar licem u lice. Kupac nema pravo besplatnog otkazivanja seminara. Korisnik će biti obaviješten o promjeni seminara licem u lice na online seminar prije rezerviranog termina. Odluka o sudjelovanju na online seminaru smatra se donesenom ako kupac ne zatraži ponovnu rezervaciju e-mailom 48 sati prije početka online seminara.
 9. U slučaju sudjelovanja na online seminaru, nakon uplate cijene seminara, kupac ili sudionik će najkasnije dan prije datuma e-mailom dobiti dodatne informacije o tehničkim zahtjevima koje hardver i softver mora ispunjavati, potrebne upute za korištenje „Zooma“ ili sličnog alata, zakazano vrijeme online seminara i pristupni kod koji korisniku ili sudioniku omogućuje praćenje online seminara u stvarnom vremenu na terminalnom uređaju s internetom (osobno računalo, prijenosno računalo) , pametni telefon, tablet). U tu svrhu kupac ili sudionik mora unaprijed preuzeti "Zoom aplikaciju" ili "Zoom program" ili sličan alat. Izrada Zoom računa od strane kupca ili sudionika nije potrebna, dovoljna je instalacija softvera na njegovom krajnjem uređaju. Kod je isključivo namijenjen kupcu ili sudioniku, ne smije se prosljeđivati i daje pravo korisniku ili sudioniku da primi prijenos samo jednom. Dopuštanje trećim osobama da sudjeluju u prijenosu zajedno s kupcem ili pretplatnikom također nije dopušteno. U slučaju kršenja, pravo sudjelovanja u prijenosu prestaje; međutim, obveza plaćanja ostaje na snazi. Isto vrijedi i za snimke ili snimke prijenosa u zvuku i/ili slici i pohranu na nosače podataka. Ako prijenos online seminara nije ili nije propisno moguć zbog nedovoljnih tehničkih zahtjeva ili neispravnog rada kupca ili sudionika, također ne postoji zahtjev za povratom ili ponovnim pohađanjem sljedećeg online seminara na istu temu.
 10. U pogledu trajanja i prestanka ugovornog odnosa primjenjuju se sljedeći uvjeti:
  • In the case of face-to-face seminars and online seminars, the contract does not include a minimum term. The duration of the contractual relationship shall be based on the nature or purpose of the service and shall end automatically at the end of the respective seminar without the need for termination, according to §620 (2) of the German Civil Code (BGB). The right to extraordinary termination remains unaffected.
  • Contracts for digital seminars shall commence upon conclusion of the contract and shall end upon expiry of the term specified in the respective seminar description without the need for termination. The right to extraordinary termination and, in the case of consumers, the right to terminate the contract in accordance with §§ 327c, 327m, 327r BGB shall remain unaffected.
  • Blended learning seminars are subject to the provisions of the Distance Learning Protection Act (FernUSG) and can be terminated by the customer for the first time at the end of the first six months after conclusion of the contract with a notice period of six weeks; after the end of the first six months, termination is possible at any time with a notice period of three months. The termination must be in text form. In the event of termination, the customer shall only pay the portion of the remuneration corresponding to the value of our services during the term of the contract. The right to extraordinary termination and, in the case of consumers, the right to terminate the contract pursuant to Sections 327c, 327m, 327r BGB shall remain unaffected.
 11. Sljedeći uvjeti vrijede za otkazivanje i ponovno rezerviranje seminara
  • Rezervacije otvorene seminari licem u lice (grupni seminari) moguće je otkazati do 4 tjedna prije početka seminara uz povrat cjelokupne cijene seminara. Za otkazivanje do 3 tjedna prije početka seminara naplaćujemo naknadu za otkazivanje u iznosu od 25% cijene seminara, za otkazivanje do 2 tjedna prije početka seminara naknadu od 50% cijene seminara i za otkazivanje do 1. tjedan prije početka 75% cijene seminara. U slučaju naknadnog otkazivanja potrebno je platiti punu cijenu seminara. Zadržavamo pravo dokazati veće štete, kupac zadržava pravo dokazati manje ili nikakve troškove. U svakom slučaju, odlučujući je datum kada primimo izjavu kupca u tekstualnom obliku. Kupac može slobodno imenovati drugog sudionika kako bi izbjegao otkazivanje. Ako je za seminar potrebna prethodna certifikacija s modelom faktora osobnosti persolog® (ili druga certifikacija persolog GmbH), zamjenska osoba mora ispuniti ovaj zahtjev.
  • The customer can cancel open face-to-face seminars (group seminars) up to 30 days before the start of the seminar and leave a new date open or choose a new date or a seminar on a different topic (rebooking). In case of a rebooking to another date we charge a handling fee of 50 Euro per seminar up to 11 days before the seminar starts. In case of a later rebooking we charge 10 % of the seminar price, but at least 50 Euro per seminar. We do not accept later change requests. In this case, the seminar price is to be paid regardless of the participation in the booked seminar. After expiration of the cancellation period, the higher seminar price is to be paid in the case of rebooking from a seminar of a higher price category to a seminar of a lower price category. In each case, the date on which we receive the customer’s declaration in text form is decisive. The customer is free to name another participant in order to avert a rebooking. If a previous certification with the persolog® Personality Factor Model (or another certification of persolog GmbH) is required for the event, the substitute person must fulfill this requirement.
  • Rezervacije od interni seminari (kao seminari licem u lice ili online seminari) mogu se otkazati do 12 tjedana prije početka seminara uz puni povrat cijene seminara. Za otkazivanje do 8 tjedana prije početka seminara naplaćujemo naknadu za otkazivanje u iznosu od 25% cijene seminara, za otkazivanje do 6 tjedana prije početka seminara naknadu od 50% cijene seminara i za otkazivanje do 4 tjedna. tjedna prije početka 75% cijene seminara. U slučaju naknadnog otkazivanja potrebno je platiti punu cijenu seminara. Zadržavamo pravo dokazati veće štete, kupac zadržava pravo dokazati manje ili nikakve troškove. U svim drugim aspektima primjenjivat će se pravila navedena u članku 13.
  • Interni seminari (kao seminari licem u lice ili online seminari) mogu se ponovno rezervirati besplatno do 21 dan prije početka seminara nakon što su se strane dogovorile o drugom datumu. U slučaju kasnijeg ponovnog rezerviranja na datum dogovoren između obje strane, naplaćujemo 25% cijene seminara. Zadržavamo pravo dokazati veće štete, kupac zadržava pravo dokazati manje ili nikakve troškove. Ako se, u slučaju ponovne rezervacije, strane ne uspiju dogovoriti o drugom datumu unutar 1 tjedna od našeg primitka zahtjeva za ponovnu rezervaciju, ponovna rezervacija će se smatrati otkazivanjem u skladu s gornjom klauzulom. U svim ostalim aspektima primjenjivat će se propisi prema klauzuli 13.
  • Bookings of digital seminars and blended learning seminars can be canceled free of charge 14 days after conclusion of the contract if no login to our e-learning platform has yet taken place. Cancellation is no longer possible after the first login to our e-learning platform “persolog Academy”. This means with the completion of the partici-pant’s registration with us and the provision of login access. The date on which we re-ceive the customer’s cancellation declaration in text form is decisive. The customer is free to nominate another participant in order to avoid cancellation. This is only possible if the customer has not yet logged in for the first time. If prior certification with the persolog® Personality Factor Model (or another persolog GmbH certification) is required for the seminar, the substitute person must fulfill this requirement. In all other re-spects, clause 13. applies to the duration and termination of the contract.
  • Kupac može otkazati digitalni seminari i seminari mješovitog učenja free of charge until the first login (maximum 14 days after conclusion of the contract) on our e-learning platform “persolog Academy”/completion of the customer’s or participant’s registration with us and the provision of login access by us (maximum 14 days after conclusion of the contract) and rebook the booked digital seminar on a different topic. We do not accept later change requests. In this case, the seminar price is to be paid regardless of the participation in the booked seminar. After expiration of the cancellation period, the higher seminar price must be paid in the event of a change from a seminar in a higher price category to a seminar in a lower price category. The date on which we receive the customer’s declaration in text form shall be decisive in each case. In all other respects, the provisions of Section 13 shall apply.
 12. Zahtjevi za otkazivanje ili ponovnu rezervaciju od strane korisnika moraju biti u pisanom obliku i trebaju biti upućeni na:

  persolog GmbH
  Königsbacherova ulica 51
  75196 Remchingen
  Tel: +49 (0) 7232-3699-0
  E-mail: mail@persolog.com

  Zahtjevi za otkazivanjem ili ponovnom rezervacijom smatraju se izvršenima i čvrsto rezerviranima samo uz našu potvrdu novog željenog datuma.

 13. Za sudjelovanje na seminaru u virtualnoj stvarnosti (u daljnjem tekstu "VR seminari") dodatno se primjenjuju "Uvjeti korištenja VR seminara".

V. Cijene i uvjeti plaćanja

 1. Primjenjive su cijene koje smo naveli u trenutku sklapanja ugovora.
 1. Naše cijene su navedene u eurima plus primjenjivi zakonski PDV i plus troškovi dostave. U slučaju dostave robe, pripadajući troškovi dostave određeni su tijekom postupka narudžbe i snosi ih kupac. Od vrijednosti narudžbe od 300 eura dostavljamo besplatno unutar Njemačke i Austrije. Izbor rute dostave i načina dostave je po našem nahođenju.
 1. Plaćanja se vrše na sljedeći način:
  • Faktura, plativa u roku od 10 dana od primitka fakture;
  • Unovčiti unaprijed, plativo odmah po primitku računa;
  • putem pružatelja usluga Adyen ili drugog pružatelja usluga plaćanja kojeg imenujemo prije narudžbe/rezervacije. Primjenjuju se tamo navedene opcije i uvjeti plaćanja. 
 1. Plaćanja će se smatrati izvršenima tek nakon konačnog knjiženja na naš račun.
 1. Za sve isporuke i usluge imamo pravo zahtijevati avansno plaćanje. U slučaju avansnog plaćanja, naša izvedba će se dogoditi tek nakon što je plaćanje odobreno u skladu s člankom 4.
 1. U slučaju kašnjenja u plaćanju, imamo pravo tražiti zatezne kamate po zakonskoj stopi. Tvrdnja o daljnjoj šteti uzrokovanoj neizvršenjem obveza ostaje nepromijenjena.
 1. Kupac može nadoknaditi potraživanje protiv nas samo ako ono nije osporeno s naše strane ili je zakonski utvrđeno. Kupac ima pravo ostvariti pravo na zadržavanje samo ako se njegov protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu. Kupac nema pravo na zadržavanje zbog djelomičnog izvršenja u skladu s Odjeljkom 320 (2) Njemačkog građanskog zakonika (BGB).
 1. For purchases or bookings via Digistore24 GmbH, the general terms and conditions of Digistore24 for buyers deposited there apply.

VI. Registracija i kreiranje korisničkog računa

 1. Narudžba/rezervacija putem naše online trgovine moguća je samo nakon registracije i uspješnog kreiranja korisničkog računa. Ne postoji pravo na registraciju i stvaranje korisničkog računa.
 2. Stvaranje korisničkog računa podliježe sljedećim uvjetima:
  • Registrirati se mogu samo fizičke osobe s punom poslovnom sposobnošću i ovlaštenjem za zastupanje. Ukoliko registriranom ovlašteniku istekne ovlaštenje za zastupanje, mora se bez odgode imenovati novi ovlaštenik kao osoba za kontakt.
  • Prilikom registracije korisničkog računa potrebno je unijeti puni naziv tvrtke ili obrta ili naziv poduzetnika zajedno s e-mail adresom i odabrati lozinku (pristupne podatke). Kupac je odgovoran za istinitost i potpunost podataka koje je dao prilikom registracije. Ako korisnik pruži netočne ili nepotpune podatke, imamo pravo ukinuti i izbrisati korisnički račun bez prethodne obavijesti.
  • Kupac ni pod kojim uvjetima nema pravo otkriti svoje pristupne podatke, a posebno svoju pristupnu lozinku trećim osobama. Ako treće strane ipak dobiju pristup korisničkom računu ili ako korisnik ima druge naznake zlouporabe svog računa, kupac nas mora odmah obavijestiti i promijeniti svoje pristupne podatke. U slučaju zlouporabe, zadržavamo pravo trenutnog brisanja računa i poduzimanja pravnih radnji.
  • Višestruke registracije s istom e-mail adresom kupca nisu dopuštene.
 1. Možemo blokirati ili izbrisati korisnički račun u bilo kojem trenutku ako je zloupotrijebljen ili ako su preko korisničkog računa počinjena nezakonita, protukonkurencijska, kazneno relevantna ili nemoralna djela.
 2. Nakon završene certifikacije, certificirani persolog treneri imaju mogućnost kupnje tiskanih i online proizvoda odgovarajućeg modela po uvjetima trenera u persolog webshopu. Za to je potrebna registracija u trgovini.

VII. Autorska i imovinska prava, prava korištenja

 1. Proizvodi/roba i sadržaj/digitalni sadržaj koje pružamo zaštićeni su autorskim pravima ili drugim pravima naših ili trećih strana i smiju se koristiti samo u okviru ugovorom dogovorene svrhe korištenja. Za korištenje ovih proizvoda/robe i sadržaja/digitalnog sadržaja kupac stječe, pod uvjetom plaćanja dugovane i dospjele cijene kupnje/seminara, za sebe i, u opsegu svoje narudžbe/rezervacije i pojedinačnog ugovornog sporazuma , ako je primjenjivo i za druge imenovane ovlaštene korisnike, jednostavno, neisključivo, nepodlicencirano pravo korištenja dotičnih proizvoda i sadržaja za vlastite potrebe, koje se pravo ne može prenijeti na treće strane. Pravo korištenja omogućuje kupcu pristup čitanju sadržaja proizvoda kao i preuzimanje, jednokratno spremanje i jednokratni ispis sadržaja.
 1. Bilo kakva uporaba izvan one navedene u odjeljku VII.1 ovih Uvjeta i odredbi je isključena i zahtijeva prethodnu posebnu pisanu suglasnost dotičnog nositelja prava, osim ako je takva uporaba dopuštena obveznim zakonskim odredbama. Posebice je zabranjeno kupcu ili drugim ovlaštenim korisnicima kopirati ponuđene proizvode i sadržaje – uključujući njihove izvatke – uklanjati obavijesti o autorskim pravima ili oznake marke, modificirati ili mijenjati proizvode i sadržaje, kopirati proizvode i sadržaje na druge nositelje podataka ili mreže, stvaranje i korištenje reprodukcija i svaki prijenos uz plaćanje ili besplatno, bilo kakvo stavljanje na raspolaganje ili bilo koji oblik komercijalne uporabe. Kupac ne smije koristiti nikakva sredstva za prevladavanje ili zaobilaženje ovih mjera.
 1. Pri kupnji e-knjiga dodatno se primjenjuju odgovarajući opisi proizvoda i sljedeći propisi:
  • Kupcu e-knjigu stavljamo na raspolaganje za preuzimanje nakon sklapanja ugovora.
  • Preuzimanjem e-knjige kupac stječe jednostavno, neisključivo pravo korištenja e-knjige bez mogućnosti podlicenciranja koje nije prenosivo na treće strane i vremenski je neograničeno. Stjecanje prava na sadržaj ili samu e-knjigu nije povezano s ovim.
  • Kupac ima pravo preuzeti e-knjigu najviše tri puta i pohraniti je na najviše tri krajnja uređaja. Kupac može pozvati e-knjigu na krajnjim uređajima koliko god puta želi.
  • Prijenos e-knjige, kopija e-knjige ili sadržaja e-knjige trećim stranama nije dopušten. Isto tako, kupac nema pravo e-knjigu, kopije ili sadržaj e-knjige učiniti javno dostupnima, objavljivati ih na internetu ili mrežama ili ih preprodavati.
  • Kupac nema pravo mijenjati sadržaj e-knjige u smislu sadržaja ili uređivanja. Kupac ne smije uklanjati ili mijenjati zaštitne znakove, obavijesti o autorskim pravima, digitalne vodene žigove. Kupac ne smije ukloniti ili zaobići zaštitne mjere protiv kršenja autorskih prava.
  • Ovlašteni smo blokirati mogućnost ponovnog preuzimanja e-knjige u skladu s odjeljkom VII.4.c ovih uvjeta i odredbi, ukoliko postanemo svjesni da kupac krši prethodno navedene uvjete i odredbe.

VIII. Jamstvo

 

 1. U slučaju ugovora o isporuci robe, kupac ima prava i zahtjeve prema zakonskom pravu o odgovornosti za nedostatke. Potraživanja od odgovornosti za nedostatke zastarijevaju u roku od 12 mjeseci od primopredaje robe, osim ako zakonom nisu obvezno predviđeni duži rokovi zastare.

 2. U vezi s odgovornošću za nedostatke softvera, mora se uzeti u obzir da se rad softvera bez grešaka ne može ostvariti u svim uvjetima primjene. Odgovornost za nedostatke stoga je isključena ako softver radi na sustavu koji ne ispunjava minimalne zahtjeve navedene na pakiranju ili u dokumentaciji, osim ako kupac dokaže da bi kvar postojao i da je softver korišten na sustavu koji zadovoljio ove minimalne zahtjeve.

IX. Odgovornost

 

 1. Mi ćemo biti odgovorni u skladu sa zakonskim odredbama u onoj mjeri u kojoj kupac podnese zahtjeve za naknadu štete ili nadoknadu troškova koji se temelje na namjeri ili gruboj nepažnji, uključujući namjeru ili grubu nepažnju od strane naših predstavnika ili pomoćnih agenata. U mjeri u kojoj nismo optuženi za namjerno kršenje ugovora, odgovornost za štetu bit će ograničena na predvidljivu, tipičnu štetu.

 2. Bit ćemo odgovorni u skladu sa zakonskim odredbama ako svjesno prekršimo bitnu ugovornu obvezu; u ovom slučaju, međutim, odgovornost za štetu bit će ograničena na tipičnu štetu koja se može predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora.
 3. Odgovornost za svjesno ozljeđivanje života, udova ili zdravlja ostaje nepromijenjena; to se također primjenjuje na obveznu odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.

 4. Osim ako nije drugačije navedeno gore ili u našim Uvjetima korištenja, odgovornost – bez obzira na pravnu prirodu postavljenog zahtjeva – je isključena. Ovo se posebno odnosi na zahtjeve za naknadu štete koji proizlaze iz culpa in contrahendo, iz drugih povreda dužnosti ili iz deliktnih zahtjeva za naknadu imovinske štete u skladu sa § 823 BGB.

 5. Isključena je osobna odgovornost naših zakonskih zastupnika, posrednika i zaposlenika za štetu koju prouzrokuju lakim nemarom. U mjeri u kojoj je odgovornost za štetu prema nama isključena ili ograničena, to vrijedi i za osobnu odgovornost za štetu gore navedenih osoba.

X. Zadržavanje prava vlasništva

 

 1. U slučaju isporuke robe, roba ostaje naše vlasništvo do potpune isplate svih potraživanja proizašlih iz poslovnog odnosa između nas i kupca.

 2. U mjeri u kojoj odgovarajući zakon na čijem se području roba nalazi ne dopušta pridržaj vlasništva, ovlašteni smo ostvariti sva prava koja inače možemo pridržati na robu. Kupac je dužan surađivati u svim mjerama koje želimo poduzeti kako bismo zaštitili svoje pravo vlasništva ili, umjesto njega, bilo koji drugi sigurnosni interes na robi

XI. Zaštita podataka

 1. Potrebne podatke o kupcima i dostavi ćemo prikupljati, obrađivati i pohranjivati u skladu s odredbama njemačkog zakona o zaštiti podataka. Podaci će se koristiti za ispunjenje ugovora iu tom kontekstu također će biti proslijeđeni trećim stranama prema potrebi.
 2. Kupac se može usprotiviti korištenju podataka koji nadilazi izvršenje ugovora u bilo kojem trenutku u tekstualnom obliku, npr. e-poštom na datenschutz@persolog.com

  Osim toga, naša izjava o zaštiti podataka primjenjuje se na https://persolog.com/data-protection/

XII. Mjesto izvršenja, mjesto nadležnosti i mjerodavno pravo

 

 1. Mjesto izvršenja i nadležnost za sve obveze koje proizlaze izravno ili neizravno iz ugovornog odnosa je mjesto našeg registriranog ureda u 75196 Remchingen. Također imamo pravo poduzeti pravne radnje u mjestu poslovanja kupca.

 

 1. Za isključenje odredaba međunarodnog privatnog prava i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke.

 

Status: svibanj 2023

Uvjeti korištenja za digitalna članstva persolog GmbH
Drago nam je što ste odabrali jedno ili više članova persolog GmbH.

Sljedeći uvjeti korištenja vrijede za persolog GmbH, Königsbacher Straße 51, 75196 Remchingen, Njemačka, PDV ID: DE231004454.

I. Opseg

 1. Sljedeći uvjeti vrijede u trenutnoj verziji za sve ponude, isporuke i druge usluge u vezi s digitalnim članstvom u “persolog akademiji”. Naši Opći uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu Uvjeti korištenja) također će se primjenjivati na sve buduće transakcije.
 2. Primjenjuju se isključivo naši uvjeti korištenja. Ne priznajemo nikakve proturječne, odstupajuće ili dopunske odredbe i uvjete ugovornog partnera/korisnika (u daljnjem tekstu "kupac") osim ako smo izričito pristali na njihovu valjanost u pisanom obliku. Naši Uvjeti i odredbe također će se primjenjivati ako naše usluge pružamo bez rezerve znajući za proturječne ili odstupajuće odredbe i uvjete Korisnika.
 3. Naši Odredbe i uvjeti prodaje primjenjuju se samo na tvrtke u smislu Odjeljka 310 I Njemačkog građanskog zakonika (BGB), kao i na pravne subjekte javnog prava i posebne fondove javnog prava.

II. Sklapanje ugovora

 1. Sadržaji na našoj početnoj stranici iu drugim njezinim publikacijama u prezentacijske i/ili reklamne svrhe ne predstavljaju obvezujuću ponudu, već samo poziv kupcu na davanje obvezujuće ponude. Kupac daje obvezujuću ponudu za naručivanje digitalnih ponuda sadržanih u košarici slanjem narudžbe aktiviranjem gumba „Kupite sada” nakon što prođe kroz proces online naručivanja. Ponuda se može predati samo ako je kupac prihvatio ove Uvjete korištenja klikom na gumb “Prihvaćam Opće uvjete korištenja” i time ih uključio u svoju ponudu.

 2. Potom ćemo kupcu e-poštom poslati potvrdu narudžbe. Potvrda narudžbe predstavlja prihvaćanje ponude. Iz njega proizlazi sadržaj ugovora.

 3. Obveze prema § 312i st. 1 rečenica 1 br. 1 do br. 3. i rečenica 2. BGB se ne primjenjuju.

III. Zahtjevi pristupa, opis usluge

 1. Za naručivanje i korištenje digitalnog članstva korisniku je potrebna valjana adresa e-pošte i internetska veza visokih performansi.

 2. Naknade za spajanje na Internet kao i sve druge troškove koji proizlaze iz sklapanja ugovora o mobilnoj telefoniji snosi korisnik i nisu dio digitalnog članstva.
  Kupci mogu pristupiti digitalnom sadržaju „Akademije persolog“ i mogu ga koristiti digitalno putem web stranice „Akademije persolog“ na adresi onlineacademy.persolog.com.

 3. Digitalno članstvo uključuje pristup web stranici “persolog Academy” (onlineacademy.persolog.com) putem PC/Mac/notebooka, pametnih telefona i tableta.

 4. Privremeni prekid digitalnog članstva nije moguć.

 5. Digitalno članstvo je osobno i odnosi se isključivo na ovlaštenog korisnika kojeg kupac obavijesti. Prijenos prava trećim osobama nije dopušten.

IV. Dostupnost digitalnog sadržaja

 1. Sadržaji kojima se može pristupiti putem interneta u pravilu su uvijek dostupni kupcu. Međutim, dostupnost u svakom trenutku 7 dana/tjedno i 24 sata/dan nije niti zajamčena niti osigurana.

 2. Pristup može biti privremeno prekinut u slučaju privremenih prekida zbog nužnih radova na održavanju ili poremećaja sustava povezanih s internetom kod trećih pružatelja usluga ili trećih korisničkih operatera kao i u slučaju više sile.

 3. Ne postoji pravo na određeni sadržaj. Imamo pravo ukloniti, promijeniti, poboljšati i/ili dopuniti ponuđeni sadržaj u bilo kojem trenutku.

V. Registracija i autorizacija pristupa

 1. Digitalna članstva zahtijevaju registraciju korisnika. Kupac mora uz svoju e-mail adresu navesti osobu ovlaštenu za korištenje usluge.

 2. Kupac dobiva pristupne podatke za pristup digitalno pruženom sadržaju. Pristupni podaci moraju biti sigurno pohranjeni i ne smiju se prosljeđivati trećim stranama. Korištenje od strane trećih osoba zaposlenih kod kupca je dopušteno, ali samo za jednokratnu i vremenski ograničenu upotrebu u kontekstu određenog događaja kupca.

 3. Možemo blokirati ili izbrisati račun ako se zlorabi ili ako su putem računa počinjene nezakonite, protukonkurencijske, kazneno relevantne ili nemoralne radnje.

VI. Cijene i načini plaćanja

 1. Primjenjive su cijene u našem važećem cjeniku u trenutku sklapanja ugovora.

 2. Ako se nakon sklapanja ugovora digitalni sadržaj članstva proširi više nego neznatno, imamo pravo odgovarajuće povećati cijene, odnosno razmjerno proširenju koje je nastalo. Povećanje stupa na snagu početkom sljedećeg mjeseca nakon što kupac primi obavijest o promjeni. Kupac ima pravo raskinuti ugovor bez prethodne obavijesti u roku od šest tjedana od obavijesti o povećanju cijene, s učinkom od datuma na koji povećanje cijene stupa na snagu. Ukoliko kupac to pravo ne iskoristi i ako je u obavijesti o poskupljenju upoznat s tom pravnom posljedicom, ugovor se nastavlja po izmijenjenim cijenama.

 3. Osim ako nije drugačije navedeno u potvrdi narudžbe, naše cijene ne uključuju zakonski porez na dodanu vrijednost koji se primjenjuje u tom trenutku.

 4. Ugovorni odnos rješavat će se putem pružatelja usluga digistore24 ili drugog pružatelja usluga platnog prometa kojeg imenujemo prije narudžbe. Primjenjuju se tamo navedene opcije i uvjeti plaćanja.

 5. U slučaju neispunjavanja obveza od strane korisnika, imamo pravo blokirati pristup digitalnom članstvu dok korisnik ne podmiri sva dospjela potraživanja iz cjelokupnog poslovnog odnosa s korisnikom, neovisno o pravnoj osnovi. Nadalje, imamo pravo zahtijevati zatezne kamate po zakonskoj stopi. Tvrdnja o daljnjoj šteti uzrokovanoj neispunjavanjem obveza ostat će nepromijenjena.

 6. Kupac može nadoknaditi potraživanje protiv nas samo ako ono nije osporeno s naše strane ili je zakonski utvrđeno. Kupac ima pravo ostvariti pravo na zadržavanje samo ako se njegov protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu. Kupac nema pravo na zadržavanje zbog djelomičnog izvršenja u skladu sa § 320 st. 2 BGB.

VII. Jamstvo i odgovornost

 1. Primjenjuje se zakonsko jamstvo.

 2. Tehničke nedostatke na web stranici “persolog akademije” ćemo otkloniti u razumnom roku. Naša se odgovornost ovdje proteže samo na točku prijenosa sustava kojima mi upravljamo na Internet, ali ne i na sustave korisnika i linije prijenosa podataka izvan točke prijenosa.

 3. Ne preuzimamo nikakvo jamstvo za sadržaj. Kupac nema prava na određene sadržaje. Imamo pravo ukloniti, promijeniti, poboljšati i/ili dopuniti ponuđeni sadržaj u bilo kojem trenutku.

 4. Za odabir i održavanje sadržaja koristimo našu uobičajenu marljivost. Međutim, ne možemo jamčiti da je sadržaj potpun, točan i ažuran.

 5. Kupac je odgovoran bez odgode prijaviti sve nedostatke, greške ili oštećenja.

 6. Mi ćemo biti odgovorni u skladu sa zakonskim odredbama ako kupac podnese zahtjeve za naknadu štete ili nadoknadu troškova koji se temelje na namjeri ili gruboj nepažnji, uključujući namjeru ili grubu nepažnju od strane naših predstavnika ili pomoćnih agenata. U mjeri u kojoj nismo optuženi za namjerno kršenje ugovora, odgovornost za štetu bit će ograničena na predvidljivu, tipičnu štetu.

 7. Bit ćemo odgovorni u skladu sa zakonskim odredbama ako svjesno prekršimo materijalnu ugovornu obvezu; u ovom slučaju, međutim, odgovornost za štetu bit će ograničena na tipičnu štetu koja se može predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora.

 8. Odgovornost za svjesno ozljeđivanje života, udova ili zdravlja ostaje nepromijenjena; to se također primjenjuje na obveznu odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.

 9. Osim ako nije drugačije navedeno gore ili u našim uvjetima korištenja, odgovornost je isključena, bez obzira na pravnu prirodu postavljenog zahtjeva. Ovo se posebno odnosi na zahtjeve za naknadu štete koji proizlaze iz culpa in contrahendo, iz drugih povreda dužnosti ili iz deliktnih zahtjeva za naknadu materijalne štete u skladu sa § 823 BGB.

 10. Isključena je osobna odgovornost naših zakonskih zastupnika, posrednika i zaposlenika za štetu koju prouzrokuju lakim nemarom. U mjeri u kojoj je naša odgovornost za štetu isključena ili ograničena, to vrijedi i za osobnu odgovornost za štetu gore navedenih osoba.

VIII. Trajanje i prestanak

 1. Trajanje digitalnog članstva proizlazi iz odgovarajućeg ugovora. Trajanje ugovora se automatski produljuje za odgovarajući ugovoreni rok, osim ako je članstvo pisanim putem, tj. pisanim ili tekstualnim (npr. pismom, e-mailom, faksom), raskinulo jedna od ugovornih strana do zadnjeg najkasnije dan ugovorenog termina.

 2. Pravo na raskid ugovora iz opravdanih razloga ostaje nepromijenjeno. Za nas će se smatrati da postoji dobar razlog posebno ako (i) je korisnik ozbiljno ili unatoč našem upozorenju opetovano prekršio ove Uvjete korištenja ili druge ugovorne obveze, (ii) korisnik koristi pristup bez ovlaštenja ili dopušta da se koriste treće strane, (iii) koristi digitalni sadržaj na nezakonit način, (iv) korisnik ne ispunjava svoje obveze plaćanja unatoč dva podsjetnika, (v) financijska situacija korisnika značajno se pogoršala ili (vi) barem protiv imovine kupca je pokrenut prethodni stečajni postupak ili je obustavljen zbog nedostatka imovine.

 3. Nakon raskida ugovora blokirat ćemo korisnikov pristup digitalnom članstvu s trenutnim učinkom.

 4. Ako je kupac odgovoran za prijevremeni raskid ugovora, također imamo pravo na naknadu štete, što može uključivati i naknadu za posebne uvjete dane kupcu ili oglašivačima trećim osobama u trenutku sklapanja ugovora.

IX. Izmjene i dopune

 1. Promjene adrese za naplatu, naručenog modula članstva ili drugih podataka kupca moraju nam se javiti i mogu se uzeti u obzir najranije pet dana nakon primitka. Promjene načina plaćanja – osim promjena računa – moguće su tek nakon isteka odabranog roka plaćanja.

 2. Prijenos članstva na drugog korisnika zahtijeva našu suglasnost. Oba klijenta moraju nam poslati zahtjev za prijenos u tekstualnom obliku. Naš pristanak smatrat će se danim izvršenjem izmjene.

X. Autorsko pravo i imovinska prava

 1. Sadržaji koji su dostupni u okviru digitalnog članstva zaštićeni su autorskim pravima ili drugim vlasničkim pravima nas ili trećih strana. Za korištenje digitalnog članstva, korisnik stječe, pod uvjetom plaćanja dugovane i dospjele naknade, za sebe i, u opsegu svoje narudžbe i pojedinačnog ugovornog sporazuma, ako je primjenjivo i za druge ovlaštene korisnike, jednostavno, neisključivo, nepodlicencirano pravo korištenja dotičnog digitalnog sadržaja za vlastite potrebe, koje pravo nije prenosivo na treće strane i ograničeno je na razdoblje trajanja ugovora. Pravo korištenja omogućuje kupcu čitanje ili pregledavanje digitalnog sadržaja.
 1. Svaka uporaba izvan uporabe opisane u klauzuli XI.1. je isključeno i zahtijeva prethodnu posebnu pisanu suglasnost dotičnog nositelja prava, osim ako je takva uporaba dopuštena obveznim zakonskim odredbama. Konkretno, kupcu ili drugim ovlaštenim korisnicima zabranjeno je reproducirati digitalni sadržaj – uključujući njegove izvatke – uklanjati obavijesti o autorskim pravima ili nazive robnih marki, modificirati ili mijenjati digitalni sadržaj, kopirati digitalni sadržaj na druge nosače podataka ili mreže, izrađivati i koristiti reprodukcije i prosljeđivanje, stavljanje na raspolaganje ili bilo koji oblik komercijalne upotrebe, bilo uz plaćanje ili besplatno. Kupac ne smije koristiti nikakva sredstva za prevladavanje ili zaobilaženje ovih mjera.

XI. Zaštita podataka

 1. Potrebne podatke o kupcima i dostavi ćemo prikupljati, obrađivati i pohranjivati u skladu s odredbama njemačkog zakona o zaštiti podataka. Podaci će se koristiti za ispunjenje ugovora iu tom kontekstu također će biti proslijeđeni trećim stranama prema potrebi.

 2. Kupac se može usprotiviti korištenju podataka izvan ispunjenja ugovora u bilo kojem trenutku u tekstualnom obliku, npr. e-poštom na datenschutz@persolog.com.

 3. Dodatno se primjenjuje naša izjava o zaštiti podataka
  https://www.persolog.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/datenschutz/

XII. Mjesto izvršenja, mjesto nadležnosti i mjerodavno pravo

 1. Mjesto izvršenja i nadležnost za sve obveze koje proizlaze izravno ili neizravno iz ugovornog odnosa je mjesto našeg registriranog ureda u 75196 Remchingen. Također imamo pravo poduzeti pravne radnje u mjestu poslovanja kupca.
 2. Primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke.

Stand: April 2024

Nach oben scrollen
Select your language

Discover the world of persolog

We are globally present. Choose your preferred language now to discover more about persolog in Germany and in your local area.