Generelle vilkår og betingelser for bestillinger og bestillinger med persolog GmbH

Status: 12.07.2023

I. Omfang

 1. Alle tilbud, leveranser og andre tjenester med hensyn til bestillinger/bestillinger av varer hos oss er underlagt følgende Generelle vilkår og betingelser (heretter kun «Vilkår») i den versjonen som var gyldig på tidspunktet for bestillingen/bestillingen.
 1. Varer i betydningen av disse vilkårene og betingelsene er alle produkter, seminarer og tjenester som kan kjøpes/bestilles hos oss som en del av en bestilling/bestilling.
 1. Våre vilkår og betingelser gjelder utelukkende. Vi anerkjenner ikke noen motstridende, avvikende eller supplerende vilkår og betingelser for kontraktspartneren/kunden (heretter referert til som "Kunden") med mindre vi uttrykkelig har samtykket til deres gyldighet skriftlig. Våre vilkår og betingelser skal også gjelde dersom vi yter våre tjenester uten forbehold i kunnskap om motstridende eller avvikende vilkår og betingelser for Kunden.
 1. Våre vilkår og betingelser gjelder kun for selskaper i henhold til § 310 I BGB (tysk sivillovbok), samt juridiske personer under offentlig rett og spesialfond under offentlig rett.

II. Inngåelse av kontrakt

 1. Ved bestillinger/bestillinger via vår nettbutikk eller landingssider utgjør presentasjon og annonsering av varer i vår nettbutikk ikke et bindende tilbud om avtaleinngåelse, men kun en invitasjon til kunden om å gi et bindende tilbud. Hvis varene er tilgjengelige, kan kunden bare gi et bindende tilbud om å bestille varene i handlekurven etter å ha registrert og vellykket opprettet en kundekonto i samsvar med avsnitt VI i disse vilkårene og betingelsene ved å sende bestillingen ved å aktivere " bestillingspliktig" eller "registrer betalingspliktig"-knapp etter å ha gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen. Tilbudet kan kun gis dersom kunden tidligere har akseptert disse vilkårene og betingelsene ved å klikke på tilsvarende knapp og dermed har inkludert dem i sitt tilbud. Vi vil da sende kunden en ordre/bestillingsbekreftelse på e-post. Ordre/bestillingsbekreftelsen utgjør aksept av tilbudet. Ved seminarbestilling vil kunden motta en bestillingsbekreftelse dersom det er ledige seminarplasser. Ved bestilling av produkter følger kontraktens innhold og omtrentlig leveringsdato av ordrebekreftelsen, i den grad levering kreves i henhold til egenskapene til de kjøpte varene.
 1. Utenom bestillinger/bestillinger i vår nettbutikk utgjør henvendelser fra kunden, muntlig eller skriftlig, via telefon, faks eller e-post, et bindende tilbud om avtaleinngåelse. Vi oppretter da en ordre/bestillingsbekreftelse som vi sender til kunden på e-post. Ordre/bestillingsbekreftelsen utgjør aksept av tilbudet. Ved seminarbestilling vil kunden motta en bestillingsbekreftelse dersom det er ledige seminarplasser. Ved bestilling av produkter følger kontraktens innhold og omtrentlig leveringsdato av ordrebekreftelsen, i den grad levering kreves i henhold til egenskapene til de kjøpte varene.
 1. Forpliktelsene i reglene i § 312i (1) punktum 1 nr. 1 til nr. 3 og setning 2 BGB er unntatt.

III. Varelevering

 1. I den grad levering kreves i henhold til egenskapene til de kjøpte varene, skal leveringstiden som er oppgitt av oss i ordrebekreftelsen regnes fra tidspunktet for ordrebekreftelsen.
 1. Leveringsdatoer og leveringsfrister anses alltid å være omtrentlige. De skal anses for å være oppfylt dersom varene er sendt ved utløpsdatoen.
 1. Dersom kunden etter avtaleinngåelse ber om endringer eller tillegg til bestillingen som gjør det umulig å overholde leveringsdatoen, skal leveringsdatoen forlenges i samsvar med endringene og tilleggene med et tidsrom som er rimelig for implementering av disse endringene og tilleggene.
 1. Vi har tilbakeholdsrett for videre leveranser inntil alle tidligere leveranser er betalt.
 1. Dersom kunden bestiller flere varer innenfor rammen av én ordre som gjelder ulike leveringstider, skal vi sende varene (med mindre annet er avtalt) i en felles leveranse. I dette tilfellet gjelder leveringstiden som gjelder varene med lengst leveringstid for vareordren som helhet.
 2. Ved levering av varer har vi rett til å foreta delleveranser i rimelig grad og fakturere disse separat.
 1. Risikoen overføres til kunden når varene overleveres til rederiet. Forsendelse utføres alltid på vegne av kunden.
 1. Dersom vi ikke klarer å overholde bindende leveringsfrister av årsaker som vi ikke er ansvarlige for (ikke-tilgjengelighet av varene), skal vi informere kunden om dette uten opphold og samtidig gi kunden beskjed om forventet ny leveringsfrist. Dersom varene heller ikke er tilgjengelige innen den nye leveringsperioden, har vi rett til å trekke oss fra kontrakten helt eller delvis; vi skal tilbakebetale kunden umiddelbart for eventuelle vederlag som allerede er betalt av kunden. Et tilfelle av manglende tilgjengelighet av varene i denne forstand skal særlig anses å være ikke rettidig selvlevering fra leverandører hvis vi har inngått en kongruent sikringstransaksjon, verken vi eller våre leverandører har feil eller vi ikke er forpliktet å anskaffe i den enkelte sak.

IV. Seminarbestilling

 1. Følgende seminartyper tilbys av persolog:
  1. Gruppeseminarer og interne seminarer:
   Seminarer tilbys enten som åpne gruppeseminarer eller som interne seminarer som er individuelt tilpasset kundens behov, foregår i lukkede grupper og kan bestilles eksklusivt pr. Bedrifter. Åpne seminarer og interne seminarer holdes som ansikt-til-ansikt-seminar eller som et nettseminar overført via video ved hjelp av "Zoom" eller et tilsvarende verktøy.
  2. Digitale seminarer:
   Via vår e-læringsplattform «persolog Academy» tilbyr vi tilleggsseminarer samt avanserte kurs og opplæringer, som kunden eller deltakeren kan starte og gjennomføre online når som helst (heretter kun «digitale seminarer»)
  3. Blended Learning Seminarer:
   I tillegg tilbyr vi kurs etter «blended learning-konseptet» som en kombinasjon av digitale seminarer og nettseminarer eller ansikt-til-ansikt-seminarer (heretter kun «Blended Learning Seminars»).
 1. Målgruppen og innholdet i de enkelte seminarene, samt de respektive tjenestene som ytes innenfor rammen av disse, finnes i det respektive seminar- eller programbeskrivelsen. Medfølgende seminardokumenter utstedes til kunde eller deltaker i papirform eller sendes i elektronisk form dersom dette er uttrykkelig angitt i den respektive seminarbeskrivelsen. Dersom det utstedes eller sendes seminardokumenter, gjøres dette vanligvis før eller i begynnelsen av seminaret, i enkelttilfeller også under eller ved seminarets slutt.
 2. Eventuelle nødvendige reiser til og fra seminarer må organiseres av oppdragsgiver for egen regning.
 3. Servering til kunder eller deltakere i pauser i seminaret (f.eks. snacks, drikke) er inkludert i seminarprisen dersom dette er uttrykkelig angitt i seminarbeskrivelsen.
 4. Dersom og i den grad dette er uttrykkelig angitt i seminarbeskrivelsen, vil kunden eller deltakeren motta et deltakerbevis etter å ha deltatt på seminaret. Deltakerbeviset skal leveres til kunden eller deltakeren ved slutten av seminaret enten elektronisk eller i papirform, sendt i elektronisk form innen 7 virkedager til e-postadressen oppgitt av kunden eller deltakeren under bestillingsprosessen eller gjort tilgjengelig som nedlasting.
 5. Vi forbeholder oss retten til ensidig å trekke tilbake bekreftelsen på bestilling av et seminar (bestillingsbekreftelse) og å avlyse eller ombestille seminaret. I dette tilfellet kan kunden eller deltakeren delta på den nye eller en annen dato/seminar eller kansellere bestillingen. I sistnevnte tilfelle vil allerede betalt seminarpris bli refundert til oppdragsgiver. Ytterligere krav er utelukket.
 6. Det er ingen rettslige krav til ledelsen av det bestilte seminaret av foredragsholderen som er nevnt i seminarbeskrivelsen. Vi forbeholder oss retten til å erstatte den navngitte foredragsholderen med en annen av våre foredragsholdere av gitte grunner, for eksempel sykdom eller andre grunner til forebygging.
 7. Ved ansikt-til-ansikt-seminarer eller nettseminarer er retten til å delta på våre seminarer som er ervervet ved kontraktsinngåelse ikke overførbar. Ved digitale seminarer og blended learning-seminarer får hver kunde eller deltaker personlig tilgang fra oss. Bruken av innholdet på vår e-læringsplattform er begrenset til denne kunden eller deltakeren og til perioden spesifisert i seminarbeskrivelsen. Overføring av tilgangsdata til tredjeparter som ikke har fått personlig tilgang fra oss er ikke tillatt.
 8. Vi har rett til å holde våre ansikt-til-ansikt-seminarer som nettseminarer dersom avholdelse av ansikt-til-ansikt-seminarer er begrenset eller forbudt av offisielle pålegg. I dette tilfellet har kunden det eksklusive valget mellom å ombooke ansikt-til-ansikt-seminaret til et senere tidspunkt eller delta på nettseminaret som erstatter ansikt-til-ansikt-seminaret. Kunden har ikke rett til å avbestille seminaret vederlagsfritt. Kunden vil bli informert om endringen fra ansikt-til-ansikt seminar til nettseminar før bestilt dato. Beslutningen om å delta på nettseminaret anses som tatt dersom kunden ikke ber om ombestilling på e-post 48 timer før nettseminarets start
 9. Ved deltakelse på nettseminar vil kunden eller deltakeren etter betaling av seminarprisen motta på e-post senest dagen før dato ytterligere informasjon om de tekniske kravene som maskin- og programvaren skal oppfylle, nødvendige instruksjoner for bruk av "Zoom" eller et tilsvarende verktøy, planlagt tidspunkt for nettseminaret og tilgangskoden som lar kunden eller deltakeren følge nettseminaret i sanntid på en Internett-aktivert terminalenhet (PC, bærbar PC , smarttelefon, nettbrett). For dette formålet må kunden eller deltakeren laste ned «Zoom-appen» eller «Zoom-programmet» eller et tilsvarende verktøy på forhånd. Opprettelsen av en Zoom-konto av kunden eller deltakeren er ikke nødvendig, installasjon av programvaren på sluttenheten hans er tilstrekkelig. Koden er utelukkende beregnet på kunden eller deltakeren, kan ikke videreformidles og gir kun kunden eller deltakeren rett til å motta overføringen én gang. Å la tredjeparter delta i overføringen sammen med kunden eller abonnenten er heller ikke tillatt. Ved overtredelse opphører retten til å delta i overføringen; betalingsforpliktelsen forblir imidlertid gjeldende. Det samme gjelder opptak eller opptak av overføring i lyd og/eller bilde og lagring på databærere. Dersom overføring av nettseminaret ikke er eller ikke er riktig mulig på grunn av utilstrekkelige tekniske krav eller feil drift av kunden eller deltakeren, er det heller ikke krav på refusjon eller fornyet oppmøte på neste nettseminar om samme tema.
 10. Følgende vilkår gjelder med hensyn til avtaleforholdets varighet og oppsigelse:
  • I tilfelle av ansikt til ansikt seminarer og nettseminarer, inkluderer ikke kontrakten en minimumsperiode. Varigheten av kontraktsforholdet skal være basert på arten eller formålet med tjenesten og skal avsluttes automatisk ved slutten av det respektive seminaret uten behov for oppsigelse, i henhold til §620 (2) i den tyske sivilloven (BGB). Retten til ekstraordinær oppsigelse forblir upåvirket.
  • Kontrakter for digitale seminarer skal påbegynnes ved inngåelse av kontrakten og avsluttes ved utløp av fristen angitt i den respektive seminarbeskrivelsen uten behov for oppsigelse. Retten til ekstraordinær oppsigelse og, når det gjelder forbrukere, retten til å heve kontrakten i henhold til §§ 327c, 327m, 327r BGB forblir upåvirket.
  • Blended learning seminarer er underlagt bestemmelsene i lov om beskyttelse av fjernundervisning (FernUSG) og kan sies opp av kunden for første gang ved utgangen av de første seks månedene etter inngåelse av kontrakten med en oppsigelsesfrist på seks uker; etter utløpet av de første seks månedene er oppsigelse mulig når som helst med en oppsigelsesfrist på tre måneder. Oppsigelsen skal være i tekstform. Ved oppsigelse skal kunden kun betale den delen av godtgjørelsen som tilsvarer verdien av våre tjenester i løpet av kontrakten. Rett til ekstraordinær oppsigelse og ved forbrukere, skal retten til å si opp kontrakten i henhold til seksjonene 327c, 327m, 327r BGB forbli upåvirket.
 11. Følgende vilkår gjelder for avbestilling og ombestilling av seminarer
  • Bestillinger av åpne ansikt til ansikt seminarer (gruppeseminarer) kan avbestilles inntil 4 uker før seminarstart med full refusjon av seminarprisen. Ved avbestilling inntil 3 uker før seminarstart tar vi et avbestillingsgebyr på 25% av seminarprisen, ved avbestilling inntil 2 uker før seminarstart et gebyr på 50% av seminarprisen og for avbestilling inntil 1 uke før start 75% av seminarprisen. Ved senere avbestilling betales full seminarpris. Vi forbeholder oss retten til å bevise høyere skader, kunden forbeholder seg retten til å bevise lavere eller ingen kostnader. I hvert enkelt tilfelle er datoen vi mottar kundens erklæring i tekstform avgjørende. Kunden står fritt til å navngi en annen deltaker for å avverge en kansellering. Hvis det kreves en tidligere sertifisering med persolog® Personality Factor Model (eller en annen sertifisering fra persolog GmbH) for seminaret, må vikaren oppfylle dette kravet.
  • Kunden kan avbestille åpent ansikt til ansikt seminarer (gruppeseminarer) inntil 30 dager før seminarets start og la en ny dato stå åpen eller velg en ny dato eller et seminar om et annet tema (ombooking). Ved ombooking til en annen dato krever vi et ekspedisjonsgebyr på 50 Euro per seminar inntil 11 dager før seminaret starter. I tilfelle en senere ombooking vi belaster 10 % av seminarprisen, men minst 50 Euro per seminar. Vi godtar ikke senere endringsforespørsler. I dette tilfellet betales seminarprisen uavhengig av deltakelse på det bestilte seminaret. Etter utløpet av avbestillingsfristen betales høyere seminarpris ved ombooking fra seminar av høyere prisklasse til seminar i lavere prisklasse. I hvert enkelt tilfelle er datoen vi mottar kundens erklæring i tekstform avgjørende. Kunden står fritt til å navngi en annen deltaker for å unngå ombooking. Hvis det kreves en tidligere sertifisering med persolog® Personality Factor Model (eller en annen sertifisering fra persolog GmbH) for arrangementet, må vikaren oppfylle dette kravet.
  • Bestillinger av interne seminarer (som ansikt-til-ansikt-seminarer eller nettseminarer) kan avbestilles inntil 12 uker før seminarstart med full refusjon av seminarprisen. Ved avbestilling inntil 8 uker før seminarstart tar vi et avbestillingsgebyr på 25% av seminarprisen, ved avbestilling inntil 6 uker før seminarstart et gebyr på 50% av seminarprisen og for avbestilling inntil 4 uker før start 75% av seminarprisen. Ved senere avbestilling betales full seminarpris. Vi forbeholder oss retten til å bevise høyere skader, kunden forbeholder seg retten til å bevise lavere eller ingen kostnader. For øvrig gjelder reglene i punkt 13.
  • Interne seminarer (som ansikt-til-ansikt-seminarer eller nettseminarer) kan ombookes gratis inntil 21 dager før seminarstart etter at partene har avtalt annen dato. Ved senere ombooking til en dato avtalt av begge parter, belaster vi 25% av seminarprisen. Vi forbeholder oss retten til å bevise høyere skader, kunden forbeholder seg retten til å bevise lavere eller ingen kostnader. Dersom partene ved ombooking ikke blir enige om en annen dato innen 1 uke etter mottak av ombookingsforespørselen fra oss, skal ombookingen behandles som en kansellering i henhold til ovenstående klausul. For øvrig gjelder forskriften etter pkt. 13.
  • Bestillinger av digitale seminarer og blended learning seminarer kan kanselleres gratis frem til første pålogging på vår e-læringsplattform "persolog Academy"/fullføring av registreringen av kunden eller deltakeren hos oss og gi oss tilgang til pålogging. Avgjørende i hvert enkelt tilfelle er mottak av kundens erklæring i tekstform. Kunden står fritt til å navngi en annen deltaker for å avverge en kansellering. Hvis det kreves en tidligere sertifisering med persolog® Personality Factor Model (eller en annen sertifisering fra persolog GmbH) for seminaret, må vikaren oppfylle dette kravet. For øvrig gjelder punkt 13 for kontraktens varighet og kansellering.
  • Kunden kan avbestille digitale seminarer og blended learning seminarer gratis frem til første pålogging på vår e-læringsplattform «persolog Academy»/fullføring av kundens eller deltakerens registrering hos oss og tildeling av innloggingstilgang fra oss og ombooking av det bestilte digitale seminaret om et annet tema. Vi godtar ikke senere endringsforespørsler. I dette tilfellet betales seminarprisen uavhengig av deltakelse på det bestilte seminaret. Etter utløp av avbestillingsfristen skal det betales høyere seminarpris ved endring fra seminar i høyere prisklasse til seminar i lavere prisklasse. Datoen vi mottar kundens erklæring i tekstform er avgjørende i hvert enkelt tilfelle. For øvrig gjelder bestemmelsene i § 13.
 12. Forespørsler om kansellering eller ombestilling fra kunden må gjøres skriftlig og skal adresseres til:

  persolog GmbH
  Königsbacher gate 51
  75196 Remchingen
  Tlf.: +49 (0) 7232-3699-0
  E-post: mail@persolog.com

  Forespørsler om kansellering eller ombestilling anses kun for å ha blitt gjort og fast booket med vår bekreftelse på den nye ønskede datoen.

 13. For deltakelse på et seminar i virtuell virkelighet (heretter referert til som «VR-seminarer»), gjelder «Vilkår for bruk av VR-seminarer» i tillegg.

V. Priser og betalingsbetingelser

 1. Prisene som er oppgitt av oss ved avtaleinngåelsen gjelder.
 1. Våre priser er oppgitt i euro pluss gjeldende lovbestemt merverdiavgift og pluss fraktkostnader. Ved levering av varer er de tilsvarende fraktkostnadene spesifisert under bestillingsprosessen og dekkes av kunden. Fra en ordreverdi på 300 Euro leverer vi gratis i Tyskland og Østerrike. Valget av fraktrute og fraktmetode er etter vårt skjønn.
 1. Betalinger gjøres som følger:
  • Faktura, betales innen 10 dager etter mottak av faktura;
  • Penger på forhånd, betales umiddelbart etter mottak av fakturaen;
  • via tjenesteleverandøren Adyen eller en annen betalingstjenesteleverandør oppgitt av oss før bestillingen/bestillingen. Betalingsmulighetene og betingelsene som er oppgitt der gjelder. 
 1. Betalinger skal kun anses å ha blitt utført ved endelig kreditering til vår konto.
 1. Vi har rett til å kreve forskuddsbetaling for alle leveranser og tjenester. Ved forskuddsbetaling skal vår ytelse først finne sted etter at betalingen er kreditert i henhold til punkt 4.
 1. Ved betalingsmislighold har vi rett til å kreve forsinkelsesrente etter lovfestet sats. Påstanden om ytterligere skader forårsaket av mislighold forblir upåvirket av dette.
 1. Kunden kan kun motregne et krav mot oss dersom det er ubestridt av oss eller er lovlig etablert. Kunden har kun rett til å benytte tilbakeholdsrett i den grad hans motkrav bygger på samme kontraktsforhold. Kunden har ikke rett til tilbakeholdsrett på grunn av delvis ytelse i henhold til § 320 (2) i den tyske sivilloven (BGB).

VI. Registrering og opprettelse av kundekonto

 1. En bestilling/bestilling via vår nettbutikk er kun mulig etter registrering og vellykket opprettelse av en kundekonto. Det er ingen rett til registrering og opprettelse av kundekonto.
 2. Opprettelsen av en kundekonto er underlagt følgende betingelser:
  • Kun fysiske personer med full rettslig handleevne og representasjonsmyndighet kan registrere seg. Dersom den registrerte fullmaktens representasjonsmyndighet bortfaller, må det uten opphold oppnevnes en ny representant som kontaktperson.
  • Ved registrering av kundekontoen må det fullstendige firma- eller bedriftsnavnet eller navnet på gründeren sammen med e-postadressen oppgis og et passord (tilgangsdata) må velges. Kunden er ansvarlig for å sikre at informasjonen han/henne har gitt ved registreringen er sann og fullstendig. Dersom en kunde gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, har vi rett til å avslutte og slette kundens konto uten varsel.
  • Under ingen omstendigheter har kunden rett til å utlevere sine tilgangsdata og spesielt sitt tilgangspassord til tredjeparter. Dersom tredjeparter likevel får tilgang til kundekontoen eller dersom kunden har andre indikasjoner på misbruk av sin konto, må kunden umiddelbart informere oss og endre sine tilgangsdata. Ved misbruk forbeholder vi oss retten til å slette kontoen umiddelbart og ta rettslige skritt.
  • Flere registreringer med samme e-postadresse til en kunde er ikke tillatt.
 1. Vi kan sperre eller slette en kundekonto når som helst hvis den misbrukes eller hvis ulovlige, konkurransebegrensende, kriminelt relevante eller umoralske handlinger begås via kundekontoen.
 2. Etter fullført sertifisering har sertifiserte Persolog-trenere muligheten til å kjøpe trykte og nettbaserte produkter av den respektive modellen til trenerbetingelser i Persologs nettbutikk. Påmelding i butikken kreves for dette.

VII. Opphavsrett og eiendomsrett, bruksrett

 1. Produktene/varene og innholdet/digitalt innhold levert av oss er beskyttet av opphavsrett eller andre rettigheter til oss eller tredjeparter og kan kun brukes innenfor rammen av det kontraktsmessig avtalte bruksformålet. For bruk av disse produktene/varene og innholdet/digitalt innhold erverver kunden, under forutsetning av betaling av skyldig og forfalt kjøpe-/seminarpris, for seg selv og i omfanget av sin bestilling/bestilling og den individuelle kontraktsavtalen , hvis aktuelt også for andre utpekte autoriserte brukere, den enkle, ikke-eksklusive, ikke-underlisensierbare bruksretten til de respektive produktene og innholdet for egne formål, hvilken rett ikke kan overføres til tredjeparter. Bruksretten gir kunden lesetilgang til innholdet i produktet samt nedlasting, engangslagring og engangsutskrift av innhold.
 1. Enhver bruk utover det som er spesifisert i avsnitt VII.1 i disse vilkårene og betingelsene er utelukket og krever skriftlig forhåndssamtykke fra den respektive rettighetshaveren, med mindre slik bruk er tillatt av obligatoriske lovbestemmelser. Spesielt er det forbudt for kunden eller andre autoriserte brukere å kopiere produktene og innholdet som tilbys – inkludert utdrag derav – fjerne opphavsrettsmerknader eller merkebetegnelser, modifisere eller endre produktene og innholdet, kopiere produktene og innholdet til andre databærere eller nettverk, opprette og bruke reproduksjoner og enhver overføring mot betaling eller gratis, enhver tilgjengeliggjøring eller enhver form for kommersiell bruk. Kunden kan ikke bruke noen midler for å overvinne eller omgå disse tiltakene.
 1. Ved kjøp av e-bøker gjelder i tillegg den respektive produktbeskrivelsen og følgende forskrifter:
  • Vi gjør eBok tilgjengelig for kunden for nedlasting etter kontraktsinngåelse.
  • Med nedlastingen av e-boken får kunden en enkel, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar bruksrett til e-boken som ikke kan overføres til tredjeparter og er ubegrenset i tid. Et erverv av rettigheter til innholdet eller selve e-boken er ikke knyttet til dette.
  • Kunden har rett til å laste ned eBok maksimalt tre ganger og lagre den på opptil tre sluttenheter. Kunden kan ringe opp eBok på sluttenhetene så ofte som ønskelig.
  • Overføring av e-boken, kopier av e-boken eller innholdet i e-boken til tredjeparter er ikke tillatt. På samme måte har kunden ikke rett til å gjøre e-boken, kopier eller innhold av e-boken offentlig tilgjengelig, legge den ut på Internett eller i nettverk eller videreselge den.
  • Kunden har ikke rett til å endre innholdet i en eBok når det gjelder innhold eller redigering. Kunden kan ikke fjerne eller endre varemerker, merknader om opphavsrett, digitale vannmerker. Kunden kan ikke fjerne eller omgå beskyttelsestiltak mot brudd på opphavsretten.
  • Vi har rett til å blokkere muligheten for å laste ned eBok på nytt i henhold til avsnitt VII.4.c i disse vilkårene og betingelsene, i den grad vi blir klar over at kunden bryter de nevnte vilkårene og betingelsene.

VIII. Garanti

 

 1. Ved kontrakter om levering av varer skal kunden ha rett til rettigheter og krav etter lov om ansvar for mangler. Krav om ansvar for mangler foreldes innen 12 måneder etter overlevering av varene, med mindre lengre foreldelsesfrister er ufravikelig fastsatt ved lov.

 2. I forbindelse med ansvar for mangler ved programvare må det tas i betraktning at feilfri funksjon av programvaren ikke kan realiseres under alle applikasjonsforhold. Ansvar for mangler er derfor utelukket dersom programvaren drives på et system som ikke oppfyller minimumskravene angitt på emballasjen eller i dokumentasjonen, med mindre kunden godtgjør at mangelen også ville foreligget dersom programvaren hadde vært brukt på et system som oppfylte disse minstekravene.

IX. Byrde

 

 1. Vi er ansvarlige i henhold til lovbestemmelsene i den grad kunden gjør krav på erstatning eller refusjon av utgifter basert på forsett eller grov uaktsomhet, herunder forsett eller grov uaktsomhet fra våre representanter eller stedfortredende agenter. I den grad vi ikke er anklaget for forsettlig mislighold, skal erstatningsansvaret begrenses til påregnelig, typisk oppstått skade.

 2. Vi skal være ansvarlige i henhold til lovbestemmelsene hvis vi cultivt bryter en vesentlig kontraktsmessig forpliktelse; i dette tilfellet skal imidlertid erstatningsansvaret begrenses til den typisk oppståtte skaden som er forutsigbar på tidspunktet for inngåelse av kontrakten.
 3. Ansvar for skyldig skade på liv, lem eller helse skal forbli upåvirket; dette skal også gjelde pliktansvar etter produktansvarsloven.

 4. Med mindre annet er angitt ovenfor eller i våre vilkår for bruk, er ansvar – uavhengig av den juridiske karakteren til det påståtte kravet – utelukket. Dette gjelder særlig erstatningskrav som oppstår på grunn av culpa in contrahendo, fra andre pliktbrudd eller fra erstatningskrav for eiendomsskade etter § 823 BGB.

 5. Det personlige ansvaret til våre juridiske representanter, stedfortredende agenter og ansatte for skader forårsaket av dem gjennom mindre uaktsomhet er utelukket. I den grad erstatningsansvaret overfor oss er utelukket eller begrenset, gjelder dette også med hensyn til det personlige erstatningsansvaret til nevnte personer.

X. Eiendomsforbehold

 

 1. Ved levering av varer skal varene forbli vår eiendom inntil full betaling av alle krav som oppstår fra forretningsforholdet mellom oss og kunden.

 2. I den grad den respektive loven i hvis område varene befinner seg ikke tillater et eiendomsforbehold, har vi rett til å utøve alle rettigheter som vi ellers kan reservere til varene. Kunden er forpliktet til å medvirke i alle tiltak vi ønsker å iverksette for å beskytte vår eiendomsrett eller i stedet for enhver annen sikkerhetsinteresse i varen

XI. Data beskyttelse

 1. De nødvendige kunde- og leveringsdataene vil bli samlet inn, behandlet og lagret av oss i samsvar med bestemmelsene i tysk databeskyttelseslov. Dataene vil bli brukt til oppfyllelse av kontrakten og vil i denne sammenheng også bli videreformidlet til tredjeparter der det er nødvendig.
 2. Kunden kan motsette seg bruk av data som går utover oppfyllelsen av kontrakten når som helst i tekstform til oss, for eksempel via e-post til datenschutz@persolog.com

  I tillegg gjelder vår databeskyttelseserklæring på https://persolog.com/data-protection/

XII. Utførelsessted, jurisdiksjonssted og gjeldende lov

 

 1. Stedet for oppfyllelse og jurisdiksjon for alle forpliktelser som direkte eller indirekte oppstår fra kontraktsforholdet er beliggenheten til vårt registrerte kontor i 75196 Remchingen. Vi har også rett til å ta rettslige skritt på kundens forretningssted.

 

 1. Loven i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde med unntak av bestemmelsene i internasjonal privatrett og FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG).

 

Status: mai 2023

Vilkår for bruk for digitale medlemskap av persolog GmbH
Vi er glade for at du har valgt ett eller flere medlemskap av persolog GmbH.

Følgende bruksvilkår gjelder for persolog GmbH, Königsbacher Straße 51, 75196 Remchingen, Tyskland, VAT ID: DE231004454.

I. Omfang

 1. Følgende vilkår gjelder i gjeldende versjon for alle tilbud, leveranser og andre tjenester med hensyn til digitale medlemskap i «persologakademiet». Våre generelle vilkår og betingelser for bruk (heretter referert til som vilkårene for bruk) skal også gjelde for alle fremtidige transaksjoner.
 2. Våre brukervilkår gjelder utelukkende. Vi anerkjenner ikke noen motstridende, avvikende eller tilleggsvilkår for kontraktspartneren/brukeren (heretter referert til som "kunden") med mindre vi uttrykkelig har samtykket til deres gyldighet skriftlig. Våre vilkår og betingelser for bruk skal også gjelde dersom vi yter tjenestene våre uten forbehold i kjennskap til motstridende eller avvikende vilkår og betingelser for kunden.
 3. Våre salgsvilkår gjelder kun for selskaper i henhold til paragraf 310 I i den tyske sivilloven (BGB), samt for juridiske personer under offentlig rett og spesielle fond under offentlig rett.

II. Inngåelse av kontrakt

 1. Innholdet på vår hjemmeside og i dens andre publikasjoner for presentasjons- og/eller reklameformål utgjør ikke et bindende tilbud, men kun en invitasjon til kunden om å gi et bindende tilbud. Kunden gir et bindende tilbud om å bestille de digitale tilbudene i handlekurven ved å sende bestillingen ved å aktivere "Kjøp nå"-knappen etter å ha gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen. Tilbudet kan kun gis dersom kunden har akseptert disse bruksvilkårene ved å klikke på knappen "Godta generelle bruksvilkår" og dermed har inkludert dem i sitt tilbud.

 2. Vi vil da sende kunden en ordrebekreftelse på e-post. Ordrebekreftelsen representerer aksept av tilbudet. Innholdet i kontrakten følger av det.

 3. Forpliktelsene etter § 312i para. 1 setning 1 nr. 1 til nr. 3 og punkt 2 BGB kommer ikke til anvendelse.

III. Adgangskrav, tjenestebeskrivelse

 1. For å bestille og bruke digitale medlemskap krever kunden en gyldig e-postadresse og en høyytelses internettforbindelse.

 2. Tilkoblingsavgifter for Internett samt eventuelle andre kostnader som oppstår ved inngåelse av en mobiltelefonavtale skal dekkes av kunden og er ikke en del av de digitale medlemskapene.
  Det digitale innholdet til "persolog Academy" kan nås og brukes digitalt av kunder via nettstedet til "persolog Academy" på onlineacademy.persolog.com.

 3. Digitalt medlemskap inkluderer tilgang til nettsiden til «persolog Academy» (onlineacademy.persolog.com) via PC/Mac/notebook, smarttelefoner og nettbrett.

 4. Et midlertidig avbrudd av digitale medlemskap er ikke mulig.

 5. Det digitale medlemskapet er personlig og refererer utelukkende til den autoriserte brukeren varslet av kunden. Overføring av rettigheter til tredjepart er ikke tillatt.

IV. Tilgjengelighet av digitalt innhold

 1. Innholdet som kan nås via Internett er generelt tilgjengelig for kunden til enhver tid. Imidlertid er tilgjengelighet til enhver tid 7 dager i uken og 24 timer i døgnet verken garantert eller garantert.

 2. Tilgangen kan bli midlertidig avbrutt ved midlertidige avbrudd på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid eller systemrelaterte forstyrrelser av internett hos tredjepartsleverandører eller tredjeparts brukeroperatører samt ved force majeure.

 3. Det er ingen rett til spesifikt innhold. Vi har rett til å fjerne, endre, forbedre og/eller supplere innholdet som tilbys når som helst.

V. Registrering og tilgangsautorisasjon

 1. Digitale medlemskap krever registrering av kunden. Kunden må spesifisere personen som er autorisert til å bruke tjenesten med sin e-postadresse.

 2. Kunden mottar tilgangsdata for å få tilgang til det digitalt leverte innholdet. Tilgangsdata skal oppbevares sikkert og må ikke videreformidles til tredjeparter. Bruk av tredjeparter ansatt av kunden er tillatt, men kun for engangs- og tidsbegrenset bruk i forbindelse med en spesifikk hendelse av kunden.

 3. Vi kan blokkere eller slette en konto hvis den blir misbrukt eller hvis ulovlige, konkurransebegrensende, kriminelt relevante eller umoralske handlinger begås via kontoen.

VI. Priser og betalingsmåter

 1. Prisene i vår respektive gjeldende prisliste på tidspunktet for kontraktsinngåelse skal gjelde.

 2. Dersom det digitale innholdet i medlemskapet utvides mer enn ubetydelig etter avtaleinngåelse, er vi berettiget til å øke prisene passende, nemlig i forhold til utvidelsen som har skjedd. Økningen trer i kraft i begynnelsen av måneden etter neste måned etter mottak av varsel om endring fra kunden. Kunden har rett til å si opp kontrakten uten varsel innen seks uker etter varsel om prisøkningen, med virkning fra den dato prisøkningen trer i kraft. Dersom kunden ikke benytter seg av denne retten og dersom kunden har blitt informert om denne rettsfølgen i varselet om prisøkningen, skal kontrakten videreføres til de endrede prisene.

 3. Med mindre annet er angitt i ordrebekreftelsen, er prisene våre eksklusive den til enhver tid gjeldende lovpålagte merverdiavgiften.

 4. Kontraktsforholdet skal gjøres opp via tjenesteleverandøren digistore24 eller en annen betalingstjenesteleverandør oppgitt av oss før bestillingen. Betalingsmulighetene og betingelsene gitt der skal gjelde.

 5. Ved mislighold fra kundens side har vi rett til å sperre tilgangen til det digitale medlemskapet inntil alle forfalte krav fra hele forretningsforholdet med kunden, uavhengig av rettslig grunnlag, er avgjort av kunden. Videre har vi rett til å kreve forsinkelsesrente etter lovfestet sats. Påstanden om ytterligere skader forårsaket av mislighold skal forbli upåvirket.

 6. Kunden kan kun motregne et krav mot oss dersom det er ubestridt av oss eller er lovlig etablert. Kunden har kun rett til å benytte tilbakeholdsrett i den grad hans motkrav bygger på samme kontraktsforhold. Kunden skal ikke ha krav på tilbakeholdsrett på grunn av delvis ytelse i henhold til § 320 stk. 2 BGB.

VII. Garanti og ansvar

 1. Den lovpålagte garantien gjelder.

 2. Vi skal utbedre tekniske mangler på nettsiden til "persolog Academy" innen rimelig tid. Vårt ansvar her strekker seg kun til overføringspunktet for systemene som drives av oss til Internett, men ikke til kundens systemer og dataoverføringslinjer utover overføringspunktet.

 3. Vi påtar oss ingen garanti for innholdet. Kunden har ingen krav på visst innhold. Vi har rett til å fjerne, endre, forbedre og/eller supplere innholdet som tilbys når som helst.

 4. Vi bruker vår vanlige aktsomhet for valg og vedlikehold av innholdet. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet er fullstendig, korrekt og oppdatert.

 5. Kunden er ansvarlig for å rapportere eventuelle mangler, feil eller skader uten opphold.

 6. Vi er ansvarlige i henhold til lovbestemmelsene dersom kunden gjør krav på erstatning eller refusjon av utgifter basert på forsett eller grov uaktsomhet, herunder forsett eller grov uaktsomhet fra våre representanter eller stedfortredende agenter. I den grad vi ikke er anklaget for forsettlig mislighold, skal erstatningsansvaret begrenses til påregnelig, typisk oppstått skade.

 7. Vi skal være ansvarlige i henhold til lovbestemmelsene hvis vi cultivt bryter en vesentlig kontraktsmessig forpliktelse; i dette tilfellet skal imidlertid erstatningsansvaret begrenses til den typisk oppståtte skaden som er forutsigbar på tidspunktet for inngåelse av kontrakten.

 8. Ansvar for skyldig skade på liv, lem eller helse skal forbli upåvirket; dette skal også gjelde pliktansvar etter produktansvarsloven.

 9. Med mindre annet er angitt ovenfor eller innenfor våre bruksvilkår, er ansvar utelukket, uavhengig av den juridiske karakteren av det påståtte kravet. Dette gjelder særlig erstatningskrav som følge av culpa in contrahendo, fra andre pliktbrudd eller fra erstatningskrav for materiell skade i henhold til § 823 BGB.

 10. Det personlige ansvaret til våre juridiske representanter, stedfortredende agenter og ansatte for skader forårsaket av dem gjennom mindre uaktsomhet er utelukket. I den grad vårt erstatningsansvar er utelukket eller begrenset, gjelder dette også med hensyn til det personlige erstatningsansvaret til de nevnte personer.

VIII. Varighet og oppsigelse

 1. Varigheten av de digitale medlemskapene følger av den respektive kontrakten. Kontraktens varighet skal automatisk forlenges med den respektive avtalte perioden, med mindre medlemskapet er avsluttet skriftlig, dvs. skriftlig eller tekstform (f.eks. brev, e-post, faks), av en av avtalepartene innen den siste senest dagen i den avtalte perioden.

 2. Retten til å si opp kontrakten av gode grunner forblir upåvirket. God grunn skal anses å eksistere for oss, spesielt hvis (i) kunden har alvorlig eller til tross for advarsel fra oss gjentatte ganger brutt disse bruksvilkårene eller andre kontraktsmessige forpliktelser, (ii) kunden bruker tilgangen uten autorisasjon eller lar den være brukt av tredjeparter, (iii) bruker det digitale innholdet på en ulovlig måte, (iv) kunden oppfyller ikke sine betalingsforpliktelser til tross for to purringer, (v) kundens økonomiske situasjon er vesentlig forverret eller (vi) i det minste foreløpig insolvensbehandling er reist mot kundens eiendeler eller er henlagt på grunn av mangel på eiendeler.

 3. Ved oppsigelse av kontrakten sperrer vi kundens tilgang til de digitale medlemskapene med umiddelbar virkning.

 4. Dersom kunden er ansvarlig for en for tidlig oppsigelse av kontrakten, har vi også krav på erstatning for skader, som også kan omfatte erstatning for spesielle forhold gitt til kunden eller til å annonsere tredjeparter ved avtaleinngåelsen.

IX. Endringer og overføringer

 1. Endringer i faktureringsadresse, bestilt medlemskapsmodul eller andre data til kunden skal varsles til oss og kan tas med i betraktning tidligst fem dager etter mottak. Endringer i betalingsmåten – med unntak av kontoendringer – er kun mulig etter utløpet av valgt betalingsperiode.

 2. Overføring av medlemskap til en annen kunde krever vårt samtykke. En overføringsforespørsel fra begge kunder må sendes til oss i tekstform. Vårt samtykke skal anses å være gitt ved gjennomføringen av endringen.

X. Opphavsrett og eiendomsrett

 1. Innholdet som gjøres tilgjengelig under det digitale medlemskapet er beskyttet av opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter til oss eller tredjeparter. For bruk av de digitale medlemskapene erverver kunden, under forutsetning av betaling av skyldig og forfallen godtgjørelse, for seg selv og, i omfanget av sin bestilling og den individuelle kontraktsavtalen, eventuelt også for andre autoriserte brukere, enkel, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar bruksrett til det respektive digitale innholdet for sine egne formål, hvilken rett kan ikke overføres til tredjeparter og er begrenset til kontraktsperioden. Bruksretten lar kunden lese eller se det digitale innholdet.
 1. Enhver bruk utover bruken beskrevet i paragraf XI.1. er utelukket og krever skriftlig forhåndssamtykke fra den respektive rettighetshaveren, med mindre slik bruk er tillatt av obligatoriske lovbestemmelser. Spesielt har kunden eller andre autoriserte brukere forbud mot å reprodusere det digitale innholdet – inkludert utdrag av det – fjerne opphavsrettsmerknader eller merkenavn, modifisere eller endre det digitale innholdet, kopiere det digitale innholdet til andre databærere eller nettverk, lage og bruke reproduksjoner og videreformidling, tilgjengeliggjøring eller enhver form for kommersiell bruk, enten mot betaling eller gratis. Kunden kan ikke bruke noen midler for å overvinne eller omgå disse tiltakene.

XI. Data beskyttelse

 1. De nødvendige kunde- og leveringsdataene vil bli samlet inn, behandlet og lagret av oss i samsvar med bestemmelsene i tysk databeskyttelseslov. Dataene vil bli brukt til oppfyllelse av kontrakten og vil i denne sammenheng også bli videreformidlet til tredjeparter der det er nødvendig.

 2. Kunden kan motsette seg bruk av data utover oppfyllelsen av kontrakten når som helst i tekstform, for eksempel via e-post til datenschutz@persolog.com.

 3. Vår databeskyttelseserklæring gjelder i tillegg
  https://www.persolog.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/datenschutz/

XII. Utførelsessted, jurisdiksjonssted og gjeldende lov

 1. Stedet for oppfyllelse og jurisdiksjon for alle forpliktelser som direkte eller indirekte oppstår fra kontraktsforholdet er beliggenheten til vårt registrerte kontor i 75196 Remchingen. Vi har også rett til å ta rettslige skritt på kundens forretningssted.

 2. Loven i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde.

Stand: november 2020

Nach oben scrollen
Select your language

Discover the world of persolog

We are globally present. Choose your preferred language now to discover more about persolog in Germany and in your local area.