persolog Themenwelt og Trainertag
For trenere, coacher, HR-fagfolk og din personlige utvikling

Oppdag persolog®-temaverdenen

Persolog-temaverdenen tilbyr et mangfoldig utvalg av inspirerende innhold og ressurser for personlig utvikling. Vi ønsker å støtte mennesker i å utvikle sitt fulle potensiale og lykkes på ulike områder av livet. Oppdag våre praktiske tilnærminger og opplev transformative endringer for personlig vekst og profesjonell suksess.

Persolog® Personality Factor Model

Persolog® Personality Factor Model-sertifiseringen legger grunnlaget for å støtte mennesker, team og ledere til å bedre forstå seg selv og andre og å samarbeide effektivt. I persolog® Personality Certification mottar du verktøy som støtter deg i å analysere det unike ved andre mennesker og deres atferd på grunnlag av de 4 grunnleggende atferdsdimensjonene «dominerende, proaktiv, stødig og samvittighetsfull». 

Dette er det perfekte grunnlaget for din trening, coaching og virksomhet. Denne flotte modellen er universelt anvendelig:
innen teamutvikling, salgstrening, personalutvelgelse, endringsledelse, utvikling av menneskelige ressurser, ledercoaching, opplæring, organisasjonsutvikling og mange andre områder. Hvor som helst folk jobber sammen, kan denne modellen brukes lønnsomt. Det er et must-have for hvert "trenersett".

Resiliens kan trenes. Derfor har vi utviklet Persolog Resilience Model. 

I vår resiliensmodell ser vi på de 4 områdene av resiliens "Akseptere, føle, orientere og forstå". 
Innenfor disse 4 områdene er det 10 resiliensfaktorer som spesifikt kan trenes og utvikles. Følgende faktorer tas i betraktning i resiliensmodellen: 

Aksept, Forventning om selveffektivitet, Ansvar, Positive følelser, Impulskontroll, Realistisk optimisme,
Løsningsorientering, Sosial støtte, Årsaksanalyse og Empati.

Persolog® Resilience Model er et effektivt verktøy for å ta et differensiert blikk på folks resilienskompetanse
og støtte dem i å bygge opp deres indre motstandskraft, samt i å lykkes med å overvinne kriser og utfordringer.

Hvordan kan organisasjonsresiliens utvikles?

Et vanskelig spørsmål, som også ble tatt opp av en gruppe eksperter fra International Organization for Standardization (ISO). Resultatet er ISO-standarden "ISO 22317:2017 Security and resilience – Principles and attributes".
Den gir konkrete anbefalinger for å fremme organisatorisk motstandskraft på ni handlingsfelt. Hver organisasjon bør finne sin egen spesifikke respons på komplekse utfordringer.

Likevel er ISO-standarden en god rettesnor for de ulike mulige tilnærmingene for å gjøre organisasjoner mer robuste. Basert på dette har vi navngitt 9 faktorer i vår Resilience Organization Model for å støtte organisasjoner på vei mot større robusthet og tilpasningsevne.

En stor Google-studie viste allerede i 2018 at de fremragende lagene ikke består av individuelle beste prestere og eliteutdannede universiteter. De fremragende lagene er forskjellige i samhold, måten de samhandler med hverandre på, vokser med hverandre og overvinner kriser sammen.

Teamresiliens handler om hvor godt et team er i stand til å overvinne vanskelige situasjoner og kriser og til og med komme sterkere ut. Det er mye forskning på dette. Vi som persolog-teamet har gjort det til vår misjon å transformere denne forskningen til et pragmatisk verktøy for teamutvikling for teamutvikling, som kan brukes av trenere, trenere og ledere.

Teamresiliens er ikke noe som utvikler seg over natten – det er en prosess som kan formes trinnvis. Denne prosessen består av de 4 trinnene med å se fremover, beskytte, forme og lære:

Resultatet er et spørreskjema som du vitenskapelig kan fastslå hvor et team står når det gjelder teamresiliens. Hvert teammedlem får en individuell evaluering og teamet får en teamevaluering. Vi kaller disse evalueringene en profil. Og da er selvfølgelig det sentrale spørsmålet: Hvordan kan vi styrke disse faktorene som et team?

Persolog® Self Leadership Model ble utviklet i samarbeid med Prof. Dr. Günter F. Müller ved Universitetet i Koblenz-Landau. Den er altså basert på begreper sosial-, arbeids-, operasjons- og organisasjonspsykologi.

Selvledelse kan trenes. I vår selvledelsesmodell ser vi på 7 strategier for selvledelse. Følgende strategier vurderes i selvledelsesmodellen: Sette mål, aktivere viljestyrke, kontrollere motivasjon, regulere følelser, forme miljø, tilpasse seg foreldelse og håndtere energi.

Persolog® Self Leadership Model er et effektivt verktøy for å øke selvledelseskompetansen til mennesker og hjelpe dem til å nå sine mål og realisere drømmene sine. Spesielt i tider med hjemmekontor og selvstyrte team, blir denne kompetansen mer og mer viktig.

Siden tidlig på 2000-tallet har vi i persolog dedikert oss til temaet stresskompetanse.
I en helhetlig tilnærming ser vi på hva som stresser mennesker, hvordan de reagerer på det og hvordan de bedre kan håndtere det
i fremtiden. Ofte er det dyptliggende tankemønstre og vaner som blokkerer oss i slike prosesser eller styrer oss i stress.

Det er nødvendig å bryte gjennom disse og å bygge opp nye tankemønstre og vaner. 

Det er nettopp dette Persolog® Stress Model handler om. Vi ser ikke bare på ulike faglige og
private stressfaktorer, men også ved 11 stressmønstre (måter folk reagerer på ved stress).
Gjennom dette helhetlige synet på Persolog® Stress Model, kan vi hjelpe folk til å trene og utvikle sine
stresskompetanse på en målrettet måte.

Tidskompetanse kan trenes. Derfor har vi utviklet Persolog Time Management Model.
Tiden i seg selv kan ikke "styres". Derfor kan begrepet "tidsstyring" forårsake villedende assosiasjoner.
Tidsstyring beskriver heller en form for selvledelse med fokus på tid – med andre ord, du klarer deg selv i din tid. Jo større tidskompetanse du har, jo mer effektiv og effektiv håndtering av tid, jo lavere opplevd stress og mer fornøyd er du.

Med Persologs tidsstyringsmodell styrker du din tidskompetanse. Vi ser på de 4 dimensjonene av tidsstyring: «tidsvurdering», «planlegging», «implementering» og «overvåking». Innenfor disse områdene dekkes totalt 13 ulike kompetanseområder:

Atferd kan observeres. Hvis du kjenner D-, I-, S- og G-modellen, vil du helt sikkert kjenne ved første øyekast om en person viser dominant, initiativrik, stødig eller samvittighetsfull oppførsel. Og likevel er det alltid situasjoner eller konflikter som ikke kan forklares av atferden. 

Omstendigheter som frarøver deg styrke eller mennesker som rett og slett ikke følger med på en endring. Alt handler om verdier, behov og motiver – det er akkurat her EnergyFactors-modellen kommer inn. Ved hjelp av persolog ® EnergyFactors-modellen kan du se bak kulissene av atferd med mennesker, team og ledere og oppdage deres verdier, behov og motiver. . På denne måten kan du støtte mennesker på mange ulike områder i å nå sine mål, i samarbeid og i endringer.

Nach oben scrollen
Select your language

Discover the world of persolog

We are globally present. Choose your preferred language now to discover more about persolog in Germany and in your local area.