persolog Themenwelt en Trainertag
Voor trainers, coaches, HR professionals en jouw persoonlijke ontwikkeling

Ontdek de persolog®-themawereld

De persolog-themawereld biedt een breed scala aan inspirerende inhoud en bronnen voor persoonlijke ontwikkeling. Wij willen mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun volledige potentieel en om succesvol te zijn op verschillende gebieden van het leven. Ontdek onze praktische benaderingen en ervaar transformerende veranderingen voor persoonlijke groei en professioneel succes.

Het persolog® persoonlijkheidsfactormodel

De persolog® Personality Factor Model-certificering legt de basis om mensen, teams en leiders te ondersteunen om zichzelf en anderen beter te begrijpen en effectief samen te werken. In de persolog® Persoonlijkheidscertificering ontvangt u hulpmiddelen die u ondersteunen bij het analyseren van de uniciteit van andere mensen en hun gedrag op basis van de 4 fundamentele gedragsdimensies “dominant, proactief, standvastig en consciëntieus”. 

Dit is de perfecte basis voor uw training, coaching en business. Dit geweldige model is universeel toepasbaar:
in teamontwikkeling, verkooptraining, personeelsselectie, verandermanagement, human resource-ontwikkeling, executive coaching, training, organisatieontwikkeling en vele andere gebieden. Overal waar mensen samenwerken, kan dit model winstgevend worden gebruikt. Het is een must-have voor elke “trainerskit”.

Veerkracht kun je trainen. Daarom hebben wij het persolog veerkrachtmodel ontwikkeld. 

In ons veerkrachtmodel kijken we naar de 4 gebieden van veerkracht ‘Accepteren, Voelen, Oriënteren en Begrijpen’. 
Binnen deze vier gebieden zijn er tien veerkrachtfactoren die specifiek kunnen worden getraind en ontwikkeld. In het veerkrachtmodel wordt rekening gehouden met de volgende factoren: 

Acceptatie, verwachting van eigen effectiviteit, verantwoordelijkheid, positieve emoties, impulsbeheersing, realistisch optimisme,
Oplossingsgerichtheid, Sociale ondersteuning, Causale analyse en Empathie.

Het persolog ® Resilience Model is een effectief hulpmiddel om op een gedifferentieerde manier naar de veerkrachtcompetenties van mensen te kijken en hen te ondersteunen bij het opbouwen van hun innerlijke veerkracht en bij het succesvol overwinnen van crises en uitdagingen.

Hoe kan de veerkracht van organisaties worden ontwikkeld?

Een lastige vraag, die ook werd beantwoord door een groep experts van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Het resultaat is de ISO-norm “ISO 22317:2017 Beveiliging en veerkracht – Principes en attributen”.
Het biedt concrete aanbevelingen voor het bevorderen van de veerkracht van de organisatie op negen actiegebieden. Elke organisatie moet zijn eigen specifieke antwoord vinden op complexe uitdagingen.

Toch is de ISO-norm een goede leidraad voor de verschillende mogelijke aanpakken om organisaties weerbaarder te maken. Op basis hiervan hebben we in ons Resilience Organization Model 9 factoren benoemd om organisaties te ondersteunen op weg naar meer veerkracht en aanpassingsvermogen.

Uit een groot onderzoek van Google uit 2018 bleek al dat de uitmuntende teams niet bestaan uit individuele best presterende mensen en elite universitair afgestudeerden. De uitmuntende teams verschillen in hun saamhorigheid, de manier waarop ze met elkaar omgaan, met elkaar groeien en samen crises overwinnen.

Teamveerkracht gaat over hoe goed een team in staat is moeilijke situaties en crises te overwinnen en er zelfs sterker uit te komen. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan. Wij als persolog-team hebben het tot onze missie gemaakt om dit onderzoek om te zetten in een pragmatisch hulpmiddel voor teamontwikkeling, dat gebruikt kan worden door trainers, coaches en managers.

Teamveerkracht is niet iets dat zich van de ene op de andere dag ontwikkelt; het is een proces dat stap voor stap kan worden vormgegeven. Dit proces bestaat uit de 4 stappen van vooruitkijken, beschermen, vormgeven en leren:

Het resultaat is een vragenlijst waarmee je wetenschappelijk kunt bepalen waar een team staat op het gebied van teamveerkracht. Ieder teamlid krijgt een individuele evaluatie en het team krijgt een teamevaluatie. Deze evaluaties noemen wij een profiel. En dan is natuurlijk de centrale vraag: hoe kunnen we deze factoren als team versterken?

Het persolog® Zelfleiderschapsmodel is ontwikkeld in samenwerking met Prof. Dr. Günter F. Müller van de Universiteit van Koblenz-Landau. Het is dus gebaseerd op concepten uit de sociale, arbeids-, operationele en organisatiepsychologie.

Zelfleiderschap kun je trainen. In ons zelfleiderschapsmodel kijken we naar 7 strategieën van zelfleiderschap. In het zelfleiderschapsmodel worden de volgende strategieën overwogen: doelen stellen, wilskracht activeren, motivatie beheersen, emoties reguleren, omgeving vormgeven, zich aanpassen aan veroudering en energie beheren.

Het persolog® Zelfleiderschapsmodel is een effectief hulpmiddel om de zelfleiderschapscompetentie van mensen te vergroten en hen te helpen hun doelen te bereiken en hun dromen te verwezenlijken. Vooral in tijden van thuiswerken en zelfsturende teams wordt deze competentie steeds belangrijker.

Sinds het begin van de jaren 2000 hebben wij ons bij persolog gewijd aan het onderwerp stresscompetentie.
In een holistische aanpak kijken we naar wat mensen stress bezorgt, hoe ze daarop reageren en hoe ze er beter mee om kunnen gaan
in de toekomst. Vaak zijn het diepgewortelde denkpatronen en gewoonten die ons in dergelijke processen blokkeren of ons in stress brengen.

Het is noodzakelijk deze te doorbreken en nieuwe denkpatronen en gewoonten op te bouwen. 

Dit is precies waar het persolog® Stressmodel over gaat. Wij kijken niet alleen naar verschillende professionele en
privéstressfactoren, maar ook naar 11 stresspatronen (manieren waarop mensen reageren bij stress).
Door deze holistische kijk op het persolog® Stress Model kunnen we mensen helpen hun stressniveau te trainen en te ontwikkelen
competentie op een doelgerichte manier benadrukken.

Tijdcompetentie kan worden getraind. Daarom hebben wij het persolog Time Management Model ontwikkeld.
De tijd zelf kan niet worden ‘beheerd’. Daarom kan de term ‘timemanagement’ misleidende associaties oproepen.
Timemanagement beschrijft eerder een vorm van zelfmanagement waarbij de nadruk op tijd ligt – met andere woorden: je beheert jezelf in je tijd. Hoe groter uw tijdscompetentie, hoe effectiever en efficiënter u met uw tijd omgaat, hoe lager uw waargenomen stress en hoe tevredener u bent.

Met het persolog tijdmanagementmodel versterkt u uw tijdcompetentie. We kijken naar de 4 dimensies van timemanagement: ‘tijdbeoordeling’, ‘planning’, ‘implementatie’ en ‘monitoring’. Binnen deze gebieden komen in totaal 13 verschillende competentiegebieden aan bod:

Gedrag kan worden waargenomen. Als u het D-, I-, S- en G-model kent, zult u op het eerste gezicht zeker herkennen of iemand dominant, initiatiefrijk, standvastig of gewetensvol gedrag vertoont. En toch zijn er altijd situaties of conflicten die niet door het gedrag verklaard kunnen worden. 

Omstandigheden die je van je kracht beroven of mensen die simpelweg niet meegaan in een verandering. Het draait allemaal om waarden, behoeften en motieven – dit is precies waar het EnergyFactors-model in beeld komt. Met behulp van het persolog ® EnergyFactors-model kun je achter de schermen van het gedrag van mensen, teams en managers kijken en hun waarden, behoeften en motieven ontdekken. . Zo kun je mensen op veel verschillende vlakken ondersteunen bij het bereiken van hun doelen, bij hun samenwerking en bij veranderingen.

Scroll naar boven
Selecteer uw taal

Ontdek de wereld van persolog

We zijn wereldwijd aanwezig. Kies nu de taal van je voorkeur om meer te ontdekken over persolog in Duitsland en bij jou in de buurt.