Privacy policy of persolog GmbH - Your data protection is our concern

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten en diensten en willen graag dat u zich bij uw bezoek aan onze website veilig voelt met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze dienstverleners worden nageleefd. Ook onze medewerkers worden door middel van passende trainingen bewust gemaakt van de gegevensbescherming

Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt:

Persoonlijke gegevens

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Ook gegevens zoals het IP-adres van het apparaat waarmee u deze website bezoekt, worden op het moment van toegang beschouwd als persoonsgegevens.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De informatie die u in e-mails verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt om uw vragen te verwerken. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. We besteden bijzondere aandacht aan de principes van datavermijding en data-economie.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

The data processing on this website is carried out by:

persolog GmbH
Koenigsbacher Strasse 51
75196 Remchingen Duitsland

Vertegenwoordigd door:

Friedbert Gay, Dettmar Leu, Debora Karsch
Telefoon: +49 (0)7232-3699-0
E-mail: mail@persolog.com

Hoe bereikt u de Functionaris Gegevensbescherming?

Als u vragen heeft over gegevensbescherming binnen ons bedrijf, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Steven Bossel
ENSECUR GmbH
Kaiserstraße (straat). 86
76133 Karlsruhe
E-mail: dsb-persolog@ensecur.de

Hoe leggen wij uw gegevens vast?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u ons per e-mail toestuurt. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt. Dit betreft uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Wij evalueren deze gegevens alleen voor statistische doeleinden en in anonieme vorm om onze website te optimaliseren, de gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit en veiligheid te vergroten. Uw IP-adres wordt anoniem opgeslagen en maakt dus geen persoonlijke referentie meer mogelijk. Houd er rekening mee dat met uw toestemming uw niet-geanonimiseerde IP-adres ook naar externe providers wordt verzonden en dat informatie over uw bezoek aan deze site mogelijk kan worden gekoppeld aan andere informatie die deze externe provider over u heeft verzameld. Als uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen die geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming kennen, zorgen wij ervoor dat het niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door standaardcontractbepalingen af te sluiten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens doorgaans zo lang als wij deze nodig hebben voor de genoemde verwerkingsdoeleinden. Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, verwerken wij uw gegevens slechts totdat u uw toestemming intrekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

We verzamelen een deel van de gegevens om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen met uw toestemming worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren om onze website en onze producten te verbeteren. In dit kader kunnen wij gegevens doorgeven aan derden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking als de verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons doorslaggevende legitieme belang (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). Met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op de bovengenoemde adressen. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren, verzamelen deze niet en geven deze niet door aan derden.

Is het verstrekken van uw gegevens verplicht?

Er bestaat geen verplichting om uw gegevens te verstrekken. Een mogelijk gevolg van het niet verstrekken van uw gegevens kan zijn dat de weergave niet optimaal is of dat u geen toegang heeft tot onze website. Bij bestellingen en betalingen is het gevolg van het niet verstrekken van uw gegevens de onmogelijkheid om de overeenkomst na te komen.

1. Gebruik van analysetools en advertenties

We only process your data for analysis and advertising purposes if you have consented to this (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. GDPR). You have the right to revoke your consent at any time by clicking on the “fingerprint-symbol” in the lower left corner of this Website. Please note that the processing of your data by us and third parties remains lawful until the time of revocation.

Voor het beheer van klantgegevens in een CRM-systeem en voor marketingdoeleinden verwerken wij uw gegevens bovendien op basis van de volgende rechtsgronden:

- Kunst. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. b DSGVO, als wij de gegevens verwerken in het kader van een bestaand contract met u.
- Kunst. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f DSGVO, als we gegevens gebruiken om onze producten en klantenbeheer te optimaliseren, wat hier ook ons doorslaggevende legitieme belang is.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens voor CRM-, marketing-, analyse- en reclamedoeleinden, de ontvangers van de gegevens en verdere doeleinden van de gegevensverwerking van deze ontvangers vindt u hieronder:

1.1 Hubspot

HubSpot is een online marketing- en salestool voor het verzamelen en opslaan van data en voor leadgeneratie. Ook gebruiken wij HubSpot bij formulieren op onze websites. Uit deze informatie kunnen leads worden gegenereerd en gebruikt door ons verkoopteam. HubSpot kan ook klantreizen vastleggen met behulp van cookies en IP-adressen. Wij gebruiken de CRM- en marketingsoftware van HubSpot op onze website en om klantgegevens te beheren. Wij hebben HubSpot gecontracteerd voor het opslaan en verwerken van onze verkoop- en marketinggegevens. Hiervoor gebruiken wij verschillende functies van deze software:

– Website (contentbeheer)
– Landingspagina's
- Contact Formulier
– E-mailmarketing (nieuwsbrief, geautomatiseerde mailings, verzorgen van downloads)
– Contactbeheer (gebruikerssegmentatie, CRM)
– Sociale media (publiceren, rapportage)
– Workflows (voor leadscorebeheer, upsellmogelijkheden, doelgroepbeheer voor meer gerichte informatie).
– Rapportage (hits, verkeersbronnen, conversies, doelgroepsegmentatie, analyse van gebruikersgewoonten, call-to-action analyse).

HubSpot is een softwarebedrijf gevestigd in de VS met een kantoor in Ierland. Contactpersoon: HubSpot, 2e verdieping 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, telefoon: +353 1 5187500 HubSpot is onderworpen aan het Privacyzegel van TRUSTe en het VS – EU Safe Harbor Framework en het VS – Zwitserse Safe Harbor Framework. Voor meer informatie kunt u terecht op:

HubSpot Legal Stuff: https://legal.hubspot.com/legal-stuff?hsLang=fr

HubSpot Privacy Policy: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met HubSpot: https://legal.hubspot.com/de/dpa

In dit kader kunnen gegevens door HubSpot worden opgeslagen op servers in de VS. De overdracht van gegevens vindt plaats volgens de voorwaarden van de standaardcontractbepalingen. HubSpot verbindt zich ertoe om alle persoonlijke gegevens ontvangen van lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke principes van de standaardcontractbepalingen.

If you do not wish your data to be collected by HubSpot when you visit this website, you can prevent the storage of cookies at any time by making settings in your browser or by clicking on the “fingerprint-symbol” in the lower left corner of this website.

1.2 Wiredminds

We gebruiken de Leadlab-service van wiredminds GmbH en de pixelteltechnologie op onze site om gebruikersgedrag te analyseren en op basis hiervan onze aanbiedingen te optimaliseren. Met deze dienst kunnen wij herkennen welke bedrijven onze site hebben bezocht. Daarbij ontvangen wij geen informatie waarmee u direct identificeerbaar bent. In verband met het gebruik van Leadlab worden cookies en trackingpixels gebruikt. Hierdoor zijn wij in staat een statistische analyse uit te voeren van het gebruik van deze site. Daarbij verwerken wij informatie over uw gebruiksgedrag en geven deze informatie door aan Wiredminds of worden deze rechtstreeks door Wiredminds verzameld. De verzamelde informatie wordt door Wiredminds onder een pseudoniem verwerkt voor analyse en waar mogelijk geanonimiseerd.

De aldus verkregen gegevens worden niet zomaar gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Bovendien worden de gegevens niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over u als drager van het pseudoniem. Informatie over gegevensbescherming bij Wiredminds vindt u hier: https://www.wiredminds.de/datenschutz/.

Met het bedrijf is een AV-contract afgesloten. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de gegevensverwerking namens ons en in overeenstemming met de eisen van de AVG wordt uitgevoerd.

1.3 LinkedIn Insights and Conversion Tracking

Wij gebruiken op deze site de LinkedIn Insight Tag. Deze tag maakt een LinkedIn-browsercookie aan die gegevens verzamelt zoals IP-adres, tijdstempel, pagina-activiteit en demografische gegevens van LinkedIn (als de gebruiker een actief LinkedIn-lid is).

Met deze dienst kunnen we rapporten genereren over de prestaties van onze advertenties en informatie verkrijgen over website-interactie. Hiervoor is op deze pagina de LinkedIn Insight-tag geïntegreerd. Hierdoor wordt een verbinding met de LinkedIn-server tot stand gebracht wanneer u deze website bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn-account.

Leadformulier:

Wanneer u een leadformulier op de LinkedIn-website invult, verwerken wij uw persoonsgegevens om u de door u gevraagde informatie te kunnen verstrekken. Als u hiermee akkoord gaat, zullen wij de gegevens die u in het leadformulier heeft ingevuld, overbrengen naar ons klantenbestand en deze eventueel koppelen aan andere door u verstrekte gegevens, om u in de toekomst aanbiedingen te kunnen doen die aansluiten bij uw interesses. Als u hiermee heeft ingestemd, kunt u het overeenkomstige gebruik van uw gegevens op elk gewenst moment herroepen.

Met het bedrijf is een AV-contract afgesloten. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de gegevensverwerking namens ons en in overeenstemming met de eisen van de AVG wordt uitgevoerd.

1.4 Google Analytics, Global Site Day, Conversion Linker

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics; Google also uses the Global Site Tag and Conversion Linker services. The provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics is a web analysis service for the collection, compilation and evaluation of data on the behavior of website visitors. Google Analytics uses cookies that transmit data to Google for analysis purposes when you visit our website, provided you have consented to the processing. Cookies are text files that are stored on your computer and enable your use of the website to be analyzed. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.

As part of this process, the following data is usually transmitted to Google’s servers and stored:

– referrer URL
– which subpage of the website is accessed
– how often and for how long a subpage is viewed
– IP address
– access time
– access location
– frequency of visits to our website.

In Google Analytics 4, the anonymization of IP addresses is activated by default. Due to IP anonymization, your IP address will be shortened by Google within member states of the European Union or in other contracting states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and truncated there. According to Google, the IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with other Google data.

During your visit to the website, your user behavior is recorded in the form of “events”. Events can be:

– Page views
– First visit to the website
– Start of the session
– Visited web pages
– Your “click path”, interaction with the website
– Scrolls (whenever a user scrolls to the bottom of the page (90%))
– Clicks on external links
– Internal search queries
– Interaction with videos
– file downloads
– Ads viewed / clicked on
– language setting

Also recorded:

– Your approximate location (region)
– Date and time of your visit
– Your IP address (in abbreviated form)
– Technical information about your browser and the end devices you use (e.g. language setting, screen resolution)
– your internet provider
– the referrer URL (via which website/advertising medium you came to this website)

The purpose of the Google Analytics tool is to analyze the flow of visitors to our website. From the data obtained, Google evaluates the use of the website and provides us with online reports that show the activities on our website. The use of Google Analytics enables us to optimize our website and perform a cost-benefit analysis of our Internet advertising.

Cookies are used in connection with the Google analysis tool if you consent to this. In order to obtain your consent, we have placed a cookie banner on our website. The use of Google Analytics is therefore based on the legal basis of Section 25 (1) GDPR and Art. 6 (1) (a) GDPR.

The data sent by us and linked to cookies is automatically deleted after 14 months. The maximum lifespan of Google Analytics cookies is 2 years. Data whose retention period has been reached is automatically deleted once a month.

For the USA, the European Commission adopted its adequacy decision on July 10, 2023. Google LLC is certified under the EU-US Privacy Framework. Since Google servers are distributed worldwide and a transfer to third countries (for example to Singapore) cannot be completely ruled out, we have also concluded the EU standard contractual clauses with the provider.

It is possible that Google may pass on the data obtained in the process to third parties.

The consent given via the cookie banner can also be revoked at any time. The revocation can be made either via the link “Data protection settings” in the footer area of the page or via the shield symbol in the lower left corner of the browser window.

You also have the option to object to the collection of data generated by Google Analytics relating to the use of this website and to the processing of this data by Google in general and to prevent such collection. To do this, you must download and install a browser add-on from the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. This browser add-on informs Google Analytics via JavaScript that no data and information on website visits may be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-on is considered an objection by Google. If you delete, format or reinstall the IT system at a later date, you must reinstall the browser add-on to deactivate Google Analytics. If the browser add-on is uninstalled or deactivated by you or another person who is attributable to your sphere of control, it is possible to reinstall or reactivate the browser add-on.

Deze website maakt gebruik van conversie-optimalisatie en conversie-tracking-functies van Google. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Conversion Tracking maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Informatie over de standaardcontractbepalingen om het niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS te garanderen, vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de

1.5 Google Signals

If you have given your consent in the Consent Manager (“Cookie Manager”), we also use the Google Signals service.

Google Signals are data that Google has collected from you on various channels (including across devices). This may include session data, data from website visits and articles, apps used, devices used, videos viewed and much more. The specific data depends on your usage profile and is only collected if you have given Google your consent. Google links all information if you are logged in with your Google account and visit websites on the Internet that also use Google Signals. Google will then link these activities. Your behavioral data is therefore recorded if you are logged into your account and have activated the personalized advertising option. You can find out how to make this setting here. Google Signals helps us to enrich the data obtained via Google Analytics and give us a better picture of users and interested parties so that we can provide you with even better tailored advertising and offers.

1.6 Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing aangemaakte advertentiedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander eindapparaat (bijvoorbeeld tablet of mobiele telefoon) worden weergegeven. pc).

Als u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertentiereclame op verschillende apparaten te definiëren en aan te maken.

U kunt permanent bezwaar maken tegen remarketing/targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De verzameling van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

1.7 Google AdWords and Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking.

Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies zijn niet te volgen via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die zich hebben aangemeld voor het bijhouden van conversies. De klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina die is getagd met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

IP-anonimisering door Google

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in voor het afmelden van cookies van Google

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling door Google

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestel een gegevensverwerkingscontract bij Google

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van ordergegevens afgesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het item ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

2. Gegevensverzameling om toegang tot onze website mogelijk te maken

2.1 Cookies

Deze pagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring (zie hierboven).

2.2 Server log files

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres (deze wordt door ons alleen anoniem opgeslagen) Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten.

2.3 Contact form

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele communicatie per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevuld, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij uw verzoek hebben verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

2.4 Registration on this website

You can register on our pages (store, trainer portal, online academy) with a password-protected customer or trainer account in order to use additional functions on the respective page. We will only use the data you enter for the purpose of using the respective offer or service for which you have registered. The mandatory information requested during registration must be provided in full. Otherwise, we will reject the registration, as the respective task cannot be fulfilled without this data.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De wettelijke basis voor de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele communicatie per e-mail aan ons voldoende. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op onze website geregistreerd bent en daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden bij registratie

Naast de verwerking van uw gegevens om uw aankoop en/of dienst te verwerken, zullen wij, als u zich registreert, uw gegevens, met uw toestemming, ook gebruiken om met u te communiceren over uw bestellingen, specifieke producten of marketingacties en om producten of diensten aan te bevelen die kan voor u interessant zijn.

2.6 Use of data for the dispatch of goods and welcome gifts

If you order items in our store or would like to receive free welcome gifts as part of promotions, we will use your address and pass it on to shipping service providers.

2.7 Comment function on this website

Voor de reactiefunctie (voor diensten en producten) op deze site worden naast uw reactie ook gegevens over wanneer de reactie is aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen. .

Opslag van het IP-adres
Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Deze gegevens hebben wij nodig om strafrechtelijk op te kunnen treden tegen de auteur bij wetsovertredingen zoals beledigingen of propaganda. 

Bewaartermijn van de opmerkingen
De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de gereageerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijv. aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Legale basis
De opslag van opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele communicatie per e-mail aan ons voldoende. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

2.8 Processing of data (customer and contract data)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken ook persoonsgegevens als deze nodig zijn voor het aangaan, inhoud of wijzigen van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 (1) verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlineshops, detailhandelaren en goederenverzending

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

2.10 Data transmission when concluding contracts for services and digital content

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking.

Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

 3. Sociale media

De adequaatheid van de gegevensoverdracht naar de VS wordt in elk geval gegarandeerd door standaardcontractbepalingen. Wij hebben een medeverantwoordelijkheidsovereenkomst gesloten in overeenstemming met art. 26 AVG met de aanbieders, voor zover er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat voor de verwerking van de gegevens.

3.1 Facebook-Plugins (Facebook SDK)

Wij maken gebruik van de Software Development Kit (SDK) van Facebook. De Facebook SDK wordt gepubliceerd en beheerd door Facebook. Met behulp van deze integratie kunnen wij verschillende diensten van Facebook aan ons dienstenaanbod koppelen. Gebruikers kunnen de Facebook SDK bijvoorbeeld gebruiken om inhoud van ons te delen binnen hun eigen Facebook-tijdlijn of om berichten naar andere Facebook-gebruikers te sturen. Meer informatie over Facebook SDK op iOS vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/ios. 

Voor Android hier:
https://developers.facebook.com/docs/android.

De wettelijke basis voor het opslaan van deze gegevens is Art. 6 lid. 1 zin 1 letter b AVG.

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop 'Vind ik leuk' klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policyphp.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

3.2 Twitter Plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de “Re-Tweet”-functie worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings.

3.3 Google+ Plugin

Onze pagina's maken gebruik van Google+ functies. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Informatie verzamelen en delen: u kunt de Google+ knop gebruiken om informatie over de hele wereld te publiceren. Via de Google+ knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u +1 voor een inhoud heeft gegeven als informatie over de pagina die u bekeek toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen samen met uw profielnaam en foto als mededelingen worden weergegeven in Google-diensten, bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, waarin minimaal de voor het profiel gekozen naam moet staan. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van verzamelde informatie: naast het hierboven uiteengezette gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites.

3.4 Instagram Plugin

Functies van de Instagram-dienst zijn op onze pagina’s geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

3.5 LinkedIn Plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Telkens wanneer een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt bezocht, wordt er een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de knop “Aanbevelen” van LinkedIn klikt en ingelogd bent op uw LinkedIn-account, is het voor LinkedIn mogelijk om uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount te koppelen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacybeleid

3.6 XING Plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Elke keer dat een van onze pagina's met XING-functies wordt opgeroepen, wordt er een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend worden hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen en het gebruiksgedrag niet geëvalueerd.

Meer informatie over de gegevensbescherming van de XING-deelknoppen vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

3.7 Pinterest Plugin 

Op onze site gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen onder meer uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies. Het gebruik van de Pinterest-plug-in is gebaseerd op Art. 6 (1) verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het garanderen van de grootst mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacybeleid

4. Nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie. 

De gegevens die u in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief invoert, worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘afmelden’ in de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u verstrekt met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

5. Plug-ins en tools

5.1 YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site van Google. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

YouTube is used in the interest of an appealing presentation of our online offers. This represents a legitimate interest within the meaning of Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

5.2 Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Door Google gehoste bibliotheken en jQuery-plug-in, migreren en cookies

Deze site maakt gebruik van de jQuery Javascript-bibliotheek. Om de laadsnelheid van de pagina te verhogen, gebruiken we het CDN (content delivery network) van Google om deze bibliotheek te laden. Het is zeer waarschijnlijk dat u jQuery al op een andere pagina van het Google CDN heeft gebruikt. Als dit het geval is, heeft uw browser toegang tot de in de cache opgeslagen kopie en hoeft deze niet opnieuw te downloaden. Als uw browser geen kopie in het cachegeheugen heeft of het bestand om een andere reden downloadt van het Google CDN, worden gegevens van uw browser overgedragen aan Google Inc. (“Google”). Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google, momenteel beschikbaar op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5.4 Wordfence Security

Wij gebruiken de dienst “Wordfence Security” (Defiant Inc., 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, WA 98104, VS) om onze site te beveiligen. 

Onze site gebruikt de plug-in ter bescherming tegen virussen en malware en daarnaast ter verdediging tegen aanvallen van cybercriminelen. De plug-in stelt cookies in om te herkennen of de betreffende bezoeker een mens of een robot is. Ter bescherming tegen brute force- en DDoS-aanvallen of spamreacties kan uw IP-adres worden opgeslagen op de servers van Wordfence. IP-adressen die als onschadelijk zijn geclassificeerd, staan hier op de witte lijst. Wordfence Security beveiligt onze site en beschermt daarmee ook bezoekers van de site tegen virussen en malware. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. f AVG. De optie Live Traffic View (realtime live verkeer) van de plug-in is uitgeschakeld, omdat dit niet verplicht is.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Wordfence Security vindt u in het privacybeleid van Defiant:  https://www.wordfence.com/privacybeleid/

5.5 Retrieving emojis and smilies

Binnen onze WordPress-blog worden grafische emoji's (of smilies), dat wil zeggen kleine grafische bestanden die gevoelens uitdrukken, gebruikt die worden verkregen van externe servers. De providers van de servers verzamelen de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig zodat de emoji-bestanden naar de browsers van de gebruikers kunnen worden verzonden. De Emojie-service wordt geleverd door Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. Het privacybeleid van Automattic: automattic.com/privacy/. De gebruikte serverdomeinen zijn sorg en twemoji.maxcdn.com, wat, voor zover wij weten, zogenaamde content delivery-netwerken zijn, dat wil zeggen servers die alleen dienen om de bestanden snel en veilig te verzenden, en de persoonlijke gegevens van de gebruikers worden verwijderd na verzending. Het gebruik van emoji's is gebaseerd op onze legitieme belangen, dat wil zeggen interesse in een aantrekkelijk ontwerp van ons online aanbod volgens art. 6 lid. 1 verlicht. F. AVG.

5.6 Font Awesome

Onze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen of pictogrammen van Fonticons, Inc. voor de uniforme weergave van lettertypen of pictogrammen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen of pictogrammen in uw browsercache om teksten, lettertypen en pictogrammen correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor kan Fonticons, Inc. weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Font Awesome wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. f AVG.

Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Voor meer informatie over Font Awesome kunt u terecht op https://fontawesome.com/help en leest u het privacybeleid van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

Google Fonts Google Fonts is een dienst van Google Inc. (“Google”). De integratie van deze weblettertypen vindt plaats via een serveroproep, meestal met behulp van Google-servers in de VS. Daarbij wordt het IP-adres van de browser van het eindapparaat door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen: www.google.com/fonts#AboutPlace:aboutwww.google.com/policies/privacy
www.google.com/policies/privacy

5.7 Google Fonts

Google Fonts is a service provided by Google Inc (“Google”). These web fonts are integrated by a server call, usually with the help of Google servers in the USA. The IP address of the end device’s browser is stored by Google. You can find more information in Google’s privacy policy, which you can access here:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy

5.8 Google Dag Manager

Deze website maakt gebruik van de Tag Manager van Google. Met deze dienst kunnen we websitetags beheren via een interface. Deze Google-tool stelt alleen tags in. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er niet regelmatig persoonlijke gegevens worden verzameld. Er kunnen echter ook andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft dit voor alle trackingtags van kracht als deze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

6. Betaalprovider

 De overdracht van uw gegevens aan de betalingsproviders is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG (toestemming) en Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingsbewerkingen. 

6.1 PayPal

Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). Als u betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal verzonden.

6.2 Mollie

We offer payment via Mollie on our website. The provider of this payment service is Mollie H.Q., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, The Netherlands.

If you select payment via Mollie, the payment details you enter will be transmitted to Mollie.

6.3 Digistore24

Sommige van onze producten, diensten en inhoud worden door Digistore24 aangeboden als reseller. Aanbieder en contractpartner is Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32 in 31139 Hildesheim. Digistore24 GmbH legt als verantwoordelijke partij in haar eigen gegevensbeschermingsverklaring vast welke gegevens Digistore24 opslaat en verwerkt wanneer deze website wordt bezocht. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Digistore24:

https://www.digistore24.com/dataschutz.

6.4 Digistore24 WordPress Plugin

The WordPress plugin offers the possibility to integrate various Digistore24 services on your own website, e.g., the Social Proof Bubble, the Affiliate Ad Generator or other tools. With each integration, non-personal data is reloaded from the Digistore24 server (e.g. a Javascript file). During this reloading, your web browser retrieves a web page from the Digistore24 server. Our server has no influence on the extent to which your web browser transmits data to the Digistore24 server. Our server itself does not transmit any data to the Digistore24 server in this context. Digistore24 GmbH, as the responsible party, sets out in its own data protection declaration which data Digistore24 stores and processes during this website visit.

You can find Digistore24’s data protection declaration here:
https://www.digistore24.com/dataschutz

Conversietools/winkelwagentje

Digistore24 offers the possibility of integrating various services on its own website via HTML and Javascript codes, e.g., the Social Proof Bubble or the Digistore24 shopping cart. With each integration, non-personal data is reloaded from the Digistore24 server (e.g., a Javascript file). During this reloading, your web browser retrieves a web page from the Digistore24 server. Our server has no influence on the extent to which your web browser transmits data to the Digistore24 server. Our server itself does not transmit any data to the Digistore24 server in this context.

Digistore24 GmbH legt als verantwoordelijke partij in haar eigen gegevensbeschermingsverklaring vast welke gegevens Digistore24 tijdens dit websitebezoek opslaat en verwerkt.

Het privacybeleid van Digistore24 vindt u hier:
https://www.digistore24.com/dataschutz

Promolinks/inhoudslinks

On this website we use various links to offers from Digistore24. The purpose of the links is to draw your attention to products of interest to you. Some of these links are links to the digistore24.com domain of Digistore24 GmbH. When you click on one of the links, you are calling up a website on the Digistore24 server. Our server does not transmit any data to Digistore24 in this process, but the data is transmitted to Digistore24 by your web browser – as is the case with every web page call. We have no influence on the extent to which your web browser transmits data to Digistore24.

 7. Vertrouwde winkels

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops-trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventuele verzamelde beoordelingen weer te geven, en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging. De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider bevat ( toegang tot gegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u na het voltooien van een bestelling besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken of als u zich al voor het gebruik ervan heeft geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

 8. Tools for e-learning, video conferencing, online meetings, screen sharing, collaboration and project management

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking voor deze doeleinden is Art. 6 lid. 1 verlicht. B. De verwerking vindt plaats in het kader van de dienstverlening of ten behoeve van precontractuele maatregelen zoals het opstellen van aanbiedingen. De adequaatheid van de gegevensoverdracht naar de VS wordt in elk geval gegarandeerd door standaardcontractbepalingen. 

8.1 KeeUnit

The website onlineacademy.persolog.com uses the services of KeeUnit for the provision of e-learning offers. The provider is keeunit GmbH, Mombacher Straße 52, 55122 Mainz, Germany.

Further information on KeeUnit and its handling of data protection can be found under the following links:
https://keelearning.de/datenschutzerklaerung/

Keelearning is a learning platform that enables the provision of e-learning courses. If you enter data for the purpose of participating in an e-learning course (e.g. e-mail address), this data is stored on KeeUnit’s servers in Frankfurt am Main.

Use of the learning platform is voluntary. From the time you register as a user, data entered by you or automatically generated by your use of the learning platform will be processed. Insofar as this data refers to your person and not just to a fictitious identity, it is personal data. The relevant data protection regulations therefore also apply to the learning platform. The information provided during registration, some of which is collected automatically and some of which is additionally entered by the user, is logged. All this data is accessible to the administration of the platform. It is used exclusively to run the respective course and is not passed on to other persons or bodies, not even in anonymized form. The administrators can see, for example, which users access which parts of the courses at what time. Depending on the design of the individual course, it is also logged whether the user has completed the tasks set and which contributions have been edited.

KeeUnit stores so-called “cookies” in order to offer you a comprehensive range of functions and to make the use of the websites more convenient. If you do not wish cookies to be used, you can prevent them from being stored on your computer by making the appropriate settings in your Internet browser. Please note that this may limit the functionality and scope of the offer.

Afsluiten van een orderverwerkingscontract
We have concluded a so-called “AV contract” with KeeUnit, in which we oblige KeeUnit to protect our customers’ data and not to pass it on to third parties.

Verwijdering van gegevens
If your data is no longer required for the aforementioned purposes, we will delete it. If we delete your account or instruct you to delete it, we will also delete all data from your account.

8.2 Microsoft Teams

Messenger and conferencing software; Service provider: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA;

Website: https://products.office.com;

Privacy Policy: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement, 

Safety instructions: https://www.microsoft.com/dede/trustcenter; 

Informatie over de standaardcontractbepalingen om het niveau van gegevensbescherming te garanderen bij de verwerking van gegevens in de VS: 
https://docs.microsoft.com/dede/compliance/regelgevend/aanbodEUmodelclausules

8.3 Zoom

Videoconferenties, webconferenties; dienstverlener: Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., Suite 600, San Jose, CA 95113, VS; Website: https://zoom.us; Privacybeleid en informatie over de

standaardcontractbepalingen om het niveau van gegevensbescherming te garanderen bij de verwerking van gegevens in de VS: https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html

8.4 Trello

Projectmanagementtool; dienstverlener: Trello Inc., 55 Broadway New York, NY 10006, VS, moedermaatschappij: Atlassian Inc. (San Francisco, locatie Harrison Street), 1098 Harrison Street, San Francisco, California 94103, VS; Website: https://trello.com/; Meer informatie over veiligheid en gegevensbescherming, inclusief informatie over de standaardcontractbepalingen om het niveau van gegevensbescherming te garanderen bij de verwerking van gegevens in de VS: https://www.atlassian.com/de/trust/security/security-practices#privacy-at- atlassisch

8.5 Slack

persolog gebruikt voor de interne communicatie de software Slack (Slack Technologies Inc., 500 Howard St, San Francisco, CA 94105, VS). Met Slack is een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Slack is gecertificeerd volgens de “Privacy Shield”-overeenkomst. De Slack-software ondersteunt de nieuwste aanbevolen veilige procedures en protocollen voor de encryptie van alle gegevens, zowel tijdens verzending als in rust. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1) verlicht. f) AVG is het legitieme belang bij de efficiënte organisatie van bedrijfsprocessen. Informatie over de gegevensbescherming van Slack en over de standaardcontractbepalingen om het niveau te waarborgen

over gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS kunt u vinden op:
https://slack.com/intl/dede/trust/compliance/gdpr

9. Gebruik van ePort & aankoop van producten in onze winkel

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking voor deze doeleinden is – als u ons uw toestemming geeft – Art. 6 (1) verlicht. een DS-GVO. Als de verwerking plaatsvindt in het kader van de dienstverlening of met het oog op precontractuele maatregelen zoals het opstellen van een offerte, is de wettelijke basis art. 6 (1) verlicht. b DS-GVO. Voor de verdere wettelijk verplichte opslag van documenten is de wettelijke basis art. 6 lid. 1 verlicht. c DS-GVO in combinatie met de betreffende individuele norm (bijv. § 147 AO). In het geval van gegevensoverdracht naar de VS wordt het niveau van gegevensbescherming in elk geval gegarandeerd door de effectieve overeenkomst van standaardcontractbepalingen. 

9.1 Shopware

Voor onze online winkel maken wij gebruik van de diensten van Shopware. De aanbieder is shopware AG, Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen.

Meer informatie over shopware en de omgang met gegevensbescherming vindt u onder de volgende link:
https://www.shopware.com/de/datenschutz/

9.2 abilis

Voor het leveren van de ePort-dienst maken wij gebruik van de hostingdiensten van abilis. De aanbieder is abilis GmbH IT-Services & Consulting, Lorenzstraße 8, 76297 Stutensee.

Meer informatie over abilis en hun omgang met gegevensbescherming vindt u onder de volgende link:
https://www.abilis.de/datenschutz/

Afsluiten van een contract voor de verwerking van bestellingen

We have concluded a so-called “AV contract” with abilis, in which we oblige abillis to protect our customers’ data and not to pass it on to third parties.

Verwijdering van gegevens

Voor zover uw gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, verwijderen wij deze. Als wij uw account verwijderen of laten verwijderen, worden ook alle gegevens uit uw account volledig door ons verwijderd.

9.3 Scaleway

For the provision of persolog online, we use the hosting services of Scaleway S.A.S., 8, rue de la Ville-l’Évêque – 75008 Paris, France.

Further information about Scaleway and how they handle data protection can be found at the following link: https://www.scaleway.com/de/privacy-policy/

Afsluiten van een orderverwerkingscontract
We have concluded a so-called “AV contract” with Scaleway, in which we oblige Scaleway to protect our customers’ data and not to pass it on to third parties.

Verwijdering van gegevens
If your data is no longer required for the aforementioned purposes, we will delete it. If we delete your account or instruct you to delete it, we will also delete all data from your account.

10. Security

10.1 SSL or TLS encryption

This site uses TLS encryption (formerly SSL) for security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as orders or inquiries that you send to us as the site operator. We prefer to use the latest TLS versions (1.2 and 1.3). Older TLS versions (TLS < 1.2) are no longer supported by our server for security reasons. If you have problems accessing the website, we recommend that you update your browser. You can recognize an encrypted connection by the fact that the address line of the browser changes from “http://” to “https://” and by the lock symbol in your browser line.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

10.2 Encrypted payment transactions on this website

If there is an obligation to provide us with your payment details (e.g. account number for direct debit authorization) after the conclusion of a chargeable contract, this data is required for payment processing.
Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in uw browserregel.
With encrypted communication, the payment data you transmit to us cannot be read by third parties.

11. Further general information

11.1 Revocation of your consent to data processing

Many Data processing operations are only possible with your express consent. You can revoke your consent for tracking or advertising purposes at any time by clicking on the “fingerprint-symbol” in the lower left corner of this Website. If you wish to revoke any other type of consent, it is sufficient to send us an informal e-mail. The legality of the data processing carried out until the revocation remains unaffected by the revocation.

11.2 Right of appeal to the competent supervisory authority

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksknooppunt.html

11.3 Right to data portability

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

11.4 Right of objection

If we process the data in our legitimate interest with Art. 6 para. 1 lit. f as the legal basis, you have the right to.

11.5 Information, blocking, erasure

Within the framework of the applicable legal provisions, you have the right to free information about your stored personal data, its origin and recipient and the purpose of the data processing and, if applicable, a right to rectification, blocking or erasure of this data at any time. You can contact us at any time at the address given in the legal notice if you have further questions on the subject of personal data.

11.6 Objection to advertising e-mails

We hereby object to the use of contact data published as part of our obligation to provide a legal notice for the purpose of sending unsolicited advertising and information material. The operators of the website expressly reserve the right to take legal action in the event of the unsolicited sending of advertising information, such as spam e-mails.

11.7 Updating

We reserve the right to regularly update the privacy policy. The updated version will apply the next time you visit our website.

Last update: 1.2.2024

Scroll naar boven
Selecteer uw taal

Ontdek de wereld van persolog

We zijn wereldwijd aanwezig. Kies nu de taal van je voorkeur om meer te ontdekken over persolog in Duitsland en bij jou in de buurt.