persolog Themenwelt und Trainertag
Til undervisere, coaches, HR-professionelle og din personlige udvikling

Oplev persolog®-temaverdenen

Persolog-temaverdenen tilbyder en bred vifte af inspirerende indhold og ressourcer til personlig udvikling. Vi ønsker at støtte mennesker i at udvikle deres fulde potentiale og få succes på forskellige områder af livet. Oplev vores praktiske tilgange og oplev transformative ændringer for personlig vækst og professionel succes.

Persolog® Personality Factor Model

Persolog® Personality Factor Model-certificeringen lægger grundlaget for at støtte mennesker, teams og ledere til bedre at forstå sig selv og andre og arbejde effektivt sammen. I persolog® Personality Certification modtager du værktøjer, der støtter dig i at analysere det unikke ved andre mennesker og deres adfærd ud fra de 4 grundlæggende adfærdsdimensioner "dominerende, proaktiv, stabil og samvittighedsfuld". 

Dette er det perfekte grundlag for din træning, coaching og forretning. Denne fantastiske model er universelt anvendelig:
inden for teamudvikling, salgstræning, personaleudvælgelse, forandringsledelse, udvikling af menneskelige ressourcer, executive coaching, træning, organisationsudvikling og mange andre områder. Hvor folk arbejder sammen, kan denne model bruges med overskud. Det er et must-have til ethvert "trænersæt".

Resiliens kan trænes. Derfor har vi udviklet Persolog Resilience Model. 

I vores resiliensmodel ser vi på de 4 resiliensområder "At acceptere, føle, orientere og forstå". 
Inden for disse 4 områder er der 10 resiliensfaktorer, som specifikt kan trænes og udvikles. Følgende faktorer tages i betragtning i robusthedsmodellen: 

Accept, Self-efficacy-forventning, Ansvar, Positive følelser, Impulskontrol, Realistisk optimisme,
Løsningsorientering, Social støtte, Årsagsanalyse og Empati.

Persolog ® Resiliensmodellen er et effektivt værktøj til at tage et differentieret blik på menneskers modstandsdygtighedskompetence og støtte dem i at opbygge deres indre modstandskraft samt med succes at overkomme kriser og udfordringer.

Hvordan kan organisatorisk robusthed udvikles?

Et svært spørgsmål, som også blev behandlet af en gruppe eksperter fra den internationale standardiseringsorganisation (ISO). Resultatet er ISO-standarden "ISO 22317:2017 Sikkerhed og modstandskraft – Principper og egenskaber".
Den giver konkrete anbefalinger til at fremme organisatorisk modstandskraft på ni indsatsområder. Hver organisation bør finde sit eget specifikke svar på komplekse udfordringer.

Ikke desto mindre er ISO-standarden en god rettesnor for de forskellige mulige tilgange til at gøre organisationer mere modstandsdygtige. På baggrund af dette har vi navngivet 9 faktorer i vores Resilience Organisation Model for at støtte organisationer på vej mod større robusthed og tilpasningsevne.

En større Google-undersøgelse viste allerede i 2018, at de fremragende hold ikke består af individuelle bedst præsterende og elite-universitetskandidater. De fremragende teams adskiller sig i deres sammenhold, måden de interagerer med hinanden på, vokser med hinanden og overvinder kriser sammen.

Teamresiliens handler om, hvor godt et team er i stand til at overkomme svære situationer og kriser og endda komme stærkere ud. Der er meget forskning i dette. Vi som persolog-teamet har gjort det til vores mission at transformere denne forskning til et pragmatisk værktøj til teamudvikling til teamudvikling, som kan bruges af trænere, trænere og ledere.

Teamresiliens er ikke noget, der udvikler sig fra den ene dag til den anden – det er en proces, der kan formes trin for trin. Denne proces består af de 4 trin med at se fremad, beskytte, forme og lære:

Resultatet er et spørgeskema, hvormed man videnskabeligt kan afgøre, hvor et team står i forhold til teamresiliens. Hvert teammedlem modtager en individuel evaluering, og teamet modtager en teamevaluering. Vi kalder disse evalueringer en profil. Og så er det centrale spørgsmål selvfølgelig: Hvordan kan vi styrke disse faktorer som team?

Persolog® Self Leadership Model er udviklet i samarbejde med Prof. Dr. Günter F. Müller fra University of Koblenz-Landau. Den er således baseret på begreber om social-, arbejds-, drifts- og organisationspsykologi.

Selvledelse kan trænes. I vores selvledelsesmodel ser vi på 7 strategier for selvledelse. Følgende strategier overvejes i selvledelsesmodellen: At sætte mål, aktivere viljestyrke, kontrollere motivation, regulere følelser, forme miljø, tilpasse sig forældelse og styre energi.

Persolog® Self Leadership Model er et effektivt værktøj til at øge menneskers selvledelseskompetence og hjælpe dem med at nå deres mål og realisere deres drømme. Især i tider med hjemmekontor og selvstyrende teams bliver denne kompetence mere og mere vigtig.

Siden begyndelsen af 2000'erne har vi hos persolog dedikeret os til emnet stresskompetence.
I en holistisk tilgang ser vi på, hvad der stresser mennesker, hvordan de reagerer på det, og hvordan de bedre kan håndtere det
i fremtiden. Ofte er det dybtliggende tankemønstre og vaner, der blokerer os i sådanne processer eller styrer os i stress.

Det er nødvendigt at bryde igennem disse og at opbygge nye tankemønstre og vaner. 

Det er præcis, hvad Persolog® Stress Model handler om. Vi ser ikke kun på forskellige professionelle og
private stressfaktorer, men også ved 11 stressmønstre (måder, hvorpå mennesker reagerer ved stress).
Gennem dette holistiske syn på persolog® Stress Model, kan vi hjælpe folk med at træne og udvikle deres
stresskompetence på en målrettet måde.

Tidskompetence kan trænes. Derfor har vi udviklet Persolog Time Management Model.
Tiden i sig selv kan ikke "styres". Derfor kan udtrykket "tidsstyring" forårsage vildledende associationer.
Tidsstyring beskriver derimod en form for selvledelse med fokus på tid – med andre ord klarer du dig selv i din tid. Jo større din tidskompetence, jo mere effektiv og effektiv din håndtering af tid, jo lavere er din oplevede stress og jo mere tilfreds er du.

Med persolog tidsstyringsmodellen styrker du din tidskompetence. Vi ser på de 4 dimensioner af tidsstyring: "tidsvurdering", "planlægning", "implementering" og "overvågning". Inden for disse områder dækkes i alt 13 forskellige kompetenceområder:

Adfærd kan observeres. Hvis du kender D, I, S og G-modellen, vil du helt sikkert ved første øjekast genkende, om en person udviser dominerende, initiativrig, stabil eller samvittighedsfuld adfærd. Og alligevel er der altid situationer eller konflikter, som ikke kan forklares med adfærden. 

Omstændigheder, der berøver dig styrke eller mennesker, der simpelthen ikke går sammen med en forandring. Det handler om værdier, behov og motiver – det er præcis her, EnergyFactors-modellen kommer ind. Ved hjælp af persolog ® EnergyFactors-modellen kan du se bag kulisserne for adfærd med mennesker, teams og ledere og opdage deres værdier, behov og motiver. . På den måde kan du støtte mennesker på mange forskellige områder i at nå deres mål, i deres samarbejde og i forandringer.

Nach oben scrollen
Vælg dit sprog

Oplev en verden af persolog

Vi er til stede over hele verden. Vælg dit foretrukne sprog nu for at finde ud af mere om persolog i Tyskland og i dit lokalområde.