Generelle vilkår og betingelser for bestillinger og reservationer hos persolog GmbH

Status: 12.07.2023

I. Omfang

 1. Alle tilbud, leverancer og andre ydelser med hensyn til bestillinger/bookinger af varer hos os er underlagt følgende Generelle betingelser (herefter kun “Betingelser og betingelser”) i den version, der er gældende på tidspunktet for bestillingen/bestillingen.
 1. Varer i betydningen af disse vilkår og betingelser er alle produkter, seminarer og tjenester, der kan købes/bookes hos os som en del af en ordre/booking.
 1. Vores vilkår og betingelser gælder udelukkende. Vi anerkender ikke nogen modstridende, afvigende eller supplerende vilkår og betingelser for kontraktpartneren/kunden (herefter benævnt "Kunden"), medmindre vi udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed skriftligt. Vores vilkår og betingelser gælder også, hvis vi yder vores tjenester uden forbehold i kendskab til modstridende eller afvigende vilkår og betingelser for kunden.
 1. Vores vilkår og betingelser gælder kun for virksomheder i henhold til § 310 I BGB (den tyske civillovbog), samt juridiske enheder under offentlig ret og særlige fonde under offentlig ret.

II. Indgåelse af kontrakt

 1. Ved bestillinger/bookinger via vores netbutik eller landingssider udgør præsentation og annoncering af varer i vores netbutik ikke et bindende tilbud om indgåelse af en kontrakt, men blot en opfordring til kunden om at afgive et bindende tilbud. Hvis varerne er tilgængelige, kan kunden kun give et bindende tilbud om at bestille varerne i indkøbskurven efter registrering og vellykket oprettelse af en kundekonto i overensstemmelse med afsnit VI i disse vilkår og betingelser ved at sende ordren ved at aktivere " ordre mod betaling" eller "registrer betalingspligtig"-knap efter at have gennemgået online-bestillingsprocessen. Tilbuddet kan kun afgives, hvis kunden tidligere har accepteret disse vilkår og betingelser ved at klikke på den tilsvarende knap og derved har inkluderet dem i sit tilbud. Vi sender herefter kunden en ordre/bestillingsbekræftelse på e-mail. Ordren/reservationsbekræftelsen udgør accept af tilbuddet. Ved seminarbookinger vil kunden modtage en reservationsbekræftelse, hvis der er ledige seminarpladser. Ved bestilling af produkter følger kontraktens indhold og den omtrentlige leveringsdato af ordrebekræftelsen, i det omfang levering er påkrævet i henhold til de købte varers egenskaber.
 1. Uden for bestillinger/bookinger i vores netbutik udgør forespørgsler fra kunden, mundtligt eller skriftligt, via telefon, fax eller e-mail, et bindende tilbud om indgåelse af en kontrakt. Vi opretter herefter en ordre/bestillingsbekræftelse, som vi sender til kunden på e-mail. Ordren/reservationsbekræftelsen udgør accept af tilbuddet. Ved seminarbookinger vil kunden modtage en reservationsbekræftelse, hvis der er ledige seminarpladser. Ved bestilling af produkter følger kontraktens indhold og den omtrentlige leveringsdato af ordrebekræftelsen, i det omfang levering er påkrævet i henhold til de købte varers egenskaber.
 1. De forpligtelser, der er indeholdt i bestemmelserne i § 312i, stk. 1, stk. 1 til nr. 3 og punkt 2 BGB er undtaget.

III. Levering af varer

 1. I det omfang levering er påkrævet i henhold til de købte varers egenskaber, regnes den af os oplyste leveringstid i ordrebekræftelsen fra tidspunktet for ordrebekræftelsen.
 1. Leveringsdatoer og leveringsfrister anses altid for at være omtrentlige. De anses for opfyldt, hvis varerne er afsendt ved deres udløb.
 1. Såfremt kunden efter aftalens indgåelse anmoder om ændringer eller tilføjelser til ordren, som gør det umuligt at overholde leveringsdatoen, forlænges leveringsdatoen i overensstemmelse med ændringerne og tilføjelserne med et tidsrum, som er rimeligt for implementering af disse ændringer og tilføjelser.
 1. Vi har tilbageholdelsesret for yderligere leverancer, indtil alle tidligere leverancer er betalt.
 1. Hvis kunden bestiller flere varer inden for rammerne af en ordre, for hvilke der gælder forskellige leveringstider, sender vi varerne (medmindre andet er aftalt) i en fælles levering. I dette tilfælde gælder den leveringstid, der gælder for varerne med den længste leveringstid, for vareordren som helhed.
 2. Ved levering af varer er vi berettiget til at foretage delleverancer i rimeligt omfang og til at fakturere disse særskilt.
 1. Risikoen overgår til kunden, når varerne afleveres til fragtfirmaet. Forsendelse sker altid på vegne af kunden.
 1. Hvis vi ikke er i stand til at overholde bindende leveringsfrister af årsager, som vi ikke er ansvarlige for (manglende tilgængelighed af varerne), informerer vi kunden herom uden forsinkelse og giver samtidig kunden besked om den forventede nye leveringsfrist. Hvis varerne heller ikke er tilgængelige inden for den nye leveringsperiode, er vi berettiget til at fortryde kontrakten helt eller delvist; vi refunderer straks kunden for ethvert vederlag, som kunden allerede har betalt. Et tilfælde af manglende tilgængelighed af varerne i denne forstand skal især anses for at være ikke rettidig selvlevering fra leverandører, hvis vi har indgået en kongruent sikringstransaktion, hverken vi eller vores leverandører er skyld i eller vi ikke er forpligtet at anskaffe i den enkelte sag.

IV. Seminar booking

 1. Følgende seminartyper tilbydes af persolog:
  1. Gruppe seminarer og interne seminarer:
   Seminarer udbydes enten som åbne gruppeseminarer eller som interne seminarer, der er individuelt tilpasset kundens behov, foregår i lukkede grupper og kan bookes udelukkende pr. Virksomheder. Åbne seminarer og interne seminarer afholdes som ansigt-til-ansigt seminar eller som et online seminar transmitteret via video ved hjælp af "Zoom" eller et lignende værktøj.
  2. Digitale seminarer:
   Via vores e-læringsplatform "persolog Academy" tilbyder vi supplerende seminarer samt avancerede kurser og kurser, som kunden eller deltageren til enhver tid kan starte og gennemføre online (herefter kun "digitale seminarer")
  3. Blended Learning Seminarer:
   Derudover tilbyder vi kurser efter "blended learning-konceptet" som en kombination af digitale seminarer og online-seminarer eller ansigt-til-ansigt seminarer (herefter kun "Blended Learning Seminars").
 1. Målgruppen og indholdet af de enkelte seminarer samt de respektive ydelser, der ydes inden for rammerne af disse, kan findes i det respektive seminar- eller programbeskrivelse. Medfølgende seminardokumenter udsendes til kunden eller deltageren i papirform eller sendes i elektronisk form, hvis dette udtrykkeligt fremgår af den respektive seminarbeskrivelse. Hvis der udsendes eller sendes seminardokumenter, sker dette normalt før eller ved seminarets begyndelse, i enkelte tilfælde også under eller ved seminarets afslutning.
 2. Eventuelle nødvendige rejser til og fra seminarer skal arrangeres af klienten for egen regning.
 3. Forplejning til kunder eller deltagere i seminarets pauser (f.eks. snacks, drikkevarer) er inkluderet i seminarprisen, hvis dette udtrykkeligt er angivet i seminarbeskrivelsen.
 4. Såfremt og i det omfang dette udtrykkeligt fremgår af seminarbeskrivelsen, modtager kunden eller deltageren et bevis for deltagelse efter deltagelse i seminaret. Deltagelsesbeviset udleveres til kunden eller deltageren ved afslutningen af seminaret enten elektronisk eller i papirform, sendt i elektronisk form inden for 7 arbejdsdage til den e-mailadresse, som kunden eller deltageren har oplyst under bookingprocessen eller gjort tilgængelig som download.
 5. Vi forbeholder os retten til ensidigt at tilbagekalde bekræftelsen af reservationen af et seminar (reservationsbekræftelse) og til at aflyse eller omlægge seminaret. I dette tilfælde kan kunden eller deltageren deltage i den nye eller en anden dato/seminar eller annullere reservationen. I sidstnævnte tilfælde vil den allerede betalte seminarpris blive refunderet til klienten. Yderligere krav er udelukket.
 6. Der er intet juridisk krav på ledelsen af det bookede seminar af den taler, der er nævnt i seminarbeskrivelsen. Vi forbeholder os retten til at erstatte den navngivne taler med en anden af vores talere af givne årsager, såsom sygdom eller andre årsager til forebyggelse.
 7. I tilfælde af ansigt-til-ansigt-seminarer eller online-seminarer kan retten til at deltage i vores seminarer erhvervet ved indgåelse af kontrakten ikke overdrages. I tilfælde af digitale seminarer og blended learning-seminarer får hver kunde eller deltager personlig adgang fra os. Brugen af indholdet på vores e-læringsplatform er begrænset til denne kunde eller deltager og til den periode, der er angivet i seminarbeskrivelsen. Overførsel af adgangsdata til tredjeparter, som ikke har modtaget personlig adgang fra os, er ikke tilladt.
 8. Vi er berettiget til at afholde vores ansigt-til-ansigt-seminarer som online-seminarer, hvis afholdelsen af ansigt-til-ansigt-seminarer er begrænset eller forbudt af officielle ordrer. I dette tilfælde har kunden det eksklusive valg mellem at ombooke ansigt-til-ansigt-seminaret til et senere tidspunkt eller at deltage i online-seminaret, der erstatter ansigt-til-ansigt-seminaret. Kunden har ikke ret til at aflyse seminaret gratis. Kunden vil blive informeret om ændringen fra ansigt-til-ansigt seminaret til online seminaret inden den bookede dato. Beslutningen om at deltage i onlineseminaret anses for truffet, hvis kunden ikke anmoder om en ombooking via e-mail 48 timer før onlineseminarets start
 9. Ved deltagelse i et onlineseminar modtager kunden eller deltageren efter betaling af seminarprisen pr. e-mail senest dagen før datoen yderligere information om de tekniske krav, som hardwaren og softwaren skal opfylde, evt. nødvendige instruktioner til brugen af "Zoom" eller et tilsvarende værktøj, det planlagte tidspunkt for onlineseminaret og adgangskoden, der giver kunden eller deltageren mulighed for at følge onlineseminaret i realtid på en internetaktiveret terminalenhed (pc, bærbar computer , smartphone, tablet). Til dette formål skal kunden eller deltageren på forhånd downloade "Zoom-appen" eller "Zoom-programmet" eller et tilsvarende værktøj. Oprettelse af en Zoom-konto af kunden eller deltageren er ikke påkrævet, installationen af softwaren på hans slutenhed er tilstrækkelig. Koden er udelukkende beregnet til kunden eller deltageren, må ikke videregives og giver kun kunden eller deltageren ret til at modtage transmissionen én gang. At tillade tredjemand at deltage i transmissionen sammen med kunden eller abonnenten er heller ikke tilladt. I tilfælde af krænkelse udløber retten til at deltage i transmissionen; dog forbliver betalingsforpligtelsen gældende. Det samme gælder optagelser eller optagelser af transmissionen i lyd og/eller billede og lagring på databærere. Hvis transmissionen af onlineseminaret ikke er eller ikke er korrekt mulig på grund af utilstrækkelige tekniske krav eller forkert betjening af kunden eller deltageren, er der heller ikke krav om refusion eller fornyet deltagelse i det næste online seminar om samme emne.
 10. Følgende vilkår gælder med hensyn til kontraktforholdets løbetid og ophør:
  • I tilfælde af face-to-face-seminarer og onlineseminarer, indeholder kontrakten ikke en minimumsperiode. Kontraktforholdets varighed er baseret på tjenestens art eller formål og slutter automatisk ved afslutningen af det respektive seminar uden behov for opsigelse i henhold til § 620 (2) i den tyske borgerlige lovbog (BGB). Retten til ekstraordinær opsigelse forbliver upåvirket.
  • Kontrakter for digitale seminarer begynder ved indgåelse af kontrakten og slutter ved udløbet af den periode, der er angivet i den respektive seminarbeskrivelse, uden behov for opsigelse. Retten til ekstraordinær opsigelse og, i tilfælde af forbrugere, retten til at opsige kontrakten i overensstemmelse med §§ 327c, 327m, 327r BGB forbliver upåvirket.
  • Blandede læringsseminarer er underlagt bestemmelserne i loven om beskyttelse af fjernundervisning (FernUSG) og kan opsiges af kunden første gang ved udgangen af de første seks måneder efter indgåelse af kontrakten med et varsel på seks uger; efter udgangen af de første seks måneder er opsigelse mulig til enhver tid med et varsel på tre måneder. Opsigelsen skal være i tekstform. I tilfælde af opsigelse skal kunden kun betale den del af vederlaget, der svarer til værdien af vores tjenester i løbet af kontraktens løbetid. Retten til ekstraordinær opsigelse og for forbrugere retten til at opsige kontrakten i henhold til §§ 327c, 327m, 327r BGB forbliver uberørt.
 11. Følgende vilkår gælder for aflysninger og ombookinger af seminarer
  • Bestillinger af åben ansigt-til-ansigt seminarer (gruppeseminarer) kan aflyses op til 4 uger før seminarets start med fuld tilbagebetaling af seminarprisen. Ved afbud op til 3 uger før seminarets start opkræves et afbestillingsgebyr på 25% af seminarprisen, ved afbud op til 2 uger før seminarets start et gebyr på 50% af seminarprisen og ved afbud op til 1 uge før start 75% af seminarprisen. Ved senere afbud skal den fulde seminarpris betales. Vi forbeholder os retten til at bevise højere skader, kunden forbeholder sig retten til at bevise lavere eller ingen omkostninger. I hvert enkelt tilfælde er datoen, hvor vi modtager kundens erklæring i tekstform, afgørende. Kunden kan frit navngive en anden deltager for at undgå en aflysning. Hvis der kræves en tidligere certificering med persolog® Personality Factor Model (eller en anden certificering fra persolog GmbH) til seminaret, skal vikaren opfylde dette krav.
  • Kunden kan aflyse åbne seminarer ansigt til ansigt (gruppeseminarer) op til 30 dage før seminarets start og lade en ny dato stå åben eller vælge en ny dato eller et seminar med et andet emne (ombooking). I tilfælde af ombooking til en anden dato opkræver vi et ekspeditionsgebyr på 50 euro pr. seminar op til 11 dage før seminarets start. I tilfælde af en senere ombooking opkræver vi 10 % af seminarprisen, dog mindst 50 Euro pr. seminar. Vi accepterer ikke senere ændringsanmodninger. I dette tilfælde skal seminarprisen betales uanset deltagelse i det bookede seminar. Efter udløbet af afbestillingsperioden skal den højere seminarpris betales i tilfælde af ombooking fra et seminar i en højere priskategori til et seminar i en lavere priskategori. I hvert tilfælde er den dato, hvor vi modtager kundens erklæring i tekstform, afgørende. Det står kunden frit for at angive en anden deltager for at afværge en ombooking. Hvis der kræves en tidligere certificering med persolog® Personality Factor Model (eller en anden certificering fra persolog GmbH) til arrangementet, skal erstatningspersonen opfylde dette krav.
  • Bestillinger af interne seminarer (som ansigt-til-ansigt seminarer eller online seminarer) kan afbestilles op til 12 uger før seminarets start med fuld tilbagebetaling af seminarprisen. Ved afbud op til 8 uger før seminarets start opkræves et afbestillingsgebyr på 25% af seminarprisen, ved afbud op til 6 uger før seminarets start et gebyr på 50% af seminarprisen og for afbud op til 4 uger før start 75% af seminarprisen. Ved senere afbud skal den fulde seminarpris betales. Vi forbeholder os retten til at bevise højere skader, kunden forbeholder sig retten til at bevise lavere eller ingen omkostninger. I alle andre henseender gælder reglerne i punkt 13.
  • Interne seminarer (som ansigt-til-ansigt seminarer eller online seminarer) kan ombookes gratis op til 21 dage før seminarets start, efter at parterne har aftalt en anden dato. I tilfælde af en senere ombooking til en dato aftalt af begge parter, opkræver vi 25% af seminarprisen. Vi forbeholder os retten til at bevise højere skader, kunden forbeholder sig retten til at bevise lavere eller ingen omkostninger. Såfremt parterne i tilfælde af ombooking ikke bliver enige om en anden dato inden for 1 uge efter modtagelsen af ombookingsanmodningen fra os, behandles ombookingen som en annullering i henhold til ovenstående klausul. I øvrigt finder reglerne i pkt. 13 anvendelse.
  • Bookinger af digitale seminarer og blended learning-seminarer kan annulleres gratis 14 dage efter indgåelse af kontrakten, hvis der endnu ikke er sket login til vores e-læringsplatform. Afbestilling er ikke længere mulig efter det første login til vores e-læringsplatform "persolog Academy". Dette betyder, at deltagerens registrering hos os er afsluttet, og at der er givet adgang til login. Den dato, hvor vi igen modtager kundens afbestillingserklæring i tekstform, er afgørende. Det står kunden frit for at udpege en anden deltager for at undgå annullering. Dette er kun muligt, hvis kunden endnu ikke har logget ind for første gang. Hvis der kræves forudgående certificering med persolog® Personality Factor Model (eller en anden persolog GmbH-certificering) til seminaret, skal erstatningspersonen opfylde dette krav. I alle andre henseender gælder punkt 13. for kontraktens varighed og opsigelse.
  • Kunden kan annullere digitale seminarer og blended learning seminarer gratis indtil det første login (maksimalt 14 dage efter kontraktens indgåelse) på vores e-læringsplatform "persolog Academy"/afslutning af kundens eller deltagerens registrering hos os og levering af loginadgang fra os (maksimalt 14 dage efter kontraktens indgåelse) og ombooke det bookede digitale seminar til et andet emne. Vi accepterer ikke senere ændringsanmodninger. I dette tilfælde skal seminarprisen betales uanset deltagelse i det bookede seminar. Efter udløbet af afbestillingsfristen skal den højere seminarpris betales i tilfælde af ændring fra et seminar i en højere priskategori til et seminar i en lavere priskategori. Den dato, hvor vi modtager kundens erklæring i tekstform, er i hvert enkelt tilfælde afgørende. I alle andre henseender gælder bestemmelserne i afsnit 13.
 12. Anmodninger om annullering eller ombooking fra kundens side skal ske skriftligt og skal rettes til:

  persolog GmbH
  Königsbacher Street 51
  75196 Remchingen
  Tlf.: +49 (0) 7232-3699-0
  E-mail: mail@persolog.com

  Anmodninger om annullering eller ombooking anses kun for at være foretaget og fast reserveret med vores bekræftelse af den nye ønskede dato.

 13. For deltagelse i et seminar i virtual reality (herefter benævnt "VR-seminarer"), gælder "Vilkår for brug af VR-seminarer" desuden.

V. Priser og betalingsbetingelser

 1. De af os oplyste priser på tidspunktet for aftalens indgåelse er gældende.
 1. Vores priser er angivet i euro plus den gældende lovpligtige moms og plus forsendelsesomkostninger. Ved levering af varer angives de tilsvarende forsendelsesomkostninger under bestillingsprocessen og afholdes af kunden. Fra en ordreværdi på 300 Euro leverer vi gratis i Tyskland og Østrig. Valget af forsendelsesrute og forsendelsesmetode er efter vores skøn.
 1. Betalinger foretages som følger:
  • Faktura, der skal betales inden for 10 dage efter modtagelse af faktura;
  • Kontanter forud, betales umiddelbart efter modtagelse af fakturaen;
  • via tjenesteudbyderen Adyen eller en anden betalingstjenesteudbyder, som er navngivet af os før bestillingen/bookingen. De betalingsmuligheder og betingelser, der er angivet der, gælder. 
 1. Betalinger anses kun for at være gennemført ved endelig kreditering på vores konto.
 1. Vi er berettiget til at kræve forudbetaling for alle leverancer og ydelser. I tilfælde af forudbetaling finder vores præstation først sted, efter at betalingen er krediteret i henhold til punkt 4.
 1. I tilfælde af misligholdelse af betalingen er vi berettiget til at kræve morarenter efter den lovbestemte sats. Påstanden om yderligere skader forårsaget af misligholdelse forbliver upåvirket af dette.
 1. Kunden kan kun modregne et krav mod os, hvis det er ubestridt af os eller er lovligt fastslået. Kunden er kun berettiget til at udøve en tilbageholdelsesret i det omfang, hans modkrav bygger på samme kontraktforhold. Kunden er ikke berettiget til tilbageholdelsesret på grund af delvis opfyldelse i henhold til § 320 (2) i den tyske civillovbog (BGB).
 1. For køb eller bookinger via Digistore24 GmbH gælder de generelle vilkår og betingelser for Digistore24 for købere, der er deponeret der.

VI. Registrering og oprettelse af kundekonto

 1. En bestilling/booking via vores online shop er kun mulig efter registrering og vellykket oprettelse af en kundekonto. Der er ingen ret til registrering og oprettelse af en kundekonto.
 2. Oprettelse af en kundekonto er underlagt følgende betingelser:
  • Kun fysiske personer med fuld retlig handleevne og repræsentationsbeføjelse kan registreres. Hvis den registrerede autoriserede repræsentants repræsentationsbeføjelse udløber, skal der straks udpeges en ny bemyndiget repræsentant som kontaktperson.
  • Ved registrering af kundekontoen skal det fulde firma- eller virksomhedsnavn eller navnet på iværksætteren sammen med e-mailadressen angives, og der skal vælges en adgangskode (adgangsdata). Kunden er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, han/hende har givet under registreringen, er sande og fuldstændige. Hvis en kunde afgiver forkerte eller ufuldstændige oplysninger, er vi berettiget til at opsige og slette kundens konto uden varsel.
  • Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive sine adgangsdata og især sin adgangskode til tredjemand. Hvis tredjemand alligevel får adgang til kundekontoen, eller hvis kunden har andre indikationer på misbrug af sin konto, skal kunden straks informere os og ændre sine adgangsdata. I tilfælde af misbrug forbeholder vi os retten til at slette kontoen med det samme og til at tage retslige skridt.
  • Flere registreringer med samme e-mailadresser som en kunde er ikke tilladt.
 1. Vi kan til enhver tid blokere eller slette en kundekonto, hvis den misbruges, eller hvis der begås ulovlige, konkurrencebegrænsende, kriminelt relevante eller umoralske handlinger via kundekontoen.
 2. Efter endt certificering har certificerede persologtrænere mulighed for at købe print- og onlineprodukter af den respektive model på trænerbetingelser i persologs webshop. Tilmelding i butikken er nødvendig hertil.

VII. Ophavsret og ejendomsrettigheder, brugsrettigheder

 1. Produkterne/varerne og indholdet/det digitale indhold leveret af os er beskyttet af ophavsret eller andre rettigheder tilhørende os eller tredjeparter og må kun bruges inden for rammerne af det kontraktligt aftalte brugsformål. Til brug af disse produkter/varer og indhold/digitalt indhold erhverver kunden, på betingelse af betaling af den skyldige og forfaldne købs-/seminarpris, for sig selv og i omfanget af sin bestilling/bestilling og den individuelle kontraktlige aftale. , hvis det er relevant også for andre udpegede autoriserede brugere, den simple, ikke-eksklusive, ikke-underlicenserbare brugsret til de respektive produkter og indhold til egne formål, hvilken ret ikke kan overdrages til tredjemand. Brugsretten giver kunden læseadgang til produktets indhold samt download, engangslagring og engangsudskrivning af indhold.
 1. Enhver brug ud over det, der er specificeret i afsnit VII.1 i disse vilkår og betingelser, er udelukket og kræver forudgående særskilt skriftligt samtykke fra den respektive rettighedshaver, medmindre sådan brug er tilladt i henhold til obligatoriske lovbestemmelser. Især er det forbudt for kunden eller andre autoriserede brugere at kopiere de leverede produkter og indhold – herunder uddrag heraf – fjerne copyright-meddelelser eller mærkebetegnelser, modificere eller ændre produkter og indhold, kopiere produkter og indhold til andre databærere eller netværk, skabe og bruge reproduktioner og enhver overførsel mod betaling eller gratis, enhver tilgængeliggørelse eller enhver form for kommerciel brug. Kunden må ikke bruge nogen midler til at overvinde eller omgå disse foranstaltninger.
 1. Ved køb af e-bøger gælder derudover den respektive produktbeskrivelse og følgende regler:
  • Vi stiller e-bogen til rådighed for kunden til download efter indgåelse af kontrakten.
  • Med download af e-bogen erhverver kunden en enkel, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar brugsret til e-bogen, der ikke kan overføres til tredjemand og er ubegrænset i tid. En erhvervelse af rettigheder til indholdet eller selve e-bogen er ikke forbundet hermed.
  • Kunden har ret til at downloade e-bogen maksimalt tre gange og gemme den på op til tre slutenheder. Kunden kan kalde e-bogen frem på slutenhederne så ofte som det ønskes.
  • Overførsel af e-bogen, kopier af e-bogen eller indholdet af e-bogen til tredjepart er ikke tilladt. Ligeledes er kunden ikke berettiget til at gøre e-bogen, kopierne eller indholdet af e-bogen offentligt tilgængeligt, lægge den ud på internettet eller i netværk eller videresælge den.
  • Kunden er ikke berettiget til at ændre indholdet af en e-bog med hensyn til indhold eller redigering. Kunden må ikke fjerne eller ændre varemærker, copyright-meddelelser, digitale vandmærker. Kunden må ikke fjerne eller omgå beskyttelsesforanstaltninger mod ophavsretskrænkelser.
  • Vi er berettiget til at spærre muligheden for at downloade e-bogen igen i henhold til afsnit VII.4.c i disse vilkår og betingelser, i det omfang vi bliver opmærksomme på, at kunden har brudt de førnævnte vilkår og betingelser.

VIII. Garanti

 

 1. I tilfælde af kontrakter om levering af varer har kunden ret til rettigheder og krav i henhold til lov om ansvar for mangler. Krav om ansvar for mangler forældes inden for 12 måneder efter varens overdragelse, medmindre længere forældelsesfrister er ufravigelig fastsat ved lov.

 2. I forbindelse med ansvar for fejl i software skal det tages i betragtning, at fejlfri funktion af softwaren ikke kan realiseres under alle applikationsforhold. Ansvar for mangler er derfor udelukket, såfremt softwaren drives på et system, der ikke opfylder de minimumskrav, der er anført på emballagen eller i dokumentationen, medmindre kunden godtgør, at fejlen også ville foreligge, hvis softwaren havde været anvendt på et system, som opfyldt disse minimumskrav.

IX. Ansvar

 

 1. Vi er ansvarlige i overensstemmelse med lovbestemmelserne i det omfang, kunden gør krav på erstatning eller godtgørelse af udgifter baseret på forsæt eller groft uagtsomhed, herunder forsæt eller groft uagtsomhed fra vores repræsentanters eller stedfortrædendes side. Såfremt vi ikke er anklaget for forsætligt kontraktbrud, er erstatningsansvaret begrænset til den forudsigelige, typisk opståede skade.

 2. Vi er ansvarlige i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser, hvis vi skyldigt misligholder en væsentlig kontraktlig forpligtelse; i dette tilfælde er erstatningsansvaret dog begrænset til den typisk opståede skade, der kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse.
 3. Ansvar for skyldig skade på liv, lemmer eller helbred forbliver upåvirket; dette gælder også for obligatorisk ansvar efter produktansvarsloven.

 4. Medmindre andet er angivet ovenfor eller i vores brugsbetingelser, er ansvar – uanset den juridiske karakter af det hævdede krav – udelukket. Det gælder især erstatningskrav, der opstår som følge af culpa in contrahendo, fra andre pligtforsømmelser eller fra erstatningskrav om erstatning for tingsskade i henhold til § 823 BGB.

 5. Det personlige ansvar for vores juridiske repræsentanter, stedfortrædere og ansatte for skader forårsaget af dem på grund af mindre uagtsomhed er udelukket. I det omfang erstatningsansvaret over for os er udelukket eller begrænset, gælder dette også med hensyn til førnævnte personers personlige erstatningsansvar.

X. Ejendomsforbehold

 

 1. I tilfælde af levering af varer forbliver varerne vores ejendom, indtil fuld betaling af alle krav, der opstår som følge af forretningsforholdet mellem os og kunden.

 2. I det omfang den respektive lov, i hvis område varerne befinder sig, ikke tillader et ejendomsforbehold, er vi berettiget til at udøve alle rettigheder, som vi ellers kan forbeholde varerne. Kunden er forpligtet til at medvirke til alle foranstaltninger, som vi ønsker at træffe for at beskytte vores ejendomsret eller i stedet for enhver anden sikkerhedsinteresse i varerne

XI. Data beskyttelse

 1. De nødvendige kunde- og leveringsdata vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af os i overensstemmelse med bestemmelserne i tysk databeskyttelseslovgivning. Oplysningerne vil blive brugt til opfyldelse af kontrakten og vil i denne sammenhæng også blive videregivet til tredjemand, hvor det er nødvendigt.
 2. Kunden kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af data, der går ud over opfyldelsen af kontrakten, i tekstform til os, fx via e-mail til datenschutz@persolog.com

  Derudover gælder vores databeskyttelseserklæring kl https://persolog.com/data-protection/

XII. Udførelsessted, værneting og gældende lovgivning

 

 1. Udførelsesstedet og jurisdiktionen for alle forpligtelser, der direkte eller indirekte udspringer af kontraktforholdet, er placeringen af vores registrerede kontor i 75196 Remchingen. Vi er også berettiget til at anlægge sag på kundens forretningssted.

 

 1. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse med undtagelse af bestemmelserne i international privatret og De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer (CISG).

 

Status: maj 2023

Betingelser for brug for digitale medlemskaber af persolog GmbH
Vi er glade for, at du har valgt et eller flere medlemskaber af persolog GmbH.

Følgende brugsbetingelser gælder for persolog GmbH, Königsbacher Straße 51, 75196 Remchingen, Tyskland, VAT ID: DE231004454.

I. Omfang

 1. Følgende betingelser gælder i deres nuværende version for alle tilbud, leverancer og andre ydelser med hensyn til digitale medlemskaber i “persolog Academy”. Vores generelle vilkår og betingelser for brug (herefter benævnt vilkår og betingelser for brug) gælder også for alle fremtidige transaktioner.
 2. Vores brugsbetingelser gælder udelukkende. Vi anerkender ikke nogen modstridende, afvigende eller supplerende vilkår og betingelser for kontraktpartneren/brugeren (herefter benævnt "kunden"), medmindre vi udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed skriftligt. Vores vilkår og betingelser for brug gælder også, hvis vi yder vores tjenester uden forbehold i kendskab til modstridende eller afvigende vilkår og betingelser for kunden.
 3. Vores salgsbetingelser gælder kun for virksomheder i henhold til § 310 I i den tyske civillovbog (BGB), samt for juridiske enheder under offentlig ret og særlige fonde under offentlig ret.

II. Indgåelse af kontrakt

 1. Indholdet på vores hjemmeside og i dens øvrige publikationer til præsentations- og/eller reklameformål udgør ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til kunden om at afgive et bindende tilbud. Kunden giver et bindende tilbud på at bestille de digitale tilbud i indkøbskurven ved at sende ordren ved at aktivere knappen "Køb nu" efter at have gennemgået online bestillingsprocessen. Tilbuddet kan kun afgives, hvis kunden har accepteret disse brugsbetingelser ved at klikke på knappen "Accepter generelle brugsbetingelser" og derved har inkluderet dem i sit tilbud.

 2. Vi sender derefter kunden en ordrebekræftelse på e-mail. Ordrebekræftelsen repræsenterer accept af tilbuddet. Kontraktens indhold følger heraf.

 3. Forpligtelserne efter § 312i, stk. 1 punktum 1 nr. 1 til nr. 3 og punkt 2 BGB finder ikke anvendelse.

III. Adgangskrav, servicebeskrivelse

 1. For at bestille og bruge digitale medlemskaber kræver kunden en gyldig e-mailadresse og en højtydende internetforbindelse.

 2. Tilslutningsgebyrer til internettet samt eventuelle andre omkostninger, der opstår ved indgåelse af en mobiltelefonaftale, afholdes af kunden og er ikke en del af de digitale medlemskaber.
  Det digitale indhold på "persolog Academy" kan tilgås og bruges digitalt af kunder via hjemmesiden for "persolog Academy" på onlineacademy.persolog.com.

 3. Digitalt medlemskab inkluderer adgang til hjemmesiden for "persolog Academy" (onlineacademy.persolog.com) via PC/Mac/notebook, smartphones og tablets.

 4. En midlertidig afbrydelse af digitale medlemskaber er ikke mulig.

 5. Det digitale medlemskab er personligt og refererer udelukkende til den autoriserede bruger meddelt af kunden. Overdragelse af rettigheder til tredjemand er ikke tilladt.

IV. Tilgængelighed af digitalt indhold

 1. Det indhold, der kan tilgås via internettet, er generelt tilgængeligt for kunden til enhver tid. Tilgængelighed på alle tidspunkter 7 dage om ugen og 24 timer i døgnet er dog hverken garanteret eller sikret.

 2. Adgangen kan blive midlertidigt afbrudt i tilfælde af midlertidige afbrydelser på grund af nødvendigt vedligeholdelsesarbejde eller systemrelaterede afbrydelser af internettet hos tredjepartsudbydere eller tredjepartsbrugeroperatører samt ved force majeure.

 3. Der er ingen ret til specifikt indhold. Vi er til enhver tid berettiget til at fjerne, ændre, forbedre og/eller supplere det leverede indhold.

V. Registrering og adgangstilladelse

 1. Digitale medlemskaber kræver registrering af kunden. Kunden skal angive den person, der er autoriseret til at bruge tjenesten med sin e-mailadresse.

 2. Kunden modtager adgangsdata for at få adgang til det digitalt leverede indhold. Adgangsdata skal opbevares sikkert og må ikke videregives til tredjemand. Brug af tredjeparter ansat af kunden er tilladt, men kun til engangs- og tidsbegrænset brug i forbindelse med en specifik begivenhed for kunden.

 3. Vi kan blokere eller slette en konto, hvis den misbruges, eller hvis der begås ulovlige, konkurrencebegrænsende, kriminelt relevante eller umoralske handlinger via kontoen.

VI. Priser og betalingsmetoder

 1. Priserne i vores respektive gældende prisliste på tidspunktet for aftalens indgåelse er gældende.

 2. Såfremt medlemsskabets digitale indhold udvides mere end ubetydeligt efter aftalens indgåelse, er vi berettiget til at forhøje priserne passende, nemlig i forhold til den skete udvidelse. Forhøjelsen træder i kraft primo måneden efter kundens modtagelse af ændringsmeddelelsen. Kunden er berettiget til at opsige aftalen uden varsel senest seks uger efter meddelelsen om prisstigningen med virkning fra den dato, hvor prisstigningen træder i kraft. Såfremt kunden ikke gør brug af denne ret, og hvis kunden i meddelelsen om prisstigningen er blevet informeret om denne retsfølge, videreføres kontrakten til de ændrede priser.

 3. Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, er vores priser eksklusive den til enhver tid gældende lovpligtige merværdiafgift.

 4. Kontraktforholdet skal afvikles via tjenesteudbyderen digistore24 eller en anden betalingstjenesteudbyder, som er navngivet af os forud for ordren. De betalingsmuligheder og betingelser, der er fastsat der, gælder.

 5. I tilfælde af misligholdelse fra kundens side er vi berettiget til at spærre for adgangen til det digitale medlemskab, indtil alle forfaldne krav fra hele forretningsforholdet med kunden, uanset det juridiske grundlag, er afgjort af kunden. Endvidere er vi berettiget til at kræve morarenter efter den lovbestemte sats. Påstanden om yderligere skader forårsaget af misligholdelse forbliver upåvirket.

 6. Kunden kan kun modregne et krav mod os, hvis det er ubestridt af os eller er lovligt fastslået. Kunden er kun berettiget til at udøve en tilbageholdelsesret i det omfang, hans modkrav bygger på samme kontraktforhold. Kunden er ikke berettiget til tilbageholdelsesret på grund af delvis opfyldelse i henhold til § 320 stk. 2 BGB.

VII. Garanti og ansvar

 1. Den lovpligtige garanti gælder.

 2. Vi skal afhjælpe tekniske mangler på hjemmesiden for "persolog Academy" inden for en rimelig frist. Vores ansvar her strækker sig kun til overførselspunktet for de af os drevne systemer til internettet, men ikke til kundens systemer og datatransmissionslinjer ud over overførselspunktet.

 3. Vi påtager os ingen garanti for indholdet. Kunden har intet krav på bestemt indhold. Vi er til enhver tid berettiget til at fjerne, ændre, forbedre og/eller supplere det leverede indhold.

 4. Vi bruger vores sædvanlige omhu til udvælgelse og vedligeholdelse af indholdet. Vi kan dog ikke garantere, at indholdet er fuldstændigt, korrekt og opdateret.

 5. Kunden er ansvarlig for at anmelde eventuelle mangler, fejl eller skader uden forsinkelse.

 6. Vi er ansvarlige i overensstemmelse med lovbestemmelserne, hvis kunden gør krav på erstatning eller godtgørelse af udgifter baseret på forsæt eller groft uagtsomhed, herunder forsæt eller grov uagtsomhed fra vores repræsentanters eller stedfortrædendes side. Såfremt vi ikke er anklaget for forsætligt kontraktbrud, er erstatningsansvaret begrænset til den forudsigelige, typisk opståede skade.

 7. Vi er ansvarlige i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser, hvis vi skyldigt krænker en væsentlig kontraktlig forpligtelse; i dette tilfælde er erstatningsansvaret dog begrænset til den typisk opståede skade, der kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

 8. Ansvar for skyldig skade på liv, lemmer eller helbred forbliver upåvirket; dette gælder også for obligatorisk ansvar efter produktansvarsloven.

 9. Medmindre andet er angivet ovenfor eller i vores brugsbetingelser, er ansvar udelukket, uanset den juridiske karakter af det hævdede krav. Dette gælder især erstatningskrav, der udspringer af culpa in contrahendo, fra andre pligtforsømmelser eller fra erstatningskrav om erstatning for materiel skade i henhold til § 823 BGB.

 10. Det personlige ansvar for vores juridiske repræsentanter, stedfortrædere og ansatte for skader forårsaget af dem på grund af mindre uagtsomhed er udelukket. I det omfang vores erstatningsansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også med hensyn til førnævnte personers personlige erstatningsansvar.

VIII. Varighed og opsigelse

 1. Løbetiden for de digitale medlemskaber følger af den respektive kontrakt. Kontraktens løbetid forlænges automatisk med den respektive aftalte periode, medmindre medlemskabet er opsagt skriftligt, dvs. skriftligt eller i tekstform (f.eks. brev, e-mail, fax), af en af de kontraherende parter senest senest dagen i den aftalte periode.

 2. Retten til at opsige kontrakten af gode grunde forbliver upåvirket. En god grund skal anses for at eksistere for os, især hvis (i) kunden alvorligt eller trods advarsel fra os gentagne gange har overtrådt disse brugsbetingelser eller andre kontraktlige forpligtelser, (ii) kunden bruger adgangen uden tilladelse eller tillader den at være bruges af tredjemand, (iii) bruger det digitale indhold på ulovlig vis, (iv) kunden opfylder ikke sine betalingsforpligtelser trods to rykkere, (v) kundens økonomiske situation er væsentligt forværret eller (vi) mindst der er anlagt en foreløbig insolvenssag mod kundens aktiver eller er blevet afskediget på grund af manglende aktiver.

 3. Ved opsigelse af kontrakten spærrer vi kundens adgang til de digitale medlemskaber med øjeblikkelig virkning.

 4. Såfremt kunden er ansvarlig for en førtidig opsigelse af kontrakten, er vi også berettiget til erstatning for skader, som også kan omfatte erstatning for særlige forhold, der er givet kunden eller til annoncering for tredjeparter på tidspunktet for kontraktindgåelsen.

IX. Ændringer og overførsler

 1. Ændringer af faktureringsadresse, det bestilte medlemsmodul eller andre data om kunden skal meddeles os og kan tidligst tages i betragtning fem dage efter modtagelsen. Ændringer i betalingsmåden – med undtagelse af kontoændringer – er kun mulige efter udløbet af den valgte betalingsperiode.

 2. Overdragelse af medlemskab til en anden kunde kræver vores samtykke. En overførselsanmodning fra begge kunder skal sendes til os i tekstform. Vores samtykke skal anses for at være givet ved udførelsen af ændringen.

X. Ophavsret og ejendomsrettigheder

 1. Indholdet, der gøres tilgængeligt under det digitale medlemskab, er beskyttet af ophavsret eller andre ejendomsrettigheder tilhørende os eller tredjeparter. Til brug af de digitale medlemskaber erhverver kunden, under forudsætning af betaling af det skyldige og skyldige vederlag, for sig selv og i omfanget af sin bestilling og den individuelle kontraktlige aftale, i givet fald også for andre autoriserede brugere, enkel, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar brugsret til det respektive digitale indhold til egne formål, hvilken ret ikke kan overdrages til tredjemand og er begrænset til kontraktperioden. Brugsretten giver kunden mulighed for at læse eller se det digitale indhold.
 1. Enhver brug ud over den brug, der er beskrevet i paragraf XI.1. er udelukket og kræver forudgående særskilt skriftligt samtykke fra den respektive rettighedshaver, medmindre sådan brug er tilladt af ufravigelige lovbestemmelser. Det er især forbudt for kunden eller andre autoriserede brugere at reproducere det digitale indhold – herunder uddrag deraf – at fjerne copyright-meddelelser eller mærkenavne, ændre eller ændre det digitale indhold, kopiere det digitale indhold til andre databærere eller netværk, lave og bruge reproduktioner og videregivelse, tilgængeliggørelse eller enhver form for kommerciel brug, hvad enten det er mod betaling eller gratis. Kunden må ikke bruge nogen midler til at overvinde eller omgå disse foranstaltninger.

XI. Data beskyttelse

 1. De nødvendige kunde- og leveringsdata vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af os i overensstemmelse med bestemmelserne i tysk databeskyttelseslovgivning. Oplysningerne vil blive brugt til opfyldelse af kontrakten og vil i denne sammenhæng også blive videregivet til tredjemand, hvor det er nødvendigt.

 2. Kunden kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af data ud over opfyldelsen af kontrakten i tekstform, fx via e-mail til datenschutz@persolog.com.

 3. Vores databeskyttelseserklæring gælder desuden
  https://www.persolog.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/datenschutz/

XII. Udførelsessted, værneting og gældende lovgivning

 1. Udførelsesstedet og jurisdiktionen for alle forpligtelser, der direkte eller indirekte udspringer af kontraktforholdet, er placeringen af vores registrerede kontor i 75196 Remchingen. Vi er også berettiget til at anlægge sag på kundens forretningssted.
 2. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse.

Stand: April 2024

Nach oben scrollen
Vælg dit sprog

Oplev en verden af persolog

Vi er til stede over hele verden. Vælg dit foretrukne sprog nu for at finde ud af mere om persolog i Tyskland og i dit lokalområde.