A persolog GmbH-nál történő megrendelésekre és foglalásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

Status: 09.07.2024

I. Hatály

 1. A nálunk leadott áruk megrendelésével/foglalásával kapcsolatos minden ajánlatra, szállításra és egyéb szolgáltatásra az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban csak „Általános Szerződési Feltételek”) vonatkoznak a megrendelés/foglalás időpontjában érvényes változatban.
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében áruk minden olyan termék, szeminárium és szolgáltatás, amely rendelés/foglalás részeként nálunk megvásárolható/lefoglalható.
 1. Feltételeink kizárólagosan érvényesek. Nem ismerjük el a szerződéses partner/ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) ellentmondó, eltérő vagy kiegészítő feltételeket, kivéve, ha azok érvényességéhez kifejezetten írásban hozzájárultunk. Feltételeink akkor is érvényesek, ha a Megrendelő egymásnak ellentmondó vagy attól eltérő feltételeinek ismeretében fenntartás nélkül nyújtjuk szolgáltatásainkat.
 1. Feltételeink csak a BGB 310 I § (Német Polgári Törvénykönyv) értelmében vett társaságokra, valamint közjogi jogi személyekre és közjogi speciális alapokra vonatkoznak.

II. Szerződéskötés

 1. Webáruházunkon vagy nyitóoldalainkon keresztül leadott rendelések/foglalások esetén az áruk webáruházunkban történő bemutatása és reklámozása nem minősül kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatnak, hanem pusztán egy kötelező érvényű ajánlattételre való felhívás a vásárlónak. Amennyiben az áru rendelkezésre áll, a vásárló a kosárban lévő áru megrendelésére csak a regisztrációt és a jelen Általános Szerződési Feltételek VI. pontja szerinti sikeres vevői fiók létrehozását követően tehet kötelező érvényű ajánlatot a megrendelés elküldésével a „ Fizetős rendelés” vagy „Fizetésköteles regisztráció” gomb az online rendelési folyamat elvégzése után. Az ajánlat csak abban az esetben nyújtható be, ha a Vásárló a jelen ÁSZF-et előzőleg a megfelelő gombra kattintva elfogadta, és ezzel ajánlatában szerepeltette. Ezt követően e-mailben elküldjük a megrendelőnek/foglalási visszaigazolást. A megrendelés/foglalás visszaigazolása az ajánlat elfogadásának minősül. Szeminárium foglalás esetén az ügyfél foglalási visszaigazolást kap, ha szabad szemináriumi helyek vannak. A termékek megrendelésekor a szerződés tartalma és a hozzávetőleges szállítási dátum a megrendelés visszaigazolásából adódik, amennyiben a vásárolt áru jellemzői szerint szállítás szükséges.
 1. A webáruházunkban leadott rendeléseken/foglalásokon kívül a vásárló szóban vagy írásban, telefonon, faxon vagy e-mailben történő megkeresése kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatnak minősül. Ezt követően rendelési/foglalási visszaigazolást készítünk, amelyet e-mailben elküldünk a vásárlónak. A megrendelés/foglalás visszaigazolása az ajánlat elfogadásának minősül. Szeminárium foglalás esetén az ügyfél foglalási visszaigazolást kap, ha szabad szemináriumi helyek vannak. A termékek megrendelésekor a szerződés tartalma és a hozzávetőleges szállítási dátum a megrendelés visszaigazolásából adódik, amennyiben a vásárolt áru jellemzői szerint szállítás szükséges.
 1. 312i. § (1) bekezdés 1. mondatában foglalt kötelezettségek a 312i. 1-től nem. 3. és 2. mondat BGB kizárva.

III. Áruk kiszállítása

 1. Amennyiben a vásárolt áru jellemzői szerint kiszállítás szükséges, úgy a rendelés visszaigazolásában általunk megadott szállítási határidőt a megrendelés visszaigazolásától számítjuk.
 1. A szállítási határidők és a szállítási határidők mindig hozzávetőlegesnek minősülnek. A feltételeket teljesítettnek kell tekinteni, ha az árut a lejárati időn belül feladták.
 1. Ha a vevő a szerződés megkötését követően olyan változtatást vagy kiegészítést kér a megrendelésében, amely lehetetlenné teszi a szállítási határidő betartását, a szállítási határidő a változtatásoknak és kiegészítéseknek megfelelően meghosszabbodik olyan időtartammal, amely az Ügyfél számára indokolt. ezen változtatások és kiegészítések végrehajtása.
 1. A további szállításokra visszatartási jogunk van mindaddig, amíg az összes korábbi szállítást ki nem fizettük.
 1. Ha a Vevő egy megrendelés keretében több árut rendel, amelyekre eltérő szállítási határidők vonatkoznak, az árut (eltérő megállapodás hiányában) közös kézbesítésben küldjük ki. Ebben az esetben a leghosszabb szállítási idővel rendelkező árukra érvényes szállítási idő az árurendelés egészére vonatkozik.
 2. Az áruk kiszállításakor jogosultak vagyunk ésszerű mértékig részszállításokat végrehajtani és ezeket külön számlázni.
 1. A kockázat akkor száll át a vásárlóra, amikor az árut a szállító társaságnak átadják. A kiszállítás mindig az ügyfél megbízásából történik.
 1. Amennyiben a kötelező érvényű szállítási határidőket felelősségünkön kívül eső okból nem tudjuk betartani (az áru nem elérhető), erről haladéktalanul tájékoztatjuk a megrendelőt, és egyben értesítjük a megrendelőt a várható új szállítási határidőről. Ha az áru az új szállítási határidőn belül sem elérhető, jogosultak vagyunk a szerződéstől részben vagy egészben elállni; haladéktalanul visszatérítjük az ügyfél által már kifizetett ellenértéket. Ebben az értelemben az áruk nem elérhetőségének minősül különösen a beszállítók nem időben történő önszállítása, ha egybevágó fedezeti ügyletet kötöttünk, sem mi, sem beszállítóink nem hibásak, vagy nem vagyunk kötelesek. egyedi esetben beszerezni.

IV. Szeminárium foglalás

 1. A persolog a következő szemináriumtípusokat kínálja:
  1. Csoportos szemináriumok és házon belüli szemináriumok:
   A szemináriumokat úgy is kínálják nyílt csoportos szemináriumok vagy házon belüli szemináriumokként, amelyek egyedileg az ügyfelek igényeire szabva, zárt csoportokban zajlanak, és kizárólag Vállalatok. A nyílt szemináriumokat és a házon belüli szemináriumokat személyes szemináriumként vagy online szemináriumként, videón keresztül a „Zoom” vagy egy hasonló eszköz segítségével közvetítik.
  2. Digitális szemináriumok:
   A „persolog Academy” e-learning platformunkon keresztül kiegészítő szemináriumokat, valamint továbbképző tanfolyamokat és tréningeket kínálunk, amelyeket az ügyfél vagy a résztvevő bármikor online indíthat és tarthat (a továbbiakban csak „digitális szemináriumok”).
  3. Vegyes tanulási szemináriumok:
   Ezenkívül a „blended learning koncepció” szerinti kurzusokat kínálunk digitális szemináriumok és online szemináriumok vagy személyes szemináriumok kombinációjaként (a továbbiakban csak „Blended Learning szemináriumok”).
 1. Az egyes szemináriumok célcsoportja és tartalma, illetve az ezek keretében nyújtott szolgáltatások az adott szeminárium vagy programleírásban találhatók. A kísérő szemináriumi dokumentumokat az ügyfélnek vagy a résztvevőnek papír formátumban adják ki, vagy elektronikus formában küldik el, ha ez a szeminárium leírásában kifejezetten szerepel. A szeminárium dokumentumok kiadása vagy elküldése általában a szeminárium előtt vagy elején, egyedi esetekben a szeminárium alatt vagy végén történik.
 2. A szemináriumokra és onnan visszautazásokat az ügyfélnek kell megszerveznie saját költségén.
 3. A szeminárium ára tartalmazza az ügyfelek vagy a résztvevők étkeztetését a szeminárium szüneteiben (pl. harapnivalók, italok), ha ez a szeminárium leírásában kifejezetten szerepel.
 4. Ha és amennyiben ez a szeminárium leírásában kifejezetten szerepel, a szemináriumon való részvételt követően az ügyfél vagy a résztvevő részvételi igazolást kap. A részvételi igazolást a szeminárium végén a megrendelő vagy a résztvevő rendelkezésére kell bocsátani elektronikusan vagy papíralapon, elektronikus formában 7 munkanapon belül elküldeni a megrendelő vagy a résztvevő által a foglalás során megadott e-mail címre, ill. letöltésként elérhetővé tették.
 5. Fenntartjuk a jogot a szeminárium foglalási visszaigazolásának (foglalási visszaigazolás) egyoldalú visszavonására, valamint a szeminárium lemondására vagy átütemezésére. Ebben az esetben az ügyfél vagy a résztvevő részt vehet az új vagy más időpontban/szemináriumon, illetve lemondhatja a foglalást. Ez utóbbi esetben a már kifizetett szeminárium árat visszautaljuk az ügyfélnek. További igények kizárva.
 6. A lefoglalt szeminárium vezetésével szemben a szeminárium leírásában megnevezett előadó nem támaszt jogi igényt. Fenntartjuk a jogot, hogy a megnevezett előadót egy másik előadónkkal helyettesítsük adott okok miatt, például betegség vagy egyéb megelőzési okok miatt.
 7. Személyes szemináriumok vagy online szemináriumok esetén a szerződéskötéskor megszerzett szemináriumainkon való részvételi jog nem ruházható át. Digitális szemináriumok és blended learning szemináriumok esetén minden ügyfél vagy résztvevő személyes hozzáférést kap tőlünk. Az e-learning platformunkon található tartalom használata erre az ügyfélre vagy résztvevőre korlátozódik, és a szeminárium leírásában meghatározott időtartamra korlátozódik. A hozzáférési adatok továbbítása olyan harmadik felek számára, akik nem kaptak személyes hozzáférést tőlünk, nem megengedettek.
 8. Jogosultunk személyes szemináriumainkat online szemináriumként tartani, ha a személyes szemináriumok megtartását hatósági utasítás korlátozza vagy tiltja. Ebben az esetben az ügyfél kizárólagos választása lehet a személyes szeminárium egy későbbi időpontra történő újrafoglalása, vagy a személyes szemináriumot helyettesítő online szemináriumon való részvétel között. Az ügyfélnek nincs joga a szeminárium ingyenes lemondására. Az ügyfél a személyes szemináriumról az online szemináriumra való átállásról a lefoglalt időpont előtt tájékoztatást kap. Az online szemináriumon való részvételről szóló döntés meghozottnak minősül, ha az ügyfél az online szeminárium kezdete előtt 48 órával e-mailben nem kér újrafoglalást
 9. Online szemináriumon való részvétel esetén a szeminárium árának kifizetését követően a megrendelő vagy a résztvevő e-mailben legkésőbb az időpontot megelőző napon további tájékoztatást kap arról, hogy a hardvernek és szoftvernek milyen műszaki követelményeknek kell megfelelnie, a „Zoom” vagy egy hasonló eszköz használatához szükséges utasítások, az online szeminárium tervezett időpontja és a hozzáférési kód, amely lehetővé teszi az ügyfél vagy a résztvevő számára, hogy valós időben kövesse az online szemináriumot egy internetre alkalmas termináleszközön (PC, laptop) , okostelefon, táblagép). Ehhez az ügyfélnek vagy résztvevőnek előzetesen le kell töltenie a „Zoom alkalmazást” vagy a „Zoom programot”, vagy egy hasonló eszközt. Az ügyfél vagy a résztvevő Zoom fiók létrehozása nem szükséges, elegendő a szoftver telepítése a végkészülékére. A kód kizárólag az ügyfélnek vagy résztvevőnek szól, nem adható tovább, és csak egy alkalommal jogosítja fel az ügyfelet vagy a résztvevőt az átvitel fogadására. Az sem megengedett, hogy harmadik személyek az ügyféllel vagy előfizetővel együtt vegyenek részt az átvitelben. Jogsértés esetén a továbbításban való részvétel joga megszűnik; a fizetési kötelezettség azonban érvényben marad. Ugyanez vonatkozik a hangban és/vagy képben történő átvitel rögzítésére vagy rögzítésére, valamint adathordozón történő tárolásra. Ha az online szeminárium továbbítása nem, vagy nem megfelelően lehetséges az ügyfél vagy a résztvevő nem megfelelő technikai követelményei vagy hibás működése miatt, akkor szintén nem érvényesíthető költségtérítés, illetve az azonos témában megtartott következő online szeminárium megújítása.
 10. A szerződéses jogviszony időtartamára és megszűnésére az alábbi feltételeket kell alkalmazni:
  • A szemtől szemben tartott szemináriumok és online szemináriumok, a szerződés nem tartalmaz minimális időtartamot. A szerződéses jogviszony időtartama a szolgáltatás jellegétől vagy céljától függ, és a német polgári törvénykönyv (BGB) 620. § (2) bekezdése szerint automatikusan megszűnik az adott szeminárium végén, anélkül, hogy felmondásra lenne szükség. A rendkívüli felmondás joga nem sérül.
  • Szerződések digitális szemináriumok a szerződés megkötésekor kezdődik és a vonatkozó szemináriumi leírásban meghatározott időtartam lejártával ér véget, felmondás nélkül. A rendkívüli felmondás joga, valamint a fogyasztók esetében a szerződésnek a BGB 327c, 327m, 327r §-ok szerinti felmondási joga változatlanul fennmarad.
  • Blended learning seminarsa távoktatás védelméről szóló törvény (FernUSG) rendelkezései vonatkoznak, és a megrendelő először a szerződés megkötését követő első hat hónap végén hathetes felmondási idővel, az első hat hónap letelte után pedig három hónapos felmondási idővel bármikor felmondható. A felmondásnak szöveges formában kell történnie. Felmondás esetén az ügyfél a díjazásnak csak azt a részét köteles megfizetni, amely a szerződés időtartama alatt nyújtott szolgáltatásaink értékének felel meg. A rendkívüli felmondás joga és fogyasztók esetében a szerződésnek a BGB 327c, 327m, 327r §-ok szerinti felmondási joga érintetlenül marad..
 11. A szemináriumok lemondására és újrafoglalására az alábbi feltételek vonatkoznak
  • Foglalások nyitva személyes szemináriumok (csoportos szemináriumok) a szeminárium kezdete előtt 4 héttel lemondható a szeminárium árának teljes visszatérítésével. A szeminárium kezdete előtt 3 hétig történő lemondás esetén a szeminárium árából 25% lemondási díjat számítunk fel, a szeminárium kezdete előtti 2 hétig a szeminárium árának 50% lemondási díjat, a lemondás esetén pedig legfeljebb 1 héttel a kezdés előtt 75% a szeminárium árából. Későbbi lemondás esetén a szeminárium teljes árát ki kell fizetni. Fenntartjuk a jogot a magasabb károk bizonyítására, a megrendelő fenntartja a jogot, hogy alacsonyabb vagy költségmentesen bizonyítson. Minden esetben meghatározó az a dátum, amikor a vevő nyilatkozatát szöveges formában megkapjuk. Az ügyfél szabadon megnevezhet másik résztvevőt a lemondás elkerülése érdekében. Ha a szemináriumhoz a persolog® Personality Factor Modell (vagy a persolog GmbH más tanúsítványa) korábbi minősítése szükséges, a helyettesítő személynek meg kell felelnie ennek a követelménynek.
  • Az ügyfél lemondhatja a nyitott személyes szemináriumokat (csoportos szemináriumok) a szeminárium kezdete előtt legfeljebb 30 nappal, és hagyjon szabadon egy új időpontot, vagy válasszon új időpontot vagy más témájú szemináriumot (átfoglalás). Más időpontra történő átfoglalás esetén a szeminárium kezdete előtt 11 nappal szemináriumonként 50 euró kezelési költséget számítunk fel. Későbbi átfoglalás esetén 10 % a szeminárium árából, de legalább 50 Euro szemináriumonként. Későbbi módosítási igényt nem fogadunk el. Ebben az esetben a szeminárium árát a lefoglalt szemináriumon való részvételtől függetlenül kell megfizetni. A lemondási határidő lejárta után a magasabb árkategóriájú szemináriumról alacsonyabb árkategóriájú szemináriumra történő átfoglalás esetén a magasabb szemináriumi árat kell fizetni. Minden esetben az a dátum az irányadó, amikor a megrendelő szöveges nyilatkozatát megkapjuk. Az ügyfél szabadon megnevezhet egy másik résztvevőt az átfoglalás elkerülése érdekében. Ha a rendezvényhez a persolog® személyiségtényező modellel (vagy a persolog GmbH más minősítésével) kapcsolatos korábbi minősítés szükséges, a helyettesítő személynek ezt a követelményt teljesítenie kell.
  • Foglalások a házon belüli szemináriumok (személyes szemináriumként vagy online szemináriumként) legkésőbb a szeminárium kezdete előtt 12 héttel lemondható a szeminárium árának teljes visszatérítésével. A szeminárium kezdete előtt 8 hétig lemondás esetén a szeminárium árából 25% lemondási díjat számítunk fel, a szeminárium kezdete előtt 6 hétig történő lemondás esetén a szeminárium árának 50% lemondási díjat, a 4-ig tartó lemondás esetén héttel a kezdés előtt 75% a szeminárium árából. Későbbi lemondás esetén a szeminárium teljes árát ki kell fizetni. Fenntartjuk a jogot a magasabb károk bizonyítására, a megrendelő fenntartja a jogot, hogy alacsonyabb vagy költségmentesen bizonyítson. Minden egyéb vonatkozásban a 13. pontban foglalt szabályok az irányadók.
  • Házon belüli szemináriumok (személyes szemináriumként vagy online szemináriumként) a szeminárium kezdete előtt 21 nappal ingyenesen újra foglalható, miután a felek eltérő időpontban állapodtak meg. Későbbi, mindkét fél által egyeztetett időpontra történő átfoglalás esetén a szeminárium árából 25%-t számítunk fel. Fenntartjuk a jogot a magasabb károk bizonyítására, a megrendelő fenntartja a jogot, hogy alacsonyabb vagy költségmentesen bizonyítson. Amennyiben átfoglalás esetén a felek az átfoglalási kérelem beérkezésétől számított 1 héten belül más időpontban nem állapodnak meg, az átfoglalás a fenti pont szerint lemondásnak minősül. Minden egyéb vonatkozásban a 13. pont szerinti előírások az irányadók.
  • A digitális szemináriumok és vegyes tanulás szemináriumok foglalásait a szerződés megkötését követő 14 napon belül díjmentesen le lehet mondani, ha még nem történt bejelentkezés e-learning platformunkra. A "persolog Academy" e-learning platformunkra történő első bejelentkezés után a lemondás már nem lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a résztvevő regisztrációja befejeződött nálunk, és a bejelentkezési hozzáférést biztosítottuk. Az a dátum a mérvadó, amikor az ügyfél szöveges formában tett lemondó nyilatkozatát újra megkapjuk. Az ügyfél szabadon jelölhet másik résztvevőt a lemondás elkerülése érdekében. Ez csak akkor lehetséges, ha az ügyfél még nem jelentkezett be először. Ha a szemináriumhoz előzetes tanúsítás szükséges a persolog® személyiségtényező modellel (vagy más persolog GmbH tanúsítással), akkor a helyettesítő személynek ezt a követelményt teljesítenie kell. Minden egyéb tekintetben a szerződés időtartamára és megszűnésére a 13. pont vonatkozik.
  • Az ügyfél lemondhat digitális szemináriumok és vegyes tanulási szemináriumok a "persolog Academy" e-learning platformunkon történő első bejelentkezésig (a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 14 napig) díjmentesen, illetve az ügyfél vagy résztvevő nálunk történő regisztrációjának befejezéséig és a bejelentkezési hozzáférés általunk történő biztosításáig (a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 14 napig), valamint a lefoglalt digitális szeminárium más témában történő újrafoglalásáig. Későbbi módosítási kérelmeket nem fogadunk el. Ebben az esetben a szeminárium árát a lefoglalt szemináriumon való részvételtől függetlenül kell megfizetni. A lemondási határidő lejárta után a magasabb árkategóriájú szemináriumról alacsonyabb árkategóriájú szemináriumra történő váltás esetén a magasabb szemináriumi árat kell megfizetni. Minden esetben az a dátum az irányadó, amikor a megrendelő szöveges nyilatkozatát megkapjuk. Minden egyéb tekintetben a 13. pont rendelkezései érvényesek.
 12. Az ügyfél lemondási vagy újrafoglalási kérelmét írásban kell benyújtania, és a következő címre kell címeznie:

  persolog GmbH
  Königsbacher utca 51
  75196 Remchingen
  Tel: +49 (0) 7232-3699-0
  E-mail: mail@persolog.com

  A lemondási vagy újrafoglalási kérelmek csak akkor tekinthetők megtörténtnek és határozottan lefoglaltnak, ha visszaigazoljuk az új kívánt dátumot.

 13. A virtuális valóság szemináriumán (a továbbiakban: „VR-szemináriumok”) való részvételre a „VR-szemináriumok használati feltételei” is érvényesek.

V. Árak és fizetési feltételek

 1. A szerződéskötéskor általunk megadott árak az irányadók.
 1. Áraink euróban értendők, plusz a vonatkozó törvényes ÁFA és plusz a szállítási költség. Áru kiszállítása esetén a megfelelő szállítási költség a megrendelés során kerül meghatározásra, és a vevőt terheli. 300 eurós rendelési értéktől Németországon és Ausztrián belül ingyenesen szállítunk. A szállítási útvonal és a szállítási mód kiválasztása a mi belátásunk szerint történik.
 1. A kifizetések az alábbiak szerint történnek:
  • Számla, a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül fizetendő;
  • Készpénz előre, a számla kézhezvétele után azonnal fizetendő;
  • az Adyen szolgáltatón vagy az általunk megnevezett más pénzforgalmi szolgáltatón keresztül a megrendelés/foglalás előtt. Az ott megadott fizetési lehetőségek és feltételek érvényesek. 
 1. A kifizetések csak akkor tekintendők teljesítettnek, ha a számlánkra végleges jóváírást kaptunk.
 1. Minden szállításért és szolgáltatásért jogosultak vagyunk előleget kérni. Előlegfizetés esetén teljesítésünk csak a fizetés 4. pont szerinti jóváírását követően történik.
 1. Fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk a törvényes mértékű késedelmi kamatot követelni. A mulasztásból eredő további károk érvényesítését ez nem érinti.
 1. Az ügyfél csak akkor tudja beszámítani velünk szembeni követelését, ha az általunk nem vitatott, vagy azt törvényesen megállapították. Az ügyfél csak annyiban jogosult visszatartási jog gyakorlására, amennyiben viszontkeresete ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul. A megrendelőt részteljesítés miatt visszatartási jog nem illeti meg a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 320. § (2) bekezdése szerint.
 1. A Digistore24 GmbH-n keresztül történő vásárlás vagy foglalás esetén a Digistore24 általános szerződési feltételei vonatkoznak az ott letétbe helyezett vásárlókra.

 2. When booking an in-house seminar, we shall invoice 50% of the agreed remuneration as part of a down payment 40 days before the start date. For cancellations by the customer, the regulation in Section IV. 12 applies.

VI. Regisztráció és ügyfélfiók létrehozása

 1. Webáruházunkon keresztül történő rendelés/foglalás csak regisztráció és sikeres ügyfélfiók létrehozása után lehetséges. Regisztrációra és ügyfélfiók létrehozására nincs jogosultság.
 2. Az ügyfélszámla létrehozása a következő feltételekhez kötött:
  • Csak teljes cselekvőképességgel és képviseleti joggal rendelkező természetes személy regisztrálhat. Ha a bejegyzett meghatalmazott képviseleti jogköre lejár, kapcsolattartónak haladéktalanul új meghatalmazottat kell kijelölni.
  • Az ügyfélszámla regisztrálásakor meg kell adni a teljes cég- vagy cégnevet, illetve a vállalkozó nevét az e-mail címmel együtt, valamint jelszót (hozzáférési adatot) kell választani. Az Ügyfél felelős azért, hogy a regisztráció során általa megadott adatok a valóságnak megfelelőek és teljesek legyenek. Ha az ügyfél helytelen vagy hiányos adatokat ad meg, jogosultak vagyunk az ügyfél fiókját előzetes értesítés nélkül megszüntetni és törölni.
  • Az ügyfél semmilyen körülmények között nem jogosult hozzáférési adatait és különösen hozzáférési jelszavát harmadik félnek átadni. Ha harmadik fél ennek ellenére hozzáfér az ügyfélfiókhoz, vagy ha az ügyfélnél egyéb jelek mutatkoznak a fiókjával való visszaélésre, az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni bennünket és módosítani a hozzáférési adatait. Visszaélés esetén fenntartjuk a jogot a fiók azonnali törlésére és jogi lépések megtételére.
  • Egy ügyfél azonos e-mail címével többszöri regisztráció nem megengedett.
 1. Az ügyfélfiókot bármikor letilthatjuk vagy törölhetjük, ha visszaélnek vele, vagy ha az ügyfélfiókon keresztül illegális, versenyellenes, büntetőjogi vagy erkölcstelen cselekményeket követnek el.
 2. A tanúsított persolog trénereknek a tanúsítás megszerzése után lehetőségük van az adott modellhez tartozó nyomtatott és online termékeket tréner feltételek mellett megvásárolni a persolog webáruházban. Ehhez regisztráció szükséges az üzletben.

VII. Szerzői és tulajdonjogok, használati jogok

 1. Az általunk biztosított termékek/áruk és tartalom/digitális tartalom szerzői jogok vagy mi vagy harmadik felek egyéb jogai védve vannak, és csak a szerződésben meghatározott felhasználási cél keretein belül használhatók fel. Ezen termékek/áruk és tartalom/digitális tartalom használatáért a vásárló a esedékes vételár/szeminárium árának megfizetése mellett saját maga, valamint a megrendelése/foglalása és az egyedi szerződéses megállapodás erejéig szerez be , adott esetben más kijelölt jogosult felhasználókra is az adott termékek és tartalmak saját célra történő egyszerű, nem kizárólagos, nem továbbengedélyezhető használati joga, amely jog harmadik személyre át nem ruházható. A felhasználási jog lehetővé teszi az ügyfél számára a termék tartalmához való olvasási hozzáférést, valamint a tartalom letöltését, egyszeri mentését és egyszeri kinyomtatását.
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek VII.1. pontjában meghatározotton túli bármely felhasználás kizárt, és ehhez az adott jogtulajdonos előzetes külön írásbeli hozzájárulása szükséges, kivéve, ha ezt a felhasználást kötelező érvényű törvényi rendelkezések lehetővé teszik. A vásárlónak vagy más jogosult felhasználónak különösen tilos az átadott termékek és tartalmak másolása – azok kivonatait is beleértve –, szerzői jogi megjegyzések vagy márkajelzések eltávolítása, a termékek és tartalom módosítása, megváltoztatása, a termékek és tartalmak más adathordozóra vagy hálózatra másolása, reprodukciók létrehozása és felhasználása, valamint fizetés ellenében vagy ingyenesen történő átruházása, elérhetővé tétele vagy bármilyen kereskedelmi felhasználása. Az ügyfél nem használhat semmilyen eszközt ezen intézkedések leküzdésére vagy megkerülésére.
 1. Az e-könyvek vásárlásakor a vonatkozó termékleírás és az alábbi előírások is érvényesek:
  • Az e-könyvet a szerződéskötést követően letölthetővé tesszük a megrendelő számára.
  • Az e-könyv letöltésével a vásárló egyszerű, nem kizárólagos, nem allicencbeadható, harmadik félre át nem ruházható használati jogot szerez az e-könyvre, amely időben korlátlan. A tartalomra vagy magára az e-könyvre vonatkozó jogok megszerzése nem jár ehhez.
  • Az ügyfél legfeljebb háromszor jogosult az e-könyvet letölteni, és legfeljebb három végkészülékre menteni. Az ügyfél tetszőleges gyakorisággal előhívhatja az e-könyvet a végkészülékeken.
  • Az e-könyv, az e-könyv másolatainak vagy az e-könyv tartalmának átadása harmadik félnek nem megengedett. Ugyanígy az ügyfél nem jogosult az e-könyvet, az e-könyv másolatait vagy tartalmát nyilvánosan hozzáférhetővé tenni, interneten vagy hálózaton közzétenni, illetve továbbértékesíteni.
  • Az ügyfél nem jogosult az e-könyv tartalmát tartalmi vagy szerkesztési szempontból megváltoztatni. Az ügyfél nem távolíthatja el vagy módosíthatja a védjegyeket, szerzői jogi megjegyzéseket, digitális vízjeleket. Az ügyfél nem távolíthatja el vagy nem kerülheti meg a szerzői jogok megsértése elleni védelmi intézkedéseket.
  • Az e-könyv újbóli letöltésének lehetőségét a jelen szerződési feltételek VII.4.c pontja értelmében jogosultak vagyunk letiltani, amennyiben tudomásunkra jut, hogy az ügyfél megsérti a fent említett feltételeket.

VIII. Garancia

 

 1. Az áru szállítására vonatkozó szerződések esetén a megrendelőt a kellékszavatossági törvény szerinti jogok és igények illetik meg. A kellékszavatossági igények az áru átadásától számított 12 hónapon belül elévülnek, kivéve, ha jogszabály hosszabb elévülési időt ír elő.

 2. A szoftverhibákért való felelősséggel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a szoftver hibamentes működése nem valósítható meg minden alkalmazási feltétel mellett. A hibákért való felelősség ezért kizárt, ha a szoftvert olyan rendszeren üzemeltetik, amely nem felel meg a csomagoláson vagy a dokumentációban feltüntetett minimumkövetelményeknek, kivéve, ha a vásárló bizonyítja, hogy a hiba akkor is fennállna, ha a szoftvert olyan rendszeren használták volna, teljesítette ezeket a minimális követelményeket.

IX. Felelősség

 

 1. Felelősséggel tartozunk a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, amennyiben az ügyfél olyan kártérítési vagy költségtérítési igényt érvényesít, amely szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapul, ideértve képviselőink vagy helyettes ügynökeink szándékos vagy súlyos gondatlanságát is. Amennyiben szándékos szerződésszegéssel nem vádolnak bennünket, a kártérítési felelősség az előrelátható, jellemzően bekövetkező kárra korlátozódik.

 2. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felelősséggel tartozunk, ha lényeges szerződéses kötelezettséget vétkesen megszegünk; ebben az esetben azonban a kártérítési felelősség a szerződéskötéskor előre látható, jellemzően bekövetkező kárra korlátozódik.
 3. Az életet, testi épséget vagy egészséget ért vétkes sérülésekért való felelősség nem érinti; ez vonatkozik a termékfelelősségi törvény szerinti kötelező felelősségre is.

 4. Ha a fentiekben vagy a Felhasználási Feltételeinkben másként nem rendelkezik, a felelősség – az érvényesített igény jogi természetétől függetlenül – kizárt. Ez különösen vonatkozik a culpa in contrahendo-ból, egyéb kötelezettségszegésekből vagy a vagyoni károk megtérítésére irányuló, a BGB 823. §-a szerinti jogellenes kártérítési igényekre.

 5. Törvényes képviselőink, helyettes ügynökeink és alkalmazottaink személyes felelőssége az általuk enyhe gondatlanságból okozott károkért kizárt. Amennyiben a velünk szemben fennálló károkért való felelősség kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a fent említett személyek személyes kártérítési felelősségére is.

X. A tulajdonjog fenntartása

 

 1. Az áruk kiszállítása esetén az áru a mi tulajdonunkban marad mindaddig, amíg a köztünk és a vevő között fennálló üzleti kapcsolatból eredő összes követelés teljes mértékben ki nem egyenlődik.

 2. Amennyiben a vonatkozó törvény, amelynek területén az áru található, nem teszi lehetővé a tulajdonjog fenntartását, jogosultak vagyunk gyakorolni minden olyan jogot, amelyet egyébként fenntarthatunk az áruval kapcsolatban. A vásárló köteles együttműködni minden olyan intézkedésben, amelyet az áruhoz fűződő tulajdonjogunk, vagy helyette bármely más biztonsági érdekünk védelme érdekében meg kívánunk tenni.

XI. Adat védelem

 1. A szükséges vásárlói és szállítási adatokat a német adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően gyűjtjük, dolgozzuk fel és tároljuk. Az adatokat a szerződés teljesítéséhez használjuk fel, és ezzel összefüggésben szükség esetén harmadik félnek is átadjuk.
 2. Az ügyfél a szerződés teljesítését meghaladó adatok felhasználása ellen bármikor tiltakozhat felénk szöveges formában, pl.: datenschutz@persolog.com e-mailben.

  Ezen kívül adatvédelmi nyilatkozatunk a címen érvényes https://persolog.com/data-protection/

XII. A teljesítés helye, a joghatóság helye és az alkalmazandó jog

 

 1. A szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő valamennyi kötelezettség teljesítési helye és illetékessége a 75196 Remchingenben található székhelyünk. Jogosultunk továbbá jogi lépéseket tenni az ügyfél telephelyén.

 

 1. A Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó a nemzetközi magánjog és az Egyesült Nemzetek Szervezete a Nemzetközi Áruadásvételi Szerződésekről szóló Egyezmény (CISG) rendelkezéseinek kizárására.

 

Állapot: 2023. május

A persolog GmbH digitális tagságának használati feltételei
Örömünkre szolgál, hogy a persolog GmbH egy vagy több tagságát választotta.

A következő használati feltételek a persolog GmbH-ra vonatkoznak, Königsbacher Straße 51, 75196 Remchingen, Németország, ÁFA-azonosító: DE231004454.

I. Hatály

 1. Az alábbi feltételek a jelenlegi változatukban érvényesek a „Persolog Academy” digitális tagságával kapcsolatos minden ajánlatra, szállításra és egyéb szolgáltatásra. Az Általános Szerződési Feltételeink (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) minden jövőbeni tranzakcióra is vonatkoznak.
 2. Felhasználási feltételeink kizárólagosan érvényesek. Nem ismerjük el a szerződéses partner/felhasználó (a továbbiakban: „ügyfél”) ellentmondó, eltérő vagy kiegészítő feltételeket, kivéve, ha azok érvényességéhez kifejezetten írásban hozzájárultunk. Felhasználási Feltételeink akkor is érvényesek, ha a Megrendelő egymásnak ellentmondó vagy attól eltérő feltételeinek ismeretében fenntartás nélkül nyújtjuk szolgáltatásainkat.
 3. Értékesítési feltételeink csak a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 310 I. szakasza szerinti társaságokra, valamint a közjogi jogi személyekre és a közjogi speciális alapokra vonatkoznak.

II. Szerződéskötés

 1. A honlapunkon és egyéb, prezentációs és/vagy reklámozási célú kiadványainkban található tartalom nem minősül kötelező erejű ajánlatnak, csupán egy kötelező érvényű ajánlattételre szóló felhívás a vásárló számára. A vásárló a kosárban található digitális ajánlatok megrendelésére kötelező érvényű ajánlatot tesz a megrendelés elküldésével a „Vásárlás most” gomb aktiválásával az online rendelési folyamatot követően. Az ajánlat csak abban az esetben nyújtható be, ha az Ügyfél az „Általános felhasználási feltételek elfogadása” gombra kattintva elfogadta a jelen Felhasználási feltételeket, és azt ajánlatában foglalta.

 2. Ezt követően e-mailben elküldjük a vásárlónak a megrendelés visszaigazolását. A megrendelés visszaigazolása az ajánlat elfogadását jelenti. A szerződés tartalma abból adódik.

 3. § 312i. 1 mondat 1 nem. 1-től nem. 3. és 2. mondat BGB nem alkalmazandó.

III. Hozzáférési követelmények, szolgáltatás leírása

 1. A digitális tagság megrendeléséhez és használatához az ügyfélnek érvényes e-mail címre és nagy teljesítményű internetkapcsolatra van szüksége.

 2. Az Internet csatlakozási díjak, valamint a mobiltelefon-szerződés megkötéséből származó egyéb költségek az ügyfelet terhelik, és nem képezik a digitális tagság részét.
  A „persolog Academy” digitális tartalmait az ügyfelek a „persolog Academy” honlapján keresztül, az onlineacademy.persolog.com címen érhetik el és használhatják digitálisan.

 3. A digitális tagság magában foglalja a „persolog Academy” weboldalának (onlineacademy.persolog.com) elérését PC-n/Mac-en/notebookon, okostelefonokon és táblagépeken keresztül.

 4. A digitális tagság átmeneti megszakítása nem lehetséges.

 5. A digitális tagság személyes jellegű, és kizárólag az ügyfél által értesített jogosult felhasználóra vonatkozik. A jogok harmadik félre történő átruházása nem megengedett.

IV. A digitális tartalom elérhetősége

 1. Az interneten keresztül elérhető tartalom általában mindenkor elérhető az ügyfél számára. Mindazonáltal a rendelkezésre állás a hét 7 napján és a napi 24 órában nem garantált és nem biztosított.

 2. A hozzáférés átmenetileg megszakadhat a szükséges karbantartási munkák vagy a rendszerrel összefüggő internet-kimaradások esetén a külső szolgáltatóknál vagy külső felhasználói üzemeltetőknél, valamint vis maior esetén.

 3. Konkrét tartalomra nincs jogosultság. A megadott tartalmat bármikor jogosultunk eltávolítani, megváltoztatni, javítani és/vagy kiegészíteni.

V. Regisztráció és hozzáférés engedélyezése

 1. A digitális tagsághoz az ügyfél regisztrációja szükséges. Az ügyfélnek meg kell adnia e-mail címével a szolgáltatás igénybevételére jogosult személyt.

 2. Az ügyfél hozzáférési adatokat kap a digitálisan biztosított tartalom eléréséhez. A hozzáférési adatokat biztonságosan kell tárolni, és nem adhatók át harmadik félnek. Az ügyfél által foglalkoztatott harmadik felek általi felhasználás megengedett, de csak egyszeri és időre korlátozott felhasználásra, az ügyfél meghatározott eseményével összefüggésben.

 3. Blokkolhatunk vagy törölhetünk egy fiókot, ha visszaélnek vele, vagy ha a fiókon keresztül illegális, versenyellenes, büntetőjogilag releváns vagy erkölcstelen cselekményeket követnek el.

VI. Árak és fizetési módok

 1. A szerződéskötéskor érvényes árlistánkban szereplő árak az irányadók.

 2. Amennyiben a tagság digitális tartalma a szerződéskötést követően jelentős mértékben bővül, jogosultak vagyunk az árak megfelelő emelésére, mégpedig a bekövetkezett bővülés arányában. Az emelés a változási értesítés ügyfél általi kézhezvételét követő hónap elején lép hatályba. Az ügyfél jogosult a szerződést az áremelés közlésétől számított hat héten belül, az áremelés hatálybalépésének napjától kezdődően felmondás nélkül felmondani. Ha az ügyfél e jogával nem él, és erről a jogkövetkezményről az áremelés bejelentésében tájékoztatták, a szerződés a megváltozott árakon folytatódik.

 3. Ha a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, az áraink nem tartalmazzák a mindenkor hatályos törvényes általános forgalmi adót.

 4. A szerződéses jogviszony rendezése a digistore24 szolgáltatón vagy az általunk megnevezett más pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik a megrendelés előtt. Az ott meghatározott fizetési lehetőségek és feltételek érvényesek.

 5. Az ügyfél mulasztása esetén jogosultak vagyunk a digitális tagsághoz való hozzáférést letiltani mindaddig, amíg az ügyféllel fennálló teljes üzleti kapcsolatból eredő minden esedékes követelést – a jogalaptól függetlenül – az ügyfél nem rendezi. Jogosultunk továbbá a törvényes mértékű késedelmi kamatot követelni. A mulasztásból eredő további károk érvényesítését ez nem érinti.

 6. Az ügyfél csak akkor tudja beszámítani velünk szembeni követelését, ha az általunk nem vitatott, vagy azt törvényesen megállapították. Az ügyfél csak annyiban jogosult visszatartási jog gyakorlására, amennyiben viszontkeresete ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul. Az Ügyfelet a részteljesítés miatt visszatartási jog nem illeti meg a 320. § (2) bekezdése szerint. 2 BGB.

VII. Garancia és felelősség

 1. A törvényes garancia érvényes.

 2. A technikai hibákat a „Persolog Academy” honlapján ésszerű időn belül kijavítjuk. Felelősségünk itt csak az általunk üzemeltetett rendszerek internetre történő átviteli pontjára terjed ki, az ügyfél átadási ponton túli rendszereire, adatátviteli vonalaira azonban nem.

 3. A tartalomra nem vállalunk garanciát. Az ügyfél nem tarthat igényt bizonyos tartalmakra. A megadott tartalmat bármikor jogosultunk eltávolítani, megváltoztatni, javítani és/vagy kiegészíteni.

 4. A tartalom kiválasztásánál és karbantartásánál szokásos gondosságot alkalmazunk. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy a tartalom teljes, helyes és naprakész.

 5. A vevő köteles az esetleges hibákat, hibákat vagy károkat haladéktalanul bejelenteni.

 6. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően vállalunk felelősséget, ha az ügyfél olyan kártérítési vagy költségtérítési igényt érvényesít, amely szándékosan vagy súlyos gondatlanságon alapul, ideértve képviselőink vagy helyettes ügynökeink szándékos vagy súlyos gondatlanságát is. Amennyiben szándékos szerződésszegéssel nem vádolnak bennünket, a kártérítési felelősség az előrelátható, jellemzően bekövetkező kárra korlátozódik.

 7. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felelősséggel tartozunk, ha lényeges szerződéses kötelezettséget vétkesen megszegünk; ebben az esetben azonban a kártérítési felelősség a szerződéskötéskor előre látható, jellemzően bekövetkező kárra korlátozódik.

 8. Az életet, testi épséget vagy egészséget ért vétkes sérülésekért való felelősség nem érinti; ez vonatkozik a termékfelelősségi törvény szerinti kötelező felelősségre is.

 9. Hacsak a fentiekben vagy felhasználási feltételeinken belül másként nem rendelkezik, a felelősség kizárt, függetlenül az érvényesített igény jogi természetétől. Ez különösen vonatkozik a culpa in contrahendo-ból, egyéb kötelességszegésből vagy a BGB 823. §-a szerinti anyagi kár megtérítésére irányuló jogellenes kártérítési igényekre.

 10. Törvényes képviselőink, helyettes ügynökeink és alkalmazottaink személyes felelőssége az általuk enyhe gondatlanságból okozott károkért kizárt. Amennyiben kártérítési felelősségünk kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a fent említett személyek személyes kártérítési felelősségére is.

VIII. Időtartam és felmondás

 1. A digitális tagság időtartama a mindenkori szerződésből következik. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a mindenkori megállapodott időtartammal, kivéve, ha a tagsági viszonyt írásban, azaz írásban vagy szöveges formában (pl. levél, e-mail, fax) a szerződő felek egyike az utolsó ig. legkésőbb a megállapodás szerinti időtartam napján.

 2. A szerződés alapos felmondásának joga nem érinti. Számunkra alapos oknak minősül különösen akkor, ha (i) az ügyfél súlyosan vagy figyelmeztetésünk ellenére ismételten megszegte jelen Felhasználási Feltételeket vagy egyéb szerződéses kötelezettségeit, (ii) az ügyfél a hozzáférést jogosulatlanul használja, vagy megengedi annak harmadik személy által felhasznált, (iii) a digitális tartalmat jogellenesen használja fel, (iv) az ügyfél két felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, (v) az ügyfél anyagi helyzete jelentősen romlott vagy (vi) legalább az ügyfél vagyona ellen előzetes fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy vagyon hiánya miatt elutasították.

 3. A szerződés megszűnésekor azonnali hatállyal blokkoljuk az ügyfél hozzáférését a digitális tagságokhoz.

 4. Ha a vevő felelős a szerződés idő előtti felmondásáért, kártérítésre is jogosultak vagyunk, amely magában foglalhatja a szerződéskötéskor az ügyfélnek vagy harmadik félnek biztosított különleges feltételek megtérítését is.

IX. Módosítások és áthelyezések

 1. A számlázási címben, a megrendelt tagsági modulban vagy az ügyfél egyéb adataiban bekövetkezett változást be kell jelenteni, és legkorábban a kézhezvételtől számított öt napon belül tudjuk figyelembe venni. A fizetési mód megváltoztatása – a számlaváltoztatás kivételével – csak a kiválasztott fizetési időszak lejárta után lehetséges.

 2. A tagság másik ügyfélre történő átruházásához hozzájárulásunk szükséges. Mindkét ügyfél átutalási kérelmét szöveges formában kell elküldeni nekünk. Hozzájárulásunkat a változtatás végrehajtásával megadottnak kell tekinteni.

X. Szerzői és tulajdonjogok

 1. A digitális tagság keretében elérhetővé tett tartalmakat szerzői jogok vagy más tulajdoni jogaink védik, illetve harmadik felek. A digitális tagság igénybevételéhez az ügyfél a tartozása és esedékes díjának megfizetésének feltételével saját maga, valamint megrendelése és az egyedi szerződéses megállapodás erejéig, adott esetben más jogosult felhasználók részére is, a Egyszerű, nem kizárólagos, nem továbbengedélyezhető felhasználási jog az adott digitális tartalmakra saját céljaira, amely jog harmadik személyre nem ruházható át, és a szerződés időtartamára korlátozódik. A felhasználási jog lehetővé teszi az ügyfél számára a digitális tartalom elolvasását vagy megtekintését.
 1. A XI.1. pontban leírt felhasználáson túli bármely felhasználás. kizárt, és az adott jogosult előzetes, külön írásbeli hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az ilyen felhasználást kötelező jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik. Az ügyfélnek vagy más jogosult felhasználónak különösen tilos a digitális tartalmat – ideértve annak kivonatait is – sokszorosítani, szerzői jogi megjegyzéseket vagy márkaneveket eltávolítani, a digitális tartalmat módosítani vagy megváltoztatni, a digitális tartalmat más adathordozóra vagy hálózatra másolni, sokszorosítást készíteni és felhasználni. valamint fizetés ellenében vagy ingyenesen történő továbbadás, elérhetővé tétel vagy bármilyen kereskedelmi felhasználás. Az ügyfél nem használhat semmilyen eszközt ezen intézkedések leküzdésére vagy megkerülésére.

XI. Adat védelem

 1. A szükséges vásárlói és szállítási adatokat a német adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően gyűjtjük, dolgozzuk fel és tároljuk. Az adatokat a szerződés teljesítéséhez használjuk fel, és ezzel összefüggésben szükség esetén harmadik félnek is átadjuk.

 2. Az ügyfél a szerződés teljesítésen túli adatok felhasználása ellen bármikor tiltakozhat szöveges formában, pl.: datenschutz@persolog.com e-mailben.

 3. Adatvédelmi nyilatkozatunk ezen felül érvényes
  https://www.persolog.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/datenschutz/

XII. A teljesítés helye, a joghatóság helye és az alkalmazandó jog

 1. A szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő valamennyi kötelezettség teljesítési helye és illetékessége a 75196 Remchingenben található székhelyünk. Jogosultunk továbbá jogi lépéseket tenni az ügyfél telephelyén.
 2. A Németországi Szövetségi Köztársaság jogát kell alkalmazni.

Állj: április 2024

Nach oben scrollen
Válassza ki a nyelvet

Fedezze fel a persolog világát

Globálisan jelen vagyunk. Válassza ki a kívánt nyelvet most, hogy többet tudjon meg a persologról Németországban és az Ön közelében.