persolog Themenwelt und Trainertag
Trénereknek, coachoknak, HR-szakembereknek és az Ön személyes fejlődésének

Fedezze fel a persolog® témavilágot

A persolog témavilág sokféle inspiráló tartalmat és forrást kínál a személyes fejlődéshez. Szeretnénk támogatni az embereket abban, hogy teljes potenciáljukat kibontakoztathassák és sikeresek legyenek az élet különböző területein. Fedezze fel gyakorlati megközelítéseinket, és tapasztalja meg az átalakuló változásokat a személyes fejlődés és a szakmai siker érdekében.

A persolog® személyiségfaktor modell

A persolog® Personality Factor Model minősítés megalapozza az emberek, csapatok és vezetők támogatását önmaguk és mások jobb megértésében, valamint a hatékony együttműködésben. A persolog® személyiségtanúsítványban olyan eszközöket kap, amelyek támogatják más emberek egyediségének és viselkedésének elemzését a „domináns, proaktív, kitartó és lelkiismeretes” 4 alapvető viselkedési dimenzió alapján. 

Ez a tökéletes alap a képzéshez, a coachinghoz és az üzlethez. Ez a nagyszerű modell univerzálisan alkalmazható:
csapatfejlesztésben, értékesítési tréningben, személyi kiválasztásban, változásmenedzsmentben, humánerőforrás-fejlesztésben, executive coachingban, képzésben, szervezetfejlesztésben és sok más területen. Bárhol, ahol az emberek együtt dolgoznak, ez a modell nyereségesen használható. Minden „oktatókészlethez” kötelező tartozék.

Az ellenálló képesség edzhető. Ezért fejlesztettük ki a persolog reziliencia modellt. 

A reziliencia modellünkben a reziliencia 4 területét vizsgáljuk: „Elfogadás, érzés, tájékozódás és megértés”. 
Ezen a 4 területen belül 10 reziliencia-tényező található, amelyek kifejezetten edzhetők és fejleszthetők. A következő tényezőket veszik figyelembe a reziliencia modellben: 

Elfogadás, Önhatékonysági elvárás, Felelősségvállalás, Pozitív érzelmek, Impulzuskontroll, Reális optimizmus,
Megoldás orientáció, szociális támogatás, ok-okozati elemzés és empátia.

A persolog ® Resilience Model egy hatékony eszköz az emberek reziliencia-kompetenciájának differenciált szemlélésére és támogatására belső rugalmasságuk kialakításában, valamint a válságok és kihívások sikeres leküzdésében.

Hogyan fejleszthető a szervezeti rugalmasság?

Nehéz kérdés, amellyel a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szakértői csoportja is foglalkozott. Az eredmény az „ISO 22317:2017 Biztonság és rugalmasság – Alapelvek és attribútumok” ISO szabvány.
Konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a szervezeti rugalmasság előmozdítására kilenc cselekvési területen. Minden szervezetnek meg kell találnia a saját egyedi választ az összetett kihívásokra.

Mindazonáltal az ISO-szabvány jó iránymutatás a szervezetek ellenállóbbá tételének különféle lehetséges megközelítéseihez. Ez alapján 9 tényezőt neveztünk meg a rugalmassági szervezeti modellünkben, amelyek támogatják a szervezeteket a nagyobb rugalmasság és alkalmazkodóképesség felé vezető úton.

Egy jelentős Google-tanulmány már 2018-ban kimutatta, hogy a kiemelkedő csapatokat nem egyénileg legjobban teljesítők és elit egyetemet végzettek alkotják. A kiemelkedő csapatok összetartozásukban, egymással való interakciójukban, egymáshoz való fejlődésükben és a válságok leküzdésében különböznek egymástól.

A csapat ellenálló képessége arról szól, hogy egy csapat mennyire képes leküzdeni a nehéz helyzeteket és válságokat, és még megerősödni is képes. Rengeteg kutatás folyik ezzel kapcsolatban. Mi, mint a persolog csapat küldetésünknek tekintjük, hogy ezt a kutatást a csapatfejlesztés gyakorlati eszközévé alakítsuk, amelyet oktatók, coachok és menedzserek használhatnak.

A csapat ellenálló képessége nem egyik napról a másikra fejlődik ki – ez egy folyamat, amely lépésről lépésre alakítható. Ez a folyamat az előretekintés, a védelem, az alakítás és a tanulás 4 lépéséből áll:

Az eredmény egy kérdőív, amellyel tudományosan meghatározhatja, hogy egy csapat hol tart a csapat ellenálló képessége tekintetében. Minden csapattag egyéni értékelést, a csapat pedig csapatértékelést kap. Ezeket az értékeléseket profilnak nevezzük. És akkor természetesen a központi kérdés: Hogyan tudjuk ezeket a tényezőket csapatként megerősíteni?

A persolog® Self Leadership Modelt Prof. Dr. Günter F. Müllerrel, a Koblenz-Landau Egyetem munkatársával együttműködésben fejlesztették ki. Így a társadalom-, munka-, működés- és szervezetpszichológiai koncepciókon alapul.

Az önvezetést lehet képezni. Az önvezetési modellünkben az önvezetés 7 stratégiáját vizsgáljuk. Az önvezetési modellben a következő stratégiákat veszik figyelembe: Célok kitűzése, akaraterő aktiválása, motiváció kontrollálása, érzelmek szabályozása, környezetformálás, avuláshoz való alkalmazkodás és energiagazdálkodás.

A persolog® Self Leadership Model egy hatékony eszköz az emberek önvezetési kompetenciájának növelésére, és segíti őket céljaik elérésében és álmaik megvalósításában. Különösen az otthoni iroda és az önirányító csapatok idején válik ez a kompetencia egyre fontosabbá.

A 2000-es évek eleje óta a persolog a stresszkompetencia témakörének szenteljük magunkat.
Holisztikus megközelítésben azt vizsgáljuk, hogy mi stresszel az emberekben, hogyan reagálnak rá, és hogyan tudják jobban kezelni
a jövőben. Gyakran a mélyen gyökerező gondolati minták és szokások akadályoznak meg bennünket az ilyen folyamatokban, vagy terelnek minket stresszhelyzetbe.

Ezeken át kell törni, új gondolkodási mintákat, szokásokat kialakítani. 

A persolog® Stress Model pontosan erről szól. Nem csak a különböző szakmai és
privát stressztényezők, hanem 11 stresszminta is (az emberek stresszre adott reakciói).
A persolog® Stressz Modell holisztikus szemléletén keresztül segíthetünk az embereknek a képzésben és fejlesztésben
a kompetenciát célzottan hangsúlyozni.

Az időkompetencia edzhető. Ezért fejlesztettük ki a persolog időgazdálkodási modellt.
Magát az időt nem lehet „kezelni”. Ezért az „időgazdálkodás” kifejezés félrevezető asszociációkat kelthet.
Az időgazdálkodás inkább az időre összpontosító önmenedzsment egy formáját írja le – más szóval, ön kezeli magát az idejében. Minél nagyobb az időbeosztása, annál hatékonyabb és hatékonyabb az időkezelése, annál alacsonyabb az észlelt stressz és annál elégedettebb.

A persolog időgazdálkodási modellel erősíted időkompetenciádat. Az időgazdálkodás 4 dimenzióját vizsgáljuk: „időfelmérés”, „tervezés”, „megvalósítás” és „monitoring”. Ezeken a területeken összesen 13 különböző kompetenciaterületet fednek le:

A viselkedés megfigyelhető. Ha ismeri a D, I, S és G modellt, akkor első pillantásra biztosan felismeri, hogy egy személy domináns, kezdeményező, kitartó vagy lelkiismeretes magatartást tanúsít. És mégis mindig vannak olyan helyzetek vagy konfliktusok, amelyeket nem lehet a viselkedéssel megmagyarázni. 

Olyan körülmények, amelyek megfosztják az erődtől, vagy olyan emberek, akik egyszerűen nem mennek bele a változásba. Minden az értékekről, szükségletekről és motívumokról szól – pontosan itt jön be az EnergyFactors modell. A persolog ® EnergyFactors Model segítségével bepillanthat az emberekkel, csapatokkal és vezetőkkel való viselkedés kulisszái mögé, és felfedezheti értékeit, szükségleteit és indítékait. . Ezzel számos területen támogathatja az embereket céljaik elérésében, együttműködésében és a változásokban.

Nach oben scrollen
Válassza ki a nyelvet

Fedezze fel a persolog világát

Globálisan jelen vagyunk. Válassza ki a kívánt nyelvet most, hogy többet tudjon meg a persologról Németországban és az Ön közelében.