persolog Themenwelt und Trainertag
Za trenerje, coache, kadrovike in vaš osebni razvoj

Odkrijte svet tem persolog®

Tematski svet persolog ponuja raznoliko paleto navdihujočih vsebin in virov za osebni razvoj. Ljudem želimo pomagati pri razvijanju njihovega polnega potenciala in uspehu na različnih področjih življenja. Odkrijte naše praktične pristope in izkusite transformativne spremembe za osebno rast in poklicni uspeh.

Model osebnostnega faktorja persolog®

Certificiranje modela osebnostnega faktorja persolog® postavlja temelje za podporo ljudem, ekipam in voditeljem pri boljšem razumevanju sebe in drugih ter pri učinkovitem sodelovanju. V osebnostnem certifikatu persolog® prejmete orodja, ki vam pomagajo pri analizi edinstvenosti drugih ljudi in njihovega vedenja na podlagi 4 osnovnih vedenjskih dimenzij »dominanten, proaktiven, stabilen in vesten«. 

To je odlična podlaga za vaše usposabljanje, inštruiranje in poslovanje. Ta odličen model je univerzalno uporaben:
pri razvoju timov, prodajnem izobraževanju, selekciji kadrov, upravljanju sprememb, razvoju človeških virov, vodstvenem coachingu, usposabljanju, organizacijskem razvoju in mnogih drugih področjih. Kjerkoli ljudje delajo skupaj, je ta model mogoče dobičkonosno uporabiti. Je obvezna oprema vsakega »trenerja«.

Odpornost je mogoče trenirati. Zato smo razvili Persolog Resilience Model. 

V našem modelu odpornosti obravnavamo 4 področja odpornosti »Sprejemanje, Čutenje, Usmerjanje in Razumevanje«. 
Znotraj teh 4 področij je 10 dejavnikov odpornosti, ki jih je mogoče posebej usposobiti in razviti. V modelu odpornosti so upoštevani naslednji dejavniki: 

Sprejemanje, pričakovanje samoučinkovitosti, odgovornost, pozitivna čustva, nadzor impulzov, realistični optimizem,
Usmerjenost k rešitvi, socialna podpora, vzročna analiza in empatija.

Persolog ® Resilience Model je učinkovito orodje za diferenciran pogled na sposobnost odpornosti ljudi in jih podpira pri izgradnji notranje odpornosti ter pri uspešnem premagovanju kriz in izzivov.

Kako se lahko razvije organizacijska odpornost?

Težko vprašanje, s katerim se je ukvarjala tudi skupina strokovnjakov Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Rezultat je standard ISO »ISO 22317:2017 Varnost in odpornost – Načela in atributi«.
Zagotavlja konkretna priporočila za spodbujanje organizacijske odpornosti na devetih področjih delovanja. Vsaka organizacija bi morala najti svoj specifičen odgovor na kompleksne izzive.

Kljub temu je standard ISO dobra smernica za različne možne pristope k večji odpornosti organizacij. Na podlagi tega smo v našem organizacijskem modelu odpornosti poimenovali 9 dejavnikov za podporo organizacijam na poti do večje odpornosti in prilagodljivosti.

Velika Googlova študija je že leta 2018 pokazala, da izjemne ekipe niso sestavljene iz posameznih najboljših izvajalcev in elitnih univerzitetnih diplomantov. Izjemni timi se razlikujejo po povezanosti, medsebojnem delovanju, medsebojni rasti in skupnem premagovanju kriz.

Odpornost ekipe govori o tem, kako dobro je ekipa sposobna premagati težke situacije in krize ter celo izstopiti močnejša. O tem je veliko raziskav. Mi kot ekipa persolog smo si zadali poslanstvo, da to raziskavo spremenimo v pragmatično orodje za razvoj ekipe za razvoj ekipe, ki ga lahko uporabljajo trenerji, trenerji in menedžerji.

Odpornost ekipe ni nekaj, kar se razvije čez noč – je proces, ki ga je mogoče oblikovati korak za korakom. Ta proces je sestavljen iz 4 korakov gledanja naprej, varovanja, oblikovanja in učenja:

Rezultat je vprašalnik, s katerim lahko znanstveno ugotovite, kje je ekipa glede odpornosti ekipe. Vsak član ekipe prejme individualno oceno, ekipa pa timsko oceno. Te ocene imenujemo profil. In potem je seveda osrednje vprašanje: Kako lahko okrepimo te dejavnike kot ekipa?

Model samovodenja persolog® je bil razvit v sodelovanju s prof. dr. Günterjem F. Müllerjem z Univerze Koblenz-Landau. Temelji torej na konceptih socialne, delovne, operativne in organizacijske psihologije.

Samovodenje je mogoče usposobiti. V našem modelu samovodenja obravnavamo 7 strategij samovodenja. V modelu samovodenja so upoštevane naslednje strategije: Postavljanje ciljev, aktiviranje volje, nadzor nad motivacijo, uravnavanje čustev, oblikovanje okolja, prilagajanje zastarelosti in upravljanje z energijo.

Persolog® Self Leadership Model je učinkovito orodje za povečanje sposobnosti samovodenja ljudi in jim pomaga doseči svoje cilje in uresničiti svoje sanje. Zlasti v času domače pisarne in timov v lastni režiji postaja ta kompetenca vedno bolj pomembna.

Od zgodnjih 2000-ih se v persologu posvečamo temi stresne kompetence.
S celostnim pristopom pogledamo, kaj ljudi stresa, kako se nanj odzivajo in kako se lahko s tem bolje spopadejo.
v prihodnosti. Pogosto so globoko zasidrani miselni vzorci in navade tisti, ki nas pri takšnih procesih blokirajo ali usmerjajo v stres.

Te je treba prebiti in zgraditi nove vzorce razmišljanja in navade. 

Prav o tem govori model stresa persolog®. Ne gledamo le na različne strokovne in
zasebnih dejavnikih stresa, temveč tudi pri 11 stresnih vzorcih (načinih, na katere se ljudje odzivajo na stres).
S tem celostnim pogledom na stresni model persolog® lahko ljudem pomagamo pri usposabljanju in razvoju
ciljno poudariti kompetenco.

Časovno kompetenco je mogoče usposobiti. Zato smo razvili model upravljanja časa persolog.
Časa samega ni mogoče »upravljati«. Zato lahko izraz »upravljanje časa« povzroči zavajajoče asociacije.
Namesto tega upravljanje s časom opisuje obliko samoupravljanja s poudarkom na času – z drugimi besedami, sami upravljate s svojim časom. Večja kot je vaša časovna kompetenca, učinkovitejše in učinkovitejše je vaše ravnanje s časom, manjši je vaš zaznavni stres in bolj ste zadovoljni.

Z modelom upravljanja časa persolog krepite svojo časovno kompetenco. Pogledamo 4 razsežnosti upravljanja s časom: »ocenjevanje časa«, »načrtovanje«, »izvajanje« in »spremljanje«. Znotraj teh področij je zajetih skupno 13 različnih področij kompetenc:

Vedenje je mogoče opaziti. Če poznate model D, I, S in G, boste zagotovo že na prvi pogled prepoznali, ali je oseba dominantna, iniciativna, vztrajna ali vestna. In vendar vedno obstajajo situacije ali konflikti, ki jih ni mogoče razložiti z vedenjem. 

Okoliščine, ki vam jemljejo moč, ali ljudje, ki se preprosto ne strinjajo s spremembo. Vse je v vrednotah, potrebah in motivih – prav tu nastopi model EnergyFactors. S pomočjo modela persolog ® EnergyFactors lahko pogledate v zakulisje vedenja ljudi, ekip in menedžerjev ter odkrijete njihove vrednote, potrebe in motive. . Na ta način lahko podpirate ljudi na različnih področjih pri doseganju njihovih ciljev, pri njihovem sodelovanju in pri spremembah.

Nach oben scrollen
Izberite svoj jezik

Odkrijte svet persologa

Prisotni smo po vsem svetu. Zdaj izberite želeni jezik in izveste več o persologu v Nemčiji in na svojem območju.