Persolog tidsstyringsmodel
persolog® tidsstyringsmodel

Sådan får du mere ud af dit liv

Mennesker, der har tidskompetence, ved, hvad der er vigtigt i livet og kan prioritere. Men hvad kendetegner mennesker med høj tidskompetence?

De har deres tid under kontrol

Mennesker med tidskompetence ved, hvor værdifuld deres tid er, og at de selv kan forme denne tid. De føler, de har deres tid under kontrol og ved, hvordan de skal bruge deres tid på de ting, der er virkelig vigtige for dem, og hvordan de skaber frirum til en god balance.

De kan prioritere og også sige "nej" nogle gange

Mennesker med tidskompetence har klart definerede mål. De kan vurdere opgaver efter vigtighed og haster og dermed bevidst vælge, hvilken opgave de vil tage fat på. De kan sige "nej", når noget ikke er en prioritet i øjeblikket.

De arbejder fokuseret og organiseret

Mennesker med tidskompetence har klarhed over deres mål, opgaver og næste skridt. De kan realistisk allokere og strukturere deres tid. De øger deres arbejdseffektivitet gennem orden og renlighed samt standardisering af arbejdsprocesser. De kender værktøjer og metoder, som de kan organisere sig med.

De er mere afslappede

Folk med høj tidskompetence ved, at alt ikke behøver at være perfekt og formår at aflevere opgaver, når det giver mening at gøre det. De håndterer stress og udfordringer mere roligt.

De former hverdagen effektivt

Mennesker med et højt niveau af tidskompetence bruger digitale medier på en måde, der fremmer ydeevnen, ikke hindrer den. I møder er de opmærksomme på korrekt forberedelse, udførelse og opfølgning for at øge deres kvalitet og effektivitet. De lader sig ikke distrahere fra deres vigtige opgaver af samtaler og telefonopkald.

Persolog® Time Management Model

Tidskompetence kan trænes. Derfor har vi udviklet Persolog Time Management Model. Tiden i sig selv kan ikke "styres". Derfor kan begrebet "tidsstyring" fremkalde vildledende associationer. Tidsstyring beskriver derimod en form for selvledelse med fokus på tid – med andre ord klarer du dig selv i din tid. Jo større din tidskompetence, jo mere effektiv og effektiv din håndtering af tid, jo lavere er din oplevede stress og jo mere tilfreds er du.

Med persolog tidsstyringsmodellen styrker du din tidskompetence. Vi ser på de 4 dimensioner af tidsstyring: "tidsvurdering", "planlægning", "implementering" og "overvågning". Inden for disse områder dækkes i alt 13 forskellige kompetenceområder:

Persolog ® Time Management Model hjælper mennesker, teams og ledere med at finde den optimale udnyttelse af deres tid og til at opbygge en vellykket tidsstyring.

Tidskompetence til din personlige udvikling

Med vores tidsstyringsmodel kan du øge din tidskompetence. I vores online undervisning i tidsstyring lærer du forskellige tidsstyringsmetoder, der vil berige din hverdag. Du lærer metoder og strategier til at træne din tidskompetence – for mere klarhed og fokus i din hverdag. Også med vores bog "4 veje til mere tidskompetence" kan du uddybe din tidskompetence og lære, hvordan du tilrettelægger dit liv, så du har tid til de ting, der virkelig er vigtige for dig.

Tidskompetence til din træning & coaching

Certificeringen af Persolog Time Management Model er den perfekte tilføjelse til din træner- eller coachingportefølje. Når du støtter folk til at træne deres tidskompetence, støtter du dem til at bruge deres levetid på en måde, så de har tid til de virkelig vigtige ting. Du kan understøtte udviklingen af tidskompetence i organisationer og følge mennesker på deres livsrejse.

I vores trænerguide til Persolog Time Management Model giver vi dig et komplet træningskoncept, som du kan gennemføre med Persolog Time Management Profile. Ydermere er mange andre materialer, såsom spil, tjeklister og digitale såvel som printprofiler tilgængelige. Hvis du vil dykke dybere ned i vores model, så besøg vores tidsstyringscertificering – live eller digital.

Tidskompetence til din virksomhed

Dine medarbejderes tidskompetence er grundlæggende for din virksomheds succes. Forestil dig, hvor succesfuld din virksomhed er, når hver medarbejder har klare mål, kan prioritere og strukturere og styre sin egen tid. Vi kommer gerne til din virksomhed og træner dine ledere eller medarbejdere. Ring til os, så udvikler vi et passende koncept til din virksomhed sammen med dig.

På den anden side handler det dog også om at styrke folk, så de ikke bliver blæst omkuld af de mange opgavers stormvejr. At de sætter sejl til for at kunne bestemme retningen selv i turbulente tider. Det er netop her persolog støtter virksomheder med persolog Stress Model. Vi kommer gerne til en intern uddannelse eller finder en individuel løsning sammen med dig. Du er velkommen til at ringe til os.

Hvad vores kunder siger

Time Management Profilen muliggør en differentieret diskussion af ens egen tilgang til tid og sikrer dermed accept og danner grundlag for bæredygtig adfærdsændring.

Materialerne var meget detaljerede og praktiske. Jeg var især imponeret over den brede vifte af emner om emnet tidsstyring!

Nach oben scrollen
Vælg dit sprog

Oplev en verden af persolog

Vi er til stede over hele verden. Vælg dit foretrukne sprog nu for at finde ud af mere om persolog i Tyskland og i dit lokalområde.