Odporność wymaga wartości

Udostępnij:

persolog Blog zum Thema Resilienz braucht Werte

Jak nasze wewnętrzne przekonania nas wzmacniają


Zwłaszcza w trudnych czasach szukamy stabilności i siły do pokonywania przeszkód. Czy wiesz, że wartości odgrywają w tym kluczową rolę? W tym wpisie na blogu dowiesz się, jak głęboko zakorzenione przekonania i zasady wpływają na nasze indywidualne kompetencje w zakresie odporności i dlaczego staje się to szczególnie widoczne w przywództwie.

 

Związek między odpornością a wartościami


Wartości to głęboko zakorzenione przekonania i zasady, które kierują naszymi myślami, działaniami i zachowaniem. Wspierają, podtrzymują i wzmacniają nasze indywidualne kompetencje w zakresie odporności. Wartości odgrywają również znaczącą rolę w rozwoju odporności. Wartości zapewniają ramy dla wewnętrznej odporności, pomagając nam poruszać się w trudnych czasach. Działają jak gwiazda przewodnia dla naszych decyzji, wpływając na nasze reakcje na wyzwania, niepowodzenia i stresory. Badania konsekwentnie pokazują, że wartości zawsze kierują naszymi działaniami. Związek między odpornością a wartościami jest dobrze widoczny w kontekście przywództwa.

 

Odporność i wartości w przywództwie


W przywództwie odporność oznacza, że liderzy mogą przyjąć zmiany, aby pokonać przeszkody i wspierać członków zespołu w stawaniu się bardziej odpornymi. Aby osiągnąć oba te cele, odporność w przywództwie wymaga żywych wartości. Weźmy na przykład wiarygodność. Kiedy liderzy autentycznie kierują się swoimi wartościami, tworzą atmosferę zaufania, która przynosi korzyści całemu zespołowi, tworząc silny fundament dla odporności.

Weźmy pod uwagę aspekt inspiracji. Liderzy, którzy żyją zgodnie ze swoimi wartościami, są postrzegani przez członków swoich zespołów jako bardziej inspirujące wzory do naśladowania. Dzieląc się swoimi doświadczeniami i dając ich przykład, inspirują swoje zespoły do lepszego radzenia sobie z trudnościami.

Zwłaszcza jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, prężni liderzy podejmują decyzje w oparciu o swoje wartości, wykorzystując je jako wytyczne do pokonywania wyzwań. Liderzy, którzy kierują się wartościami, przyczyniają się do znacznie większej pozytywna kultura organizacyjna. Pracownicy w takiej kulturze czują się lepiej wspierani i mogą skuteczniej radzić sobie ze zmianami. Kiedy odporne jednostki żyją wartościami, zwiększa to ich zdolność do adaptacji do zmian i zachowania elastyczności. Używają swoich stabilizujących wartości jako przewodnika do opracowywania nowych strategii, gdy stare już nie działają.

 

Naukowe spostrzeżenia na temat odporności i wartości


Badania nad wartościami, obszar, który badałem przez wiele lat, są bardzo obszerne. Podsumowując, można wyróżnić następujące spostrzeżenia dotyczące odporności: Liczne badania wykazały wpływ wartości na dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne, wykazując znaczącą korelację. Badania nad działaniami opartymi na wartościach wykazały, że takie działania wzmacniają dobre samopoczucie, poczucie własnej wartości i zdrowie psychiczne. Jeśli chodzi o zgodność wartości (zgodność między wartościami komunikowanymi i przeżywanymi), udowodniono, że prowadzi ona do większej autentyczności, wzmacniając satysfakcję z pracy, relacje i satysfakcję z życia. Z kolei badania nad konfliktami wartości wykazują odwrotny efekt. Gdy istnieje rozbieżność między głoszonymi i realizowanymi wartościami, pracownicy doświadczają niezadowolenia, stresu i konfliktów. Wszystkie te odkrycia podkreślają pozytywny i negatywny związek między odpornością a wartościami.

 

Wartości stojące za czynnikami modelu persolog® Resilience Model

Na przykładzie akceptacji, własnej skuteczności i odpowiedzialności

Patrząc na 10 czynników modelu persolog® Resilience, Czynnikom tym można przypisać określone wartości, wpływające i promujące każdy z nich. Niski priorytet tych wartości może wskazywać, dlaczego dany czynnik może być mniej wyraźny.

Dla współczynnika odporności Akceptacja, można powiązać następujące wartości:

 1. Tolerancja i szacunek: Otwarta postawa wobec innych, uznanie ich wyjątkowości, docenianie różnorodności zamiast odrzucania innych.
 2. Otwartość: Akceptowanie nowych pomysłów i perspektyw bez uprzedzeń i z góry przyjętych opinii.
 3. Samoakceptacja: Akceptacja swoich słabości i mocnych stron, uwolnienie się od samokrytyki i zwątpienia w siebie.
 4. Równość: Uznawanie innych za równych i wartościowych bez względu na ich pochodzenie, kolor skóry lub religię, zapobieganie dyskryminacji i uprzedzeniom, wspieranie pozytywnych relacji.

Dla współczynnika odporności Poczucie własnej skutecznościmożna powiązać następujące wartości:

 1. Pewność siebie: Wzmocnienie umiejętności i mocnych stron, zapewnienie poczucia kompetencji i wiary w osiągnięcie celów.
 2. Orientacja na cele: Wyraz determinacji, przyczyniający się do pracy z motywacją i zaangażowaniem na rzecz osiągnięcia celu.
 3. Autonomia: Zdolność do samodzielnego kierowania i podejmowania decyzji, definiowania osobistych wartości i mierzenia działań w odniesieniu do nich, poczucie kontroli nad własnym życiem.
 4. Gotowość do nauki: Otwartość i chęć ciągłego rozwoju osobistego, pozytywne nastawienie do nowych wyzwań i skuteczne ich pokonywanie.
 5. Wytrwałość: Wspiera wytrzymałość i wytrwałość w trudnych czasach, zapobiegając przedwczesnej rezygnacji, nawet w obliczu trudności.

Dla współczynnika odporności Odpowiedzialnośćmożna powiązać następujące wartości:

 1. Odpowiedzialność osobista: Branie odpowiedzialności za swoje działania i uznanie, że jesteśmy głównymi aktorami w naszym własnym życiu.
 2. Integralność: Uczciwość, szczerość i przestrzeganie zasad kierujących działaniami.
 3. Niezawodność: Dotrzymywanie umów i zobowiązań, dotrzymywanie słowa.
 4. Opieka: Mając na uwadze dobro innych, okazując współczucie.
 5. Zrównoważony rozwój: Delikatne korzystanie z zasobów, uznanie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, dążenie do zrównoważonej przyszłości.
 6. Orientacja na społeczność: Wzmacnianie wspólnego dobra i wspieranie społeczności, wzmacnianie społeczeństwa.

 

Czy wartości można wytrenować?


Każda osoba ma własną konstrukcję wartości, która nadaje priorytet określonym wartościom. Jeśli czynnik odporności nie jest silnie zaznaczony, prawdopodobnie powiązane z nim wartości nie mają najwyższego priorytetu. Praca nad wartościami jest jednak możliwa. Nie muszą to być nawet "twoje" wartości. Proces adaptacji obejmuje intencję + emocje = działanie. Początkowo chodzi o zmianę naszych intencji, wyzwalanie emocji, które skłaniają nas do reagowania w określony sposób w określonych sytuacjach (Insider Tip: Interpretation Level 4 in the Model osobowości persolog® ujawnia więcej na ten temat). Tak więc świadoma decyzja, na przykład, o wykazaniu większej chęci do nauki może pomóc w poprawie kompetencji odporności w odpowiednim czynniku.

Nach oben scrollen
Wybierz język

Odkryj świat persolog

Jesteśmy obecni na całym świecie. Wybierz preferowany język, aby dowiedzieć się więcej o persolog w Niemczech i w Twojej okolicy.